Et digitalt bedriftslån er et likviditetslån tilpasset små bedrifter, uten krav om personlig garanti eller annen tilleggssikkerhet.

Ofte kan det både være tid- og ressurskrevende å søke om bedriftslån, fordi man gjerne må fysisk møte opp i banken, overlevere regnskap, likviditetsbudsjetter og så videre, for så å vente i flere uker før banken har behandlet søknaden. Med digitalt bedriftslån slipper du det!

En annen ting som kan gjøre det vanskelig for små bedrifter å få finansiering er at de store bankene ikke prioriterer det som kan kalles “smålån” i bankverdenen. Bankene krever med andre ord ofte en minimumsstørrelse på bedriften for at man skal kunne søke om lån. I tillegg må det foreligge eiendeler med en viss verdi slik at disse kan stilles som sikkerhet, eller så må daglig leder eller eier stille med personlig garanti - noe de færreste kan eller ønsker.

Smilende ung dame som er fornøyd med å ha fått digitalt bedriftslån

Skreddersydd for din bedrift

I samarbeid med Collector Bank har vi utviklet et digitalt bedriftslån, et lån skreddersydd for mindre virksomheter. Vi prioriterer “smålån” og har en enkel, rask og heldigital søknadsprosess uten tidkrevende administrasjon - regnskapet hentes automatisk rett ut av 24SevenOffice. Du slipper å signere personlig garanti eller stille kausjon, pant eller annen tilleggssikkerhet - til forskjell fra kravene til tradisjonelle bedriftslån. Derfor er også renten noe høyere sammenlignet med tradisjonelle bedriftslån. Lånet passer for mindre selskaper som er for små for de store bankene, og som ikke har eiendom eller andre eiendeler de kan stille som sikkerhet, eller bedrifter som har behov for ytterligere finansiering utover pantesikrede lån de har i dag.

Collector Bank er en innovativ, digital nisjebank som tilbyr finansieringsløsninger for privat- og bedriftskunder i Sverige, Norge og Finland. Kanskje trenger din bedrift finansiering for å øke likviditeten? Har det dukket opp uforutsette utgifter? Eller ønsker du kanskje å refinansiere smålån hvor du har stilt personlig garanti eller pant for din bedrift? Poenget med det digitale bedriftslånet vi tilbyr sammen med Collector Bank, er at dette lånet skal være tilgjengelig for flest mulig!

Som alle andre banker er Collector Bank opptatt av at deres finansieringstjenester passer for sine kunder. De gjør en vurdering av lånesøknaden og gir et tilbud på lånebeløp og nedbetalingstid som passer din bedrift. Noe av det viktigste der er selvfølgelig at bedriftene tilbys et lån den kan betjene - ingen er tjent med å ta opp et lån de får problemer med å betale tilbake. For eksempel kan det være fornuftig å vurdere et lån for en bedrift med solid egenkapital og god lønnsomhet, men med store ordre som binder mye arbeidskapital.

Når du søker om digitalt bedriftslån får du umiddelbart svar om bedriften er prekvalifisert. Vi har en heldigital søknadsprosess, som betyr at hele prosessen fra søknad er sendt inn til penger blir utbetalt går meget raskt. Vanligvis vil pengene være på konto dagen etter du sender søknaden.

Det er ikke alltid ting går som planlagt. Kanskje fikk din bedrift plutselig inn en stor ordre, eller beskjed om at en levering ble utsatt? Du kan derfor når som helst innfri hele lånet, søke om økning av lånebeløp eller forlengelse av nedbetalingstiden.

Det er viktig at du vurderer tilbakebetaling av lånet og hvilke kostnader bedriften påtar seg. Jo raskere lånet blir tilbakebetalt, jo mindre renteutgifter betaler bedriften. Du kan innfri lånet i sin helhet når du ønsker. Vi i 24SevenOffice vil anbefale at du setter opp et likviditetsbudsjett, gjerne sammen med din regnskapsfører - for å få full kontroll over månedlige inntekter og utgifter.

Hvordan få digitalt bedriftslån?

Krav for at bedriftslånet skal innvilges (de viktigste kriteriene):

  • Selskapet har minst ett fullstendig innrapportert årsregnskap
  • Selskapet er et AS eller ASA
  • Bedriften har en tilfredsstillende kredit-rating, dvs. få eller ingen betalingsanmerkninger
  • Minimum omsetning på NOK 700 000 siste 12 mnd
  • Positiv egenkapital
  • Siden det ikke kreves noen tilleggssikkerhet er betalingsevne ekstra viktig. Det er derfor bl.a. krav om positivt driftsresultat (dvs. EBITDA) siste 12 mnd slik at lånet kan betjenes.
  • Bedriften må bruke 24SevenOffice som sitt regnskapssystem

Det er enkelt å søke om digital bedriftslån, og det kreves ingen sikkerhet eller garantier. Søknaden fylles ut av firmategner, prokura (fullmektig), regnskapsfører eller andre i selskapet, for eksempel økonomiansvarlig.

Slik går du frem:

  1. Bruker du 24SevenOffice kan du søke direkte fra systemet
  2. Bruker du ikke 24SevenOffice - Klikk på “søk om bedriftslån” og fyll ut skjemaet, eller kontakt oss på tlf. +47 247 00 247. Etter at søknaden er sendt vil du innen få sekunder motta en midlertidig bekreftelse på at din søknad har gått igjennom
  3. Allerede kort tid etter endelig kredittvedtak og signering av gjeldsbrevet, vil pengene være på bedriftens konto

Søk om digitalt bedriftslån på inntil 500.000 NOK!

Forfatter:

Tobias Lange

Sist oppdatert Wednesday, March 17, 2021