Blogg
Faktura

Visste du at kortere kredittid gir økt lønnsomhet?

Kredittid er noe enhver bedrift må forholde seg til uavhengig om de selger varer eller tjenester.
Det mange ikke er klar over, eller ikke tar nok hensyn til, er sammenhengen mellom kredittid og lønnsomhet.

Forskning finner en sammenheng mellom profitt og reduksjon av antall dager kredittid. Sagt på en annen måte, desto kortere tiden er mellom fakturadato og innbetaling, desto mer påvirkning har dette på lønnsomheten til bedriften. Derfor kan det være marginale forskjeller mellom det å lykkes og det å gå konkurs når det er mangel på ressurser. Det å ta noen grep og være seg bevisst hva det gjelder kredittid kan derfor være en “make it or break it” faktor.

Utfordringer med kreditt

For det første er det to problemer med kreditt:

  1. Forventet kredittid sammenfaller ikke med faktisk kredittid. Mange små og mellomstore bedrifter opplever forsinket betaling. Dette er svært negativ for likviditeten og for veksten til selskapet da hele prosessen forskyves. Det går også med mye tid til å følge opp ubetalte kundefordringer, og for de fleste bedrifter er tid en knapp ressurs som bør brukes på helt andre aktiviteter som faktisk er verdiskapende.
  2. For det andre vil bedriften finansiere mottaker i tidspunktet fra fakturautsendelse til mottatt betaling på kundefordring. Dette er ikke en posisjon små og mellomstore bedrifter er tjent med, da disse allerede ofte opplever å måtte jobbe hardt for et positivt likviditetsnivå. Samtidig er det også vanskelig å få ekstern finansiering av eksempelvis banker, og selskapet har ofte nok med å kunne finansiere seg selv.

Fakturasalg gir fleksibilitet

De overnevnte utfordringene opphører ved å ta i bruk fakturasalg. Det eneste som er viktig er å fakturere kunden med en gang jobben, tjenesten eller varen er levert – 24 timer senere har bedriften penger på konto. Likviditeten vil da gjenspeile den faktiske aktiviteten i selskapet og bedriften vil heller ikke finansiere andres drift.

I tillegg vil midler som er bundet opp i kundefordringer bli tilgjengelig når innbetalingsflyten reduseres. Sist, men ikke minst, fakturasalg forhindrer unødvendig bruk av tid og energi på fakturaoppfølging.

Kortere kredittid gir økt lønnsomhet

Få orden på likviditeten i selskapet – ta i bruk Fakturasalg.

Klikk her for å ta i bruk Fakturasalg