24SevenOffice
biztech-academy

BizTech Academy er et konsept der målet er å sette fokus på viktig temaer innenfor ledelse og teknologi – med spesielt fokus på regnskapsbransjen, en bransje som opplever rask endringstakt knyttet til teknologi.

Hvilke utfordringer og muligheter gir det? Hvordan kjøre omstillingsprosesser og tilpasse seg den nye virkeligheten? Hvordan tiltrekke seg «BizTech»-kompetanse og gode organisasjonskulturer? Dette er noen av temaene vi vil sette fokus på i forbindelse med BizTech Academy på bloggen og gjennom ulike seminarer.