CAMP.CLOUD er et 24SevenOffice-konsept videreutviklet fra CLOUDCAMP, som har vært det største eventet for regnskapsførere i Norge siden 2013. I år “tjuvstartet” vi allerede i juni med første CAMP.CLOUD-sending, som både fungerte som et enkeltstående webinar for alle interesserte, men også en oppvarming til hovedeventet 11. november. I september fulgte vi opp med del 2.

Nå er vi veldig klare for å samle trådene og kjøre en spennende debatt med og for hele regnskapsbransjen i Norge. Vi ønsker både å få frem alle de gode spørsmålene, samt slippe til forskjellige aktører og synsvinkler for å sette ting på dagsorden.

Sammen med Regnskap Norge, Vekstra og Sky Accounting skal vi blant diskutere svarene på de ulike spørsmålene vi har stilt på CAMP.CLOUD-webinarene i år, i tillegg til å ta en grundig titt på den nye byråmodellen ‘Regnskapshus 2.0’ som vi har snakket om på webinarene i juni og september.

Finnes det en optimal forretningsmodell for fremtidens regnskapsbyråer?

I juni kickstartet vi årets CAMP.CLOUD-tema med en paneldebatt for å diskutere fremtidens forretningsmodeller og regnskapstjenester. Det ble en svært spennende diskusjon med mange interessante poeng! Vi spurte våre debattanter: Finnes det en optimal forretningsmodell for fremtidens regnskapsbyråer?

Gikk du glipp av CAMP.CLOUD-webinaret i juni? Se opptaket her.

De spennende gjestene vi inviterte til paneldebatten var Jarl Holst (daglig leder og co-founder) og Axel Brynjulfsen (regnskapssjef og co-founder) fra Askeladden´s nysatsning Randi Regnskap,  Siri Albertsen, daglig leder i Acceptor Accounting og Anita Baade Tryggestad, daglig leder i Flytsona.

Statistikk fra vår uformelle spørreundersøkelse på CAMP.CLOUD-webinaret 16.juni 2021

Det kom tidlig frem at regnskapsbyråene og regnskapsførerens rolle vil i større og større grad fremover være i harmoni med teknologien, og bli mer kundesentrert.

- Når vi skal revolusjonere regnskapsbransjen har vi et konkret fokus, og det er kunden. Hva er det kunden vil ha? Hva er det vi vet de ikke vil ha? Hvordan kan vi imøtekomme kundens behov med teknologi og forretningsmodell? I den forbindelse har vi valgt en forretningsmodell med der vi leverer en fastpris på regnskap, sa Jarl Holst fra Randi Regnskap.

En annen ting det ble rettet fokus på i webinaret var dette med å bistå kunder innenfor flere områder, og det å være åpen for å ansette ny og spennende kompetanse for å skape tverrfaglige miljøer med bred erfaring.

Endringer er som kjent lettere sagt enn gjort, så disse temaene skal vi se nærmere på under CAMP.CLOUD-eventet 11. november.

Hvordan rigge regnskapsbyrået for fremtiden?

I september gikk del 2 av CAMP.CLOUD-oppvarmingen på lufta, med temaet “Hvordan rigge regnskapsbyåret for fremtiden?”. Vi inviterte til diskusjon rundt hvordan regnskapshus kan tjene penger, øke marginer og sørge for verdiskapning for fremtidens regnskapsbyrå ved hjelp av dagens teknologi og menneskelig kompetanse.

Gikk du glipp av CAMP.CLOUD-webinaret i september? Se opptaket her.

Våre eminente gjester i dette webinaret var Tore Thorlacius Bræin, Leder Digital Forretningsutvikling i PwC Accounting og Sindre Hansen, rådgiver i Value Group.

Vi spurte Bræin blant annet om hvordan han tror bedriftsledere må tilpasse seg endringene og ta beslutninger for fremtiden:

- Vi må knytte til oss annen kompetanse innenfor blant annet teknologi, i tillegg til at vi bør jobbe med upskilling og reskilling. Det er viktig at vi er villige til å prøve og feile, investere og teste. Vi må huske på at i dette gamet så er det å innimellom ta feil valg helt nødvendig - for det er de erfaringene vi lærer av og får stor nytte av ved neste korsvei. Regnskapsføreren er fortsatt utrolig viktig, men arbeidet må dreies bort fra bokføring og over til rapportering. Vi må også huske på å fokusere på hva som er viktig for kundene oppe i dette, og la det være en styrende faktor, sier Bræin.

Når vi stilte spørsmålet “Har ditt byrå den menneskelige kompetansen som trengs for å jobbe i samsvar med teknologien?” på CAMP.CLOUD-sendingen i september, svarte nesten ¼ at de ikke har det som kreves. Dette er veldig interessant statistikk, og er en av tingene vi gjerne vil diskutere videre!

Statistikk fra vår uformelle spørreundersøkelse på CAMP.CLOUD-webinaret 8.september 2021

Våre interne CAMP.CLOUD-hosts, Morten Solberg og Amalie Iversen, konkluderte med at det finnes ikke nødvendigvis noen fasit, ettersom alle regnskapsbyråer har ulike utgangspunkt og forutsetninger. De var likevel enige om at det er utrolig verdifullt og spennende å diskutere disse tingene i felleskap i bransjen, og ta litt tempen på hva som rører seg rundt omkring.

Med bakgrunn i nettopp dette med at alle byråer har ulike utgangspunkt og forutsetninger, har vi i 24SevenOffice satt opp en modell som byråer kan dra nytte av. Modellen tar for seg temaene som har blitt diskutert gjennom våre siste CAMP.CLOUD-sendinger, nemlig; forretningsmodell, teknologi og menneskelig kompetanse. Når disse brikkene faller på plass på riktig måte - og spiller hverandre gode - DA er grunnlaget på plass for å skape det mest optimale for ditt regnskapsbyrå, eller Regnskapshus 2.0, som vi kaller det.

Vi samler trådene - og inviterer til årets store debatt!

Med utgangspunkt i diskusjonene vi har hatt gjennom det siste halve året på CAMP.CLOUD-eventene våre, vil vi utfordre våre gjester på hvilket ansvar bransjeforeninger og byråledere har nå fremover.  Hvordan ser gjestene våre på ansvarsbevissthet rundt det å være foregangsfigur og vise vei til fremtidens regnskapsbyrå, som kanskje nettopp er Regnskapshus 2.0?

Vi gleder oss stort til årets største og viktigste åpne debatt i regnskapsbransjen!

Sikre din plass på eventet

Bli med på den viktige diskusjonen om hva som kreves av bransjeaktører og regnskapshus for å vise dagens regnskapsbyråer veien til fremtidens byråmodell - Regnskapshus 2.0! Meld deg på det heldigitale eventet i dag.

LES MER OG MELD DEG PÅ
Forfatter:

Minna Fjeldskår, Content Manager, 24SevenOffice Norway

Sist oppdatert Thursday, November 4, 2021