Markedet av og for finansielle tjenester er i endring, noe som gjør det svært spennende å følge utviklingen. Noe av som har utpekt seg er ‘open banking’, som gir kundene mulighet til en billigere, enklere og mer realtidsbasert tjeneste innen bank. Kombinasjonen av regulatoriske endringer som EU lovgivningen PSD2 (som vi kommer straks tilbake til) og teknologisk innovasjon gjør at det fremover vil komme en rekke nye muligheter til å dekke markedets etterspørsel etter nye business-modeller.

tre personer diskuterer fremtidens banktjenester

Så hva betyr egentlig open banking?

Med open banking sikter vi til endringene i regelverket (PSD2 - Revised Payment Services Directive/ betalingstjenestedirektivet på norsk), som gjør at banker og finansielle institusjoner nå må tilrettelegge for å dele informasjon via åpne API-er (et API er forøvrig et programmerings-grensesnitt man bruker for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner) - og la kundene selv bestemme og velge hvordan sine bankdata skal benyttes. Bankene kan heller ikke ta ekstra betalt for denne tjenesten. Disse endringene som har trådt i kraft gjør det altså mulig for andre aktører - enn de tradisjonelle finansinstitusjonene - å lage nye tjenester for å øke konkurransen og drive nyskaping i et marked preget av få store aktører!

Open banking er altså en tjeneste i den finansielle teknologien (fintech) som referer til;

  • Bruken av åpne API-er, som gjør det mulig å bygge applikasjoner og tjenester som utveksler informasjon med banken.
  • Større økonomisk åpenhet for kontoinnhavere, fra åpne data til private data

Med mål om en kundevennlig banktjeneste

Markedet for betalingsformidling er noe de tradisjonelle bankene har melket og holdt fast ved så lenge som mulig. Det har medført at bedrifter som skal koble sin bank til sitt økonomisystem som regel må betale betydelig beløp i bankgebyrer og transaksjonskostnader. I de fleste tilfeller betaler de betydelig mer til sin bank enn det de betaler for et komplett ERP-system for sin bedrift. Formålet med å knytte banken til økonomisystemet (slik 24SevenOffice og Optin Bank har gjort) er derfor å kunne tilby en kundevennlig bank, som presser prisene ned i forhold til tradisjonelle banker - og samtidig tilbyr en bedre og mer oppdatert tjeneste.

Endringer i regelverket gir nye muligheter

Innledningsvis nevnte vi endringer i regelverket; 13. januar 2018 ble PSD2 innført i EU, et direktiv som regulerer betalingsformidlingen i EU og EØS. I Norge trådte dette i kraft 14. september 2019. Formålet med PSD2 har vært å stimulere til økt konkurranse og skape mer innovasjon i banknæringen.

Dette skulle føre til store endringer for betalingstjenester i Europa, men enn så lenge har vi sett lite til dette. De store bankene avventer med å etterleve lovverket, og myndighetene har ingen sanksjoner overfor de som ikke etterlever det. Det medfører at utviklingen til nå har gått tregt, men 24SevenOffice har som første ERP-system valgt å gjøre noe med dette selv - for å styrke bedrifter for fremtiden gjennom å utvikle billigere, bedre, mer effektive og realtidsoppdaterte banktjenester ved å kjøpe seg inn i fintech banken Optin Bank.

Er du nysgjerrig på hvordan 24SevenOffice skal revolusjonere bankverdenen?

Lær mer om fremtidens bank og open banking på vårt webinar-opptak!

Forfatter:

Morten Solberg, Lead Enterprise Services, 24SevenOffice

Sist oppdatert Monday, April 11, 2022