Blogg

Nyheter

Börsplus sin aksjeanalyse anbefaler å tegne aksjer i 24SevenOffice

Börsplus drives av Svenska Dagbladet og skriver rundt 300 aksjeanalyser for sine lesere hvert år. I forbindelse med noteringen av 24SevenOffice Scandinavia AB på AktieTorget har Börsplus en anbefaling om å tegne aksjer.

Börsplus 24SevenOffice
For å finansiere den svenske satsningen og styrke balansen henter 24SevenOffice inn 40 millioner svenske kroner i ny kapital og noterer selskapet på AktieTorget i Sverige. Emisjonskursen er 6,50 svenske kroner, noe som priser selskapet til 307 millioner svenske kroner før pengene. Tegningsperioden avsluttes den 6. desember og første handelsdag vil være 21. desember.

Tegningsseddel kan lastes ned her: https://ipo.24sevenoffice.com/downloads/24SevenOffice-Scandinavia-AB-teckningssedel-24S.pdf

24SevenOffice AktieTorget

For mer informasjon:
ipo.24sevenoffice.com

Hele analysen kan leses på vårt nyhetsrom på vår investor relations side:
https://24sevenoffice.com/se/investor-relations/nyhetsrum/