Blogg

ERP

– Uten fakturasalg hadde vi vært nødt til å halvere produksjonen

Med fakturasalg har Sjøland – grossist av fisk og skalldyr – blitt kvitt flaskehalsene og kan utnytte salgsmulighetene. Noe som også har hatt positiv effekt på virksomhetens profitt.

Sjøland får pengene inn på konto allerede dagen etter. Kapitalen bidrar til at større innkjøp kan gjøres – noe som igjen resulterer i at de kan øke salget sitt.

– Uten fakturasalg hadde vi måttet stoppe mange av innkjøpene vi har. Bestillingene som kommer inn fra våre kunder er ofte veldig store. Hvis kunden kjøper 1000 kg reker av oss med en kredittid på 30 dager, har vi en utestående faktura for innkjøpet som må betales innen 14 dager, forteller daglig leder i Sjøland Frank Ole Hansen.

Sjøland er lokalisert i Tromsø, men har mange store kunder rundt om i hele landet. Som en grossist av fisk og skalldyr er det også alltid mye salg under sommerhalvåret. Med disse forutsetninger var det nødvendig for dem å ta i bruk moderne løsninger som kunne løse utfordringene rundt store innkjøp.

At selskapets egne utgifter må betales før fordringene kommer inn, er noe som tidligere har skapt store begrensinger for Sjøland. Selv om etterspørselen er høy, så betyr mangel på kapital både lavere innkjøp og redusert salg. Med fakturasalg har Sjøland blitt kvitt flaskehalsene og kan utnytte salgsmulighetene. Noe som også har hatt positiv effekt på virksomhetens profitt.

Fleksibilitet rundt fakturasalg

Behovet for likviditet er varierende. Fleksibiliteten rundt fakturasalg har hjulpet Sjøland å balansere likviditetsbehovet utover året.

– Før vi begynte med fakturasalg slet vi til tider med likviditeten – spesielt da momsregningen kom. Da kunne vi ha fordringer på 2 millioner, men ikke nok kapital til å betale virksomhetens utgifter, forteller Frank Ole.

Sjøland opplever ikke den samme utfordringen i dag. Nå velger han selv når og hvilke fakturaer han ønsker å selge, og anpasser det etter lønnsutbetalinger, momsoppgjør og perioder med økt salg.

– Ved tøffere perioder kan vi nå velge å selge noen fakturaer og siden betale utgiftene som virksomheten har. Muligheten til å akseptere innkjøp som vi ellers hadde vært nødt til å avslå, har hatt god effekt på salget vårt, noe som har påvirket resultatet positivt, sier han.

Kundene er sikre betalere

Kundene er sikre betalere, så tap på fordringer har aldri vært et problem for Sjøland. Frank Ole opplever dog at noen fakturaer betales etter forfall, noe som kan skape en viss usikkerhet for virksomheten. Med fakturasalg vet han at pengene er på kontoen allerede dagen etter, noe som er til stor hjelp når det kommer til å planlegge egne innkjøp. At han heller ikke trenger å bruke tid på oppfølging av ubetalte fakturaer er en stor bonus.

– Våre kunder er sikre betalere, men med fakturasalg vet vi at vi alltid får pengene i riktig tid. Tiden som tidligere ble lagt på oppfølging av ubetalte fakturaer, kan nå heller brukes på kjernevirksomheten, forteller Frank Ole.

Sikre deg mot dårlig likviditet

Frank Ole tok i bruk 24SevenOffice via sin regnskapsfører Stig Hansen i Aktiv Regnskapsbyrå Tromsø AS. Når 24SevenOffice også kunne tilby fakturasalg helintegrert i programvaren, så Hansen en løsning på noen av de utfordringene som virksomheten hadde.

– Vi er svært fornøyd med systemet til 24SevenFinans. Bokføring av innbetaling og gebyr blir automatisk bokført noe som fører til at vi får en enklere hverdag, sier Hansen og legger til:

Flere av våre kunder benytter 24SevenFinans og er svært fornøyd med hurtig innbetaling og den likviditetsmessige fleksibiliteten som oppnås. Og kundene sparer purregebyr og omkostninger når deres faktura kan betales på forfall, forteller han.

Er du klar for en ny hverdag?

Gevinstene av å ta i bruk fakturasalg kan være mange. Er du og ditt selskap klare for en hverdag uten anstrengt likviditet og oppfølging av ubetalte fakturaer?

Prøv fakturasalg i dag

Eller logg inn i din 24SevenOffice-klient – i fakturamodulen finner du “Fakturasalg” i menyen til venstre.