Blogg

Faktura

Fem steg til bedre likviditet

Mange bedrifter kan oppleve utfordringer med likviditeten. Med fem enkle steg kan bedriften få bedre likviditet, uten å måtte justere priser eller gjøre drastiske og kortsiktige grep for å kutte kostnader.

1. Bedre betalingsbetingelser fra leverandører
Få utvidet dine betalingsbetingelser, da frigjør du likviditet. Hvis du for eksempel har gjennomsnittlig leverandørgjeld på kr 400 000 og øker gjennomsnittlig betalingstid fra 14 til 30 dager, frigjør du over kr 450 000.

2. Ta ned lagerbeholdningen
Varelageret binder opp bedriftens likviditet. Har du for stort lager så reduser det for å frigjøre kapital. Varelagerets omløpshastighet sier hvor mange ganger du klarer å selge verdien av varelageret. Hvis du for eksempel har et gjennomsnittlig varelager på 1 mill og øker omløpshastigheten fra 6 til 7, har du frigjort ca kr 150 000.

3. Reduser kredittiden
Reduser kunders kredittid. Godtar de fleste av dine kunder 14 eller 30 dagers kredittid? For lang kredittid er et gratis rentefritt lån fra deg til dine kunder.

4. Skaff deg en fleksibel finansieringsløsning
Ikke alle kan bygge ned lageret eller reforhandle betalingsbetingelser med kunder eller leverandører, men mange kan skaffe seg en finansieringsløsning. Du kan ikke styre når dine kunder betaler eller når regninger har forfall, men du kan bruke en fleksibel finansieringsløsning når du ønsker det.

5. Fakturasalg frigjør tid
Ved å selge fakturaene via 24SevenFinans slipper du å bruke tid på oppfølging av ubetalte fakturaer, du unngår tap på kundefordringer og får rask tilgang på likviditet. Bokføringen går automatisk gjennom vår integrasjon i 24SevenOffice. Tiden kan i stedet benyttes til salg, produktutvikling eller annet verdiskapende arbeid. Du får også bedre nøkkeltall ved å flytte kundefordringene ut av balansen, og bedre kontroll på selskapets likviditet.

Les også: Derfor bør du komme i gang med automatisk fakturering 

Fakturasalg er en fullintegrert tjeneste i 24SevenOffice som gir en rekke fordeler for bedre likviditet.

Ved å selge fakturaen via 24SevenOffice blir fakturaen gjort om til likvide midler i løpet av 24 timer. Alt går helautomatisk, det er ingen manuelle operasjoner, du er i førersetet og kan benytte tjenesten når det er behov.

  • Penger på konto i løpet av 24 timer
  • Null tap på kundefordringer, fakturaene kjøpes uten regress (kredittrisikoen overdras)
  • Spart tid med automatisk bokføring
  • Pengene settes i arbeid umiddelbart istedenfor å ligge «låst» i en kundefordring.
PRØV TJENESTEN NÅ!