Halv skatt i desember - hvilke regler gjelder?

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 2minutter

Halv skatt før jul gjør mange glade, men det betyr ikke at halve november- eller desemberlønnen er skattefri. Vi gir deg en rask forklaring på de ulike faktorene i denne regelen, som kan hjelpe både ansatte og arbeidsgivere med å forstå hva det innebærer.

regler for halv skatt for jul 24sevenoffice

halv skatt

Hva betyr halv skatt i desember?

At vi betaler “halv skatt” i desember betyr ikke at halvparten av november- eller desemberlønnen er skattefri. Det betyr at vi har redusert skattetrekk – vanligvis halvparten av det beløpet vi normalt blir trukket ellers i året. Dette fører til høyere netto lønnsutbetaling for november eller desember måned, avhengig av når arbeidsgiveren din kjører halv skattetrekk.  

Halv skatt i november eller desember?

Ifølge loven er de som har månedslønn, fritatt for forskuddstrekk for siste halvdel av november eller første halvdel av desember. Vanligvis tilpasses dette hver enkelt arbeidsgiver, og de velger selv om de vil trekke halv skatt i november eller desember. Om du har timelønn eller lønn hver 14. dag, kan du gjerne lese på lovdata hvilke regler som gjelder.

Kvalifisering og anvendelse

For ansatte som har:

  • Månedlønn: kan man velge halvt skattetrekk enten i siste halvdel av november eller første halvdel av desember. Vanligvis av avhenger dette av hver enkelt arbeidsgiver. 
  • 14 dagers lønn: du kan velge å få lønn uten forskuddstrekk siste lønning i november eller første i desember.
  • Timeslønn, dagslønn eller ukeslønn gjelder trekkfritaker for opptjeningsperioder for 2 uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember.

 

Pensjonister som mottar pensjon kan også dra nytte av denne regelen, med skattereduksjon som gjelder for hele måneden, enten i november eller desember. 

Inkluderinger i skattereduksjonen

Det reduserte skattetrekker gjelder ikke bare for vanlig lønn, det inkluderer også tilleggsutbetalinger som overtid og provisjon som er tjent den siste måneden. Imidlertid er utbetalinger for overtid, provisjon eller bonuser akkumulert over flere måneder ekskludert og underlagt full skattesats​​.

Naturalytelser

Redusert skattetrekk gjelder også for løpende skattepliktige naturalytelser som for eksempel firmabil, ekstra tjenester og forsikringsordninger​​.

Ansatte som foretrekker ordinært forskuddstrekk

Hvis en ansatt ønsker å opprettholde den vanlige skattesatsen, og varsler arbeidsgiveren i god tid, er arbeidsgiveren forpliktet til å overholde og trekke det høyere beløpet som tilsvarer ansattes skattekort​​.

Skattekort, tabelltrekk eller prosenttrekk

Halv skattetrekk gjelder for ansatte med tabellkort og prosentkort. 

Hva når det ikke er hentet ut skattekort?

De som er skattepliktige, men der arbeidsgiver av en eller annen grunn ikke har hentet ut skattekortet, og som skal trekker med den lovbestemte prosenten – 50% – omfatter ikke av ordningen om halv skattetrekk før jul. 

Frikort

Frikort er et skattekort som viser at en arbeidsgiver ikke skal trekke skatt. I 2023 kan du ha frikort hvis du tjener 70 000 kr eller mindre i løpet av året. Ifølge skatteetaten inkluderer dette all skattepliktig lønn, sykepenger og feriepenger. 

Regelen om halv skatt gjelder imidlertid ikke de med frikort når frikortbeløpet er passert. 

Nyansatte/ekstrahjelper

Regelen om halv skatt omfatter også individer som er ansatt i løpet av inntekståret, inkludert de som kun arbeider i november eller desember. 

Kildeskattekort

For arbeidstakere fra utlandet som innehar kildeskattekort, gjelder ikke fritak for skattetrekk i forbindelse med lønnsutbetalinger før jul. Derfor må arbeidsgiveren manuelt beregne 25% skatt av lønnen og justere skattetrekket tilsvarende.

Du kan velge om du vil ha halv skatt før jul

Du står fritt til å velge om du vil ha redusert skattetrekk i november eller desember. Det er mulig å betale et høyere forskuddstrekk enn det som er fastsatt av skattemyndighetene. Å betale mindre skatt enn det som er angitt på skattekortet krever imidlertid en endring av informasjonen i skattekortet. Dette kan være relavant hvis du mener at skatten er beregnet basert på feilaktige inntekts- eller formuesopplysninger. 

Arbeidsgiveren har ansvar for å innhente oppdaterte opplysninger om eventuelle endringer i skattekortet før de sender månedlige rapporter til skattemyndighetene.

Er skattetrekket ditt riktig?

I løpet av året kan endringer skje som blant annet lønnsøkninger, ny jobb og dermed ny lønn, som kan føre til at skattetrekket ditt er for lavt. Om du selv ikke har gjort endringer i skattekortet etter slike endringer, kan du be arbeidsgiveren din gjennomføre vanlig skattetrekk i desember for å unngå å betale for lite i skatt. 

Et annet alternativ er å betale ekstra forskuddsskatt innen 31. Mai det pågfølgende året. Dette forhindrer at det påløper renter på eventuell restskatt, som beregnes basert på Norges Bank sin styringsrente per 1. Januar året etter inntektsåret.

 

Trenger du nytt regnskapsprogram?

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice