10 tips for å forbedre likviditeten og få bedre kontroll

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

I denne bloggposten deler vi våre beste tips til viktige grep bedriftsledere kan ta for å få bedre kontroll over likviditetssituasjonen.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -37 (1)

Å ha full oversikt over selskapets likviditet og cashflow kan til tider være en utfordring for mange økonomisjefer og ledere. I denne bloggposten deler vi noen tips til viktige grep bedriftsledere kan ta for å få bedre kontroll over likviditetssituasjonen, samt konkrete tiltak for å ligge i forkant av eventuelle utfordringer fremover.

1. Jobb sømløst og i samme system som regnskapsfører

Med et felles skybasert ERP-system kan din bedrift jobbe transparent og på en felles plattform med bedriftens regnskapsfører - i sanntid. Dette betyr at alle oppdateringer i regnskaps- og fakturasystemet blir tilgjengelig umiddelbart for begge parter.

2. Sørg for å få løpende oppdaterte regnskapstall

Når du jobber transparent i samme system som regnskapsfører - i skyen, legger det til rette for at din bedrift kan ha løpende tilgang til et oppdatert regnskap. Gjennom å benytte regnskapet, nøkkeltall og rapporter som et viktig styringsverktøy for virksomheten, har din bedrift de beste forutsetninger for å fatte gode beslutninger med fokus på nåsituasjonen og fremtiden - ikke basert på tall fra fortiden. Tiden da du kun fikk tilsendt “utdaterte” rapporter en gang per måned på e-post bør altså være forbi.

3. Fortløpende fakturering = bedre likviditet

Månedlig og manuell fakturering med den gode, gamle papirfakturaen eller fakturaer på epost kan ha en større negativ innvirkning på et selskaps likviditet enn det mange bedrifter er klar over. Fakturér fortløpende, med digitale fakturaformater i et fakturaprogram og du vil oppnå raskere innbetalinger fra dine kunder.

4. Få bedre betalingsbetingelser fra dine leverandører

Har du vurert å få utvidet betalingsbetingelser fra dine leverandørere? Dette kan være et virkningsfullt grep for å frigjøre likviditet. Hvis du for eksempel har gjennomsnittlig leverandørgjeld på 400 000 kr og øker gjennomsnittlig betalingstid fra 14 til 30 dager, frigjør du over 450 000 kr.

5. Redusér lagerbeholdningen

Varelageret binder opp bedriftens likviditet. Har du for stort lager, så bør du redusere det for å frigjøre kapital. Varelagerets omløpshastighet sier hvor mange ganger du klarer å selge verdien av varelageret. Hvis du for eksempel har et gjennomsnittlig varelager på 1 million kroner og øker omløpshastigheten fra 6 til 7, har du frigjort ca. 150 000 kr.

6. Sørg for at kundene dine betaler i tide

Ha stort fokus på kundereskontro! Vær tett på kundene og ha gode kontrollrutiner, slik at fakturaer blir betalt på forfall. Om din bedrift fakturerer ut for ca. 1 million kroner per måned, og kun 55 % av det som totalt er utfakturert blir betalt på forfall, har din bedrift 450 000 kr i låst kapital.

7. Unngå tap på kundefordringer

Har din bedrift oversikt over andel tap på kundefordringer og kunder som er dårlig betalere? Dette er viktig å skape seg en oversikt over. Et nyttig tips kan være å kjøre kredittsjekk på alle kunder.

8. Redusér kredittid for kundene

Redusér kunders kredittid, dvs. antall dager du setter fra utstedt faktura til forfallsdato. Godtar de fleste av dine kunder 14 dager, i stedet for 30 dagers kredittid? For lang kredittid er et gratis rentefritt lån fra deg til dine kunder!

9. Få full kontroll over likviditeten i selskapet

Alle som driver et selskap har opplevd at en betaling er sen, eller rett og slett ikke kommer. Prosessen med å purre og i verste fall sende en sak til inkasso er smertefull. Mye ressurser går med for å skaffe oversikt, koble på eksterne partnere og det har en kostnad som er ubehagelig.  

Vi har tatt på oss skoene til alle bedriftseiere, og lagd en løsning som kutter tiden en trenger å bruke på purring og inkasso.

10. Bruk regnskapsfører som en viktig støttespiller og rådgiver

En viktig forutsetning for at regnskapsfører skal kunne rådgi en kunde på en god måte, er at du som kunde har god forståelse av, og innsikt i, bedriftens økonomi. En daglig leder skal ikke måtte være økonom for å kunne benytte regnskapet som et styringsverktøy for virksomheten. Utnytt regnskapsfører som en viktige støttespiller og rådgiver, for å fatte gode beslutninger. På utkikk etter ny regnskapsfører? Finn regnskapsfører her.

Prøv vår priskalkulator og kom i gang med 24SevenOffice