Blogg

Faktura

Eksplosiv vekst i bruk av EHF

Ferske tall fra Difi viser at EHF (elektronisk faktura) begynner å få et solid fotfeste i det norske markedet. Nærmere 28.000 norske bedrifter (per 21. oktober 2014) er nå registrert i ELMA (elektronisk mottaker register), for å kunne motta sine fakturaer som EHF.

ehf blogg

Økning på over 450% det siste året

Sammenligner en september i fjor med samme måned i år, viser statistikken en økning på nærmere 450% i antall registrerte virksomheter i ELMA. Men en ting er å registrere seg, en annen ting er å ta i bruk EHF-formatet. I den sammenheng er det gledelig å se at det totalt i juni i år ble sendt 781.042 EHF-fakturaer i Norge, noe som er det høyeste volumet så langt i løpet av en måned.

Dette viser at norske bedrifter virkelig har fått øynene opp for EHF – og er en tydelig indikasjon på at veksten på dette formatet bare vil fortsette framover. Vi tør faktisk påstå at det ikke er noen vei utenom EHF for norske bedrifter, da formatet nærmest vil fremtvinge seg selv – som følge av alle fordelene og mulighetene det gir – gjennom en mer kvalitetssikker, effektiv og papirløs bilagshåndtering og -flyt.

94% private virksomheter

Mange bedrifter fikk sitt første møte med EHF i forbindelse med at en rekke statlige virksomheter fra 1. juli 2012 krevde at det i alle nye avtaler som ble inngått, skulle benyttes elektroniske fakturaer og kreditnotaer. De siste tallene viser at private virksomheter i større og større grad krever å få levert sine fakturaer som EHF, på linje med det offentlige. Faktisk utgjør private virksomheter så mye som 94% av alle virksomheter registrert i ELMA.

Hvorfor EHF?

Fordelene med formatet har vi kommunisert mange ganger tidligere. Men kort fortalt, i «24SevenOffice-nettsky-kontekst»;

Mottak EHF
Med EHF (elektronisk faktura) er det ingen manuell behandling eller punching av inngående fakturaer. Så fort en elektronisk faktura er mottatt, blir den automatisk lagt inn i ditt regnskapsprogram i 24SevenOffice, ferdig maskinelt lest.

Sending EHF
Sending av EHF er både prisgunstig og tidsbesparende. 24SevenOffice sjekker automatisk om dine kunder er registrert i ELMA, slik at du fortløpende kan sette EHF som foretrukket fakturaformat på kundenivå. Mange av våre kunder opplever blant annet at EHF gir raskere innbetalinger fra kunder, som en konsekvens av raskere og mer effektiv fakturabehandling hos mottaker.

Om din bedrift ønsker å se nærmere på en løsning med EHF inkludert i deres bilagsflyt, ta kontakt med salg@24SevenOffice.com eller benytt skjema her, så hjelper vi dere i gang.