Blogg

ERP

24SevenOffice vs. tradisjonell ERP: Isfjell-modellen

I et marked med mange aktører og tilbydere av ulike typer forretningssystemer (ERP), kan enkelte bedrifter oppleve en utfordring i forhold til å sammenligne den ene løsningen med den andre. Hva er SaaS? Hva er Cloud Computing? Hva er forskjellen på et forretningssystem levert som SaaS (Software as a Service) og en tradisjonell løsning (ERP on-premise)? Hvordan er kostnadsbildet og investeringen forbundet med SaaS vs. mer tradisjonelle løsninger?

For å synliggjøre viktige forskjeller har vi i 24SevenOffice utviklet det vi kaller; isfjell-modellen.

Isfjell-modellen

I følge KPMG sine siste undersøkelser er den aller viktigste årsakene for å velge SaaS, reduksjon av kostnader. Videre settes det fokus på bedre prosesser og raskere tilpasning til markedet, samt tekniske, konkurransemessige og strategiske fordeler.

Aberdeen Group sin rapport ”SaaS and Cloud ERP Trends, Observations, and Performance 2011” belyser og underbygger mye av det samme. Blant viktige faktorer i beslutningsprosessen for å velge SaaS nevnes (prosentvis blant alle respondenter): Lavere totalkostnader (75%), redusere løpende kostnader og behov for oppgraderinger (52%), lave oppstartskostnader (49%) og enkel og rask implementering (44%).

Rapporten viser videre at selskaper i snitt bruker 64% lengre tid fra installasjon av en tradisjonell ERP-løsning og fram til de ”går live” – sammenlignet med løsninger levert som SaaS.

I forbindelse med valg av nytt ERP, CRM, prosjekt, økonomi- eller regnskapsprogram er det naturlig at en bedrift kartlegger og henter inn tilbud fra ulike aktører i markedet. I en slik prosess kan det for mange bedrifter oppleves som en utfordring å sammenligne den ene løsningen med den andre, for eksempel i forhold til funksjonalitet, teknologi, plattform, samt synliggjøring av reel kostnad og investering.

24SevenOffice er levert som SaaS – og er 100% webbasert. Du betaler enkelt og greit per bruker per måned – og alle løsninger er ferdig integrert. Slik er det ikke nødvendigvis med en mer tradisjonell løsning. Vi har derfor utviklet det vi kaller ”The Iceberg Model”, for å synliggjøre forskjeller i forhold til bl.a investering og kostnader knyttet til tradisjonell modell vs. 24SevenOffice, dog med en litt ny vri.

24SevenOffice isfjell

Så hva er SaaS…

Som SaaS får du levert din programvare som en tjeneste over internett, 100% webbasert. Tjenesten driftes og leveres av en leverandør eller tjenesteleverandør, og du har alltid tilgang til oppdaterte data – direkte fra din nettleser.