24SevenOffice

Den nye 24SevenOffice-logoen – bakgrunn og idé

24SevenOffice blir en stadig mer kjent merkevare i Norge og i utlandet. I løpet av de siste årene har produktet vi tilbyr, utviklet seg raskt i tråd med selskapets visjon: Å flytte grenser i forhold til hva et forretningssystem skal kunne løse for deg og hvordan du får dine data presentert – med tre nøkkelord i sentrum; automatikk, effektivitet og fleksibilitet. Noe som blant annet er bakgrunnen for vår tagline: Hello integration, goodbye installation.

En sentral del av 24SevenOffice sin visjon og strategi, har alltid vært og vil alltid være; integrasjoner – gjennom sømløse integrasjoner mellom systemets moduler og integrasjoner mot andre løsninger gjennom vårt åpne API.

Vi kom fram til at vår profil og logo, i for liten grad gjenspeilet og underbygde dette, så vi bestemte oss for å starte med blanke ark og stille oss spørsmålet: «Hva er 24SevenOffice – og hvorfor 24SevenOffice?»

Utgangspunktet var at vi ikke bare ville ha en fin logo og profil, vil ville gjennom logo og profil fortelle en historie forankret i selskapets visjon og strategi. Skape en tydeligere identitet.

I den kreative prosessen bestemte vi for å se mot naturen – og fant inspirasjon i DNA, naturens bindinger og dets byggesteiner.
blog_dna
Vi følte at dette passet essensen i 24SevenOffice sitt produkt og visjon, samtidig som det føltes som en naturlig måte å vise veien videre – samt hvordan selskapet ønsker å utvikle seg i framtiden: Å videreutvikle eksisterende deler og koblinger mot andre verktøy, for å hjelpe eksisterende og nye kunder til å drive virksomheten mer effektivt og fleksibelt.
blog-dot0
Den visuelle profilen vi er i ferd med å fase ut, var basert på gradering – fra lys blå til mørk blå. For den nye identiteten, har vi tatt essensen fra dette, og utviklet en helt ny «24SevenOffice-blå».

Med «24SevenOffice-blå» som utgangspunkt – bygde vi elementer som var koblet sammen, som skulle skulle symbolisere integrasjon, vekst og byggesteiner. Elementene skulle også underbygge nøkkelbegreper som naturlig og organisk, for å fremheve det sømløse – og smidige integrasjoner.
blog-dot1
Identiteten i seg selv starter med én kjerne, en «dot», i midten. Den står for startpunktet, med fokus på brukeren. Alt vokser fra dette punktet, organisk.
blog-dot2
Vi ønsket å bruke farger på en smart måte, for å vise forskjellige komponenter, eller ulike typer komponenter bundet naturlig sammen. Hadde vi gått for en «monokrom look» for symbolet, ville vi ikke i samme grad vært i stand til å framheve at det er mange deler, med ulike formål, som er sømløst koblet sammen.
blog-dot3
Utformingen av ikonet er inspirert av byggesteiner, stablet sømløst oppå hverandre, for å forme en kraftig og fleksibel enhet og helhet sammen. Bindingene mellom «dots-ene» symboliserer sømløse integrasjoner, mens formen på selve ikonet symboliserer vekst. Hvilket blant annet står for at løsningen er skalerbar («grow as you go») og at du har mulighet til å legge til nye funksjoner og verktøy, etter hvert som bedriften vokser og utvikler seg.
24SevenOffice logo tall
I den nye logoen ønsket vi også å bringe ordmerket «24» og «SevenOffice» sammen igjen, sammenlignet med den tidligere logoen der «24» var adskilt fra «SevenOffice» i en egen sirkel. Dette mente vi var en viktig endring. Det skal ikke være noe tvil om at brandet er «24SevenOffice», ikke «24» eller noe lignende.

Fonten som ble valgt for den nye logoen ble utviklet for å forenkle den tidligere litt «tykke» fonten, blant annet for gjøre logoen mer lesbar og enklere å identifisere på litt avstand. Fonten oppfattes heller ikke som distraherende i forhold til ikonet/symbolet, noe som er veldig viktig i våre øyne.
blog-dot5
Vi håper du er like engasjert og klar for fortsettelsen som vi er, med å flytte grenser i forhold til hva et forretningssystem skal kunne løse for DEG.