Blogg

Nyheter

Dashboard – En introduksjon

Steinar Myhre er utvikler i 24SevenOffice og har utviklet videreføringen av «Desktop» som nå heter «Dashboard».
I denne bloggserien skal han belyse hvilke valg som er gjort, hvilke muligheter som er og avslutningsvis spekulere i hva fremtiden kan bringe. Alle brukere har mulighet til å teste «Dashboard» fra og med 12. mars.

Desktop anno 2005

Først og fremst: Hva er et «Dashboard»?

Dette spørsmålet stilte jeg meg selv ganske tidlig i planleggingsfasen. Et kjapt søk på Google sendte meg i retning av definisjon i en artikkel på Wikipedia:

«(Et dashboard er) Et lettforståelig sanntids brukergrensesnitt som viser en grafisk presentasjon av nåværende status og historiske trender i en organisasjons KPI for å muliggjøre umiddelbare og veloverveide avgjørelser ved et kjapt blikk.»

Puh.

Videre eksisterer det en del spissformuleringer rundt dette med visuelle presentasjon av trender, arbeidsmål og at et dashboard skal gi et forenklet oversiktsbilde av et større system. Disse formuleringene er vel og bra, men 24SevenOffice inneholder såpass mye funksjonalitet at jeg tidlig i fasen også konkluderte med at dashboardet burde inneholde en del nytteverktøy, selv om hovedfokuset skulle være rapportering fra de forskjellige modulene i systemet.

En parallell kan trekkes til dashboardet i en bil, som rapporterer fra flere deler av systemet, som f.eks. dør, motor og bensintank, slik at man slipper å sjekke alle dører, peile bensintanken osv. I samme dashboard har man også en tripteller, kanskje en temperaturmåler, og jaggu forteller den hvor fort du kjører også…

Desktop anno 2012

Men hvorfor erstatte dagens «Desktop»?

Det er mange gode grunner til dette, og jeg skal her forsøke å belyse de som var utslagsgivende.

«Lite brukt»
Standard-utseendet man får utdelt første gang man logger inn er dominerende blant brukerne våre. Dette forteller oss at det er svært få som bruker desktoppen til noe annet enn å få levert en 24SevenOffice-logo når man logger inn. Konklusjonen vår ble da at vi, i ny versjon, var nødt til å ha fokus på dette med forhåndsdefinerte oppsett – og deling av disse mellom brukerne.

«Feil bruk»
Komponenten jeg i gammel desktop, uvitende nok, kalte «widget» – som i all enkelhet er en iframe – ble i alt for stor grad brukt til å brette ut rapporter i full størrelse eller gi kort vei til funksjonalitet dypt begravet i systemet. Jeg har forståelse for at man ønsker å forenkle et system, men slik utstrakt bruk av iframes som vi bemerket oss er utrolig drepende for ytelsen, sikkerheten og den generelle samvittigheten til oss som utviklere. Den ble brukt som en kur for et problem som burde løses på andre måter.

Grafiske rapporter
Det har skjedd ganske mye rundt dette med applikasjoner i nettleseren siden 24SevenOffice fikk sin første kunde. Blant annet har rammeverk for kompliserte brukergrensesnitt dukket opp i stadig økende antall, kompleksitet, funksjonalitet og, sist men ikke minst, kvalitet. Den første desktoppen ble skrevet da det ikke fantes nevneverdig med slike rammeverk for å lette arbeidet, mens neste versjon benyttet versjon 1 av Ext, som siden dengang har kommet ut med både versjon 2, 3 og 4. Den desidert største forandringen er at man nå også kan tegne grafer med det samme biblioteket.

Enklere å lage nye komponenter
Som nevnt over var forrige desktop (anno 2006) laget med rammeverket Ext versjon 1, og det å kalle Ext 1 for prematurt er på mange måter en underdrivelse. Det var i all hovedsak utviklet av èn mann, og èn mann alene, og var derfor revolusjonerende på mange måter – også funksjonaliteten tatt i betraktning. Allerede da lå Ext flere hestehoder foran konkurrentene. Nå som Ext har utvidet seg til å bli et stort (og dyrt!) konsern (Sencha) har rammeverket fått en kvalitetsheving som gjør det langt, ja nesten fantastisk mye, enklere å bruke. Dette gjenspeiles i hvor lite komponenter som er tilgjengelig (29) i gammel desktop, 5 år etter lansering, og hvor mange som allerede er tilgjengelig i nytt dashboard (34), før det er lansert. Og dette tallet vil bare øke framover.

Rettigheter
I gammel desktop ble rettighetene styrt i to nivåer – det første var om du fikk se komponenten i listen og ergo lov til å legge den til, og det andre var selvsagt på data som ble levert. Etter hvert så vi at det å vedlikeholde, og kvalitetskontrollere, rettighetene per komponent var et mareritt. Vi var nødt til å gi både tilgang til komponenten og tilgang til dataen som komponenten forsøkte å aksessere. Dette var en svært lite fremtidsrettet metodikk som gjorde det enda vanskeligere å lage nye komponenter. I den nye har vi kun denne kontrollen på datalaget, dvs. at alle kan legge til alle widgeter, men hvorvidt du får se innholdet er avhengig av rettighetene dine.

Dashboard beta 2013

Hva skal bli så mye bedre?

Det korte svaret er selvfølgelig: Alt!

Og for alle; brukeren, utvikleren, konsulenten, teamsjefen, salgsmannen og fra lederne i toppen av næringskjeden til mellomlederne mellom barken og veden. Dette skal jo være en oppgradering, så man vil jo selvsagt forbedre det som forbedres kan, og vi begynner å få rimelig god oversikt over hva det er som kan og bør forbedres.

Men siden du spør så pent kan jeg si det kort;

– Grafer, flotte flotte grafer (de fungerer til og med på iPaden din).
– Ferdige oppsett, del med venner eller velg fra vårt bibliotek.
– Mange fler bokser/widgeter.

I neste bloggpost skal jeg presentere det nye dashboardet, forskjellige arbeidsmetodikker vi legger opp til, hvilke erstatninger vi har for ofte brukt funksjonalitet i gammel desktop, og også bruke litt tid på å presentere alle finurlighetene som er så fryktelig vanskelig å oppdage på egen hånd (og faktisk også ganske vanskelig å dokumentere).