Blogg

Faktura

Hva kan du gjøre med litt ekstra tid og penger?

Det er dessverre relativt vanlig at bedrifter ikke betaler regninger i tide, noen ganger betaler de heller ikke etter gjentatte purringer og påfølgende inkassovarsler. Og i verste fall blir ikke fakturaene gjort opp i det hele tatt.

Kunder som betaler deg for sent, bruker i praksis din bedrift som sin bank for billig finansiering. Ergo, hvis du velger å selv ta ansvar for fakturering og oppfølging, tar du hele kredittrisikoen.

Det er her forretningsmodellen til 24SevenFinans kommer inn. Ved å selge fakturaen via vår tjeneste, som er helintegrert i 24SevenOffice, blir fakturaen gjort om til likvide midler i løpet av 24 timer. Alt går helautomatisk, det er ingen manuelle operasjoner, du er i førersetet – og kan benytte tjenesten når det er behov.24SevenFinans faktura

  • Selg fakturaer med ett klikk fra 24SevenOffice, penger på konto i løpet av 24 timer
  • Null tap på kundefordringer, fakturaene kjøpes uten regress (kredittrisikoen overdras)
  • Spart tid med automatisk bokføring
  • Pengene settes i arbeid umiddelbart, istedenfor å ligge «låst» i en kundefordring.
Få bedre kontroll på selskapets likviditet

Alle bedrifter risikerer å ikke få oppgjør. Ved å håndtere fakturaløpet selv, blir fordringene liggende i balansen uten at du vet når de vil bli betalt. Dette påvirker bedrifters kontantstrøm, ikke minst binder det opp tid og ressurser til oppfølging av ubetalte fakturaer, tid som kunne vært benyttet til nysalg eller kundeoppfølging. Det er derfor viktig å vurdere effektiviteten og kostnaden ved å gjøre dette selv.24SevenFinans Distribusjon

 

Eksempel
Hvis du fakturer en kunde 5.000 kr har du kanskje en gjennomsnittlig kostnad på rundt 80 kr til bokføring, tid brukt på oppfølging av ubetalte fakturaer og tap på kundefordringer. Ved å selge fakturaen via 24SevenFinans betaler du en provisjon per faktura på for eksempel 2,5%, noe som tilsvarer 125 kr.

Du har da en merkostnad på under 1% ved å benytte 24SevenFinans, du får rask tilgang på likviditet, som igjen kan brukes til videre vekst og nye investeringer. Ikke minst har du frigjort tid, som kan benyttes på for eksempel salg til nye kunder. Du får også bedre nøkkeltall ved å flytte kundefordringene ut av balansen, bedre kontroll på selskapets likviditet – og slipper å uroe deg for kunder som ikke betaler.

Du kan prøve 24SevenFinans her.

Oppdaterte regnskaper i sanntid

Om en faktura ikke kan bli solgt på grunn av for lav kredittscore hos sluttkunden (som ofte er et tegn på at din kunde vil få problemer med å betale), kan du reagere umiddelbart ved å kreve forskuddsbetaling. Med automatisk bokføring har du også oppdaterte regnskaper i sanntid, raskere tilgang til rapporter som gir kortere vei til bedre resultater. Les mer om dette i denne bloggposten.

Fakturamodulen i 24SevenOffice er designet for å spare mest mulig tid for deg og din bedrift. I mange systemer er det en rekke manuelle prosesser knyttet til å velge hvordan en faktura skulle sendes, samt selve sendingen. Dette gjøres helt automatisk i 24SevenOffice.

24SevenOffice ehf
  • I distribusjonsløpet forteller du systemet hvilke prioriterte distribusjonsmetoder du ønsker å benytte på alle dine utgående fakturaer. Deretter ordner systemet resten automatisk for alle kunder. Systemet prøver først å sende i format definert som «1. prioritet», før det går videre i prioriteringsrekkefølgen.
  • Kan kunde motta fakturaer som EHF (via ELMA), 24SevenFinans eller andre formater, vil systemet automatisk finne ut av dette – og sende det på den foretrukne måten, uten at den som sender trenger å foreta seg noe.
  • Dersom du registrerer deg som utsteder av fakturaer via 24SevenFinans, Vipps Faktura, Efaktura eller andre metoder – trenger du ikke gjøre annet enn å legge til disse metodene i distribusjonsløpet i 24SevenOffice. Kunder vil deretter motta fakturaer via disse kanalene, uten at du trenger å gjøre noen ytterligere innstillinger.
  • Du kan også legge opp eget distribusjonsløp for enkeltkunder som skal motta fakturaer på en bestemt måte, eksempelvis offentlige etater som krever å motta fakturaer som EHF, der det eneste valget er den aktuelle leveringsmåten. Systemet vil da utelukkende prøve å distribuere på denne måten. EHF kommer sikkert frem til mottakeren uten omveier og blir korrekt maskinelt lest i 24SevenOffice
  • Alle 24SevenOffice-kunder har som «default» et definert standard distribusjonsløp som inneholder EHF – E-post – AutoPost, i denne prioriterte rekkefølgen. Kunder som ikke har behov for å legge til eller fjerne noen av disse distribusjonsmetodene, kan bare gå i gang med å fakturere.

Les mer om automatisk fakturadistribusjon i 24SevenOffice.

Prøv 24SevenFinans her.