Blogg

Faktura

Nye tilskudd i fakturamodulen

Siden lanseringen av den nye fakturadistribusjonsløsningen for et halvt år siden, har nå over en halv million fakturaer blitt produsert i dette systemet. Vi markerer at det har gått et halvt år, med en rekke tilskudd våre engasjerte brukere har hatt på ønskelisten .

I tillegg til flere nye funksjoner, er den viktigste endringen at en nå har tilgang på en rekke nye felter og måter å vise informasjon på både fakturaer og ordre.

24SevenOffice faktura
Nye funksjoner

– Korrigert beskrivelse ved viderefakturering av inngående fakturaer fra prosjektmodulen. Det fremgår nå tydeligere at viderefakturerte fakturaer er nettopp viderefakturert, i tillegg til at fakturanummer og fakturaavsender nå blir inkludert i beskrivelsen.

– Ved utskrift av ordre vil nå enkelte ordrestatuser generere en mer passende overskrift på ordredokumentet. Eksempelvis vil nå ordrestatus «Utsendt» generere en «Følgeseddel», og ordrestatus «Pakk en pakkseddel».

– Det er nå mulig å laste opp vedlegg på ordre i status «Utsendt», på lik linje som øvrige ordrestatuser.

– De nye distribusjonsmetodene kan nå defineres for flere ordre samtidig, ved bruk av funksjonen «Endre status» i Ordreliste.

– Når en slår sammen to eller flere ordre med vedlegg i form av enten opplastede filer eller time-/kostnadsgrunnlag, så vil disse nå bli slått sammen og tatt med i den sammenslåtte ordren.

– Ordrestatus «Faktura» og «Kreditnota» er nå fjernet som valgbare ordrestatuser ved opplasting av ordremaler, da disse statusene har et eget maloppsett.

 

Nye logiske metoder for bruk i metodene vi støtter i våre fakturamaler:

– Ikke lik != kan nå brukes for nummer sammen med .printif() metoden.
– Det er nå mulig å bruke strings/tekst sammen med .printif() metoden. Comparatorer er Lik <> og Ikke lik !<>.

Nye felter for Faktura

– <<InvoiceAddressCountrySubEntity>> Kundens fylke/stat/annen subenhet
– <<InvoiceAddressCity>> Kundens by
– <<DeliveryAddressCountrySubEntity>> Leveringsadressens fylke/stat/annen subenhet
– <<DeliveryAddressCity>> Leveringsadressens by
– <<CompanyCountrySubEntity>> Ditt selskaps fylke/stat/annen subenhet
– <<CompanyCity>> Ditt selskaps by
– <<Weight>> Vekt per vare per varelinje
– <<SumWeight>> Totalsum vekt for hele fakturaen
– <<ProductDescription>> Beskrivelse (kort) fra produktkortet
– <<SumDiscount>> Sum rabatt for hele fakturaen
– <<SumDiscount>> Sum rabatt per varelinje i <<repeat:invoicelines>> tabellen
– <<CustomerFax>> Kundens faxnummer
– <<repeat:BasisMergedOrders>> Helt ny tabelloversikt for sammenslåtte ordre, se knappen «Felter» for full oversikt
– <<repeat:BasisProductCategory>> Helt ny tabelloversikt for sum per produktkategori, se knappen «Felter» for full oversikt
– Nytt fakturafelt for Hovedbokskonto per varelinje <<AccountNo>> som kan brukes f.eks. på format <<AccountNo.printif(=,KONTONUMMER,,).replaceif(=,KONTONUMMER,X)>> for å sette en X på alle varelinjer som er koblet mot en spesifikk hovedbokskonto og er f.eks. fritatt for MVA i siste ledd.

 

Nye felter for Ordre

– <<InvoiceAddressState>> Kundens fylke/stat/annen subenhet
– <<InvoiceAddressCity>> Kundens by
– <<DeliveryAddressState>> Leveringsadressens fylke/stat/annen subenhet
– <<DeliveryAddressCity>> Leveringsadressens by
– <<CompanyState>> Ditt selskaps fylke/stat/annen subenhet
– <<CompanyCity>> Ditt selskaps by
– <<Weight>> Vekt per vare per varelinje
– <<SumWeight>> Totalsum vekt for hele ordren
– <<CustomerReferencePhone>> Kundens telefonnummer
– <<CustomerFax>> Kundens faxnummer
– <<RoundAmount>> Avrundingsbeløp (ved bruk av øresavrunding)
– <<ProductCode>> Produktkode
– <<ProductPriceCashIncTax>> Kontant pris inkl. MVA
– <<SupplierProductNo>> Leverandørens varenummer
– <<SupplierName>> Leverandørens varenavn
– <<Price2>> Utpris 2 (veil. pris)
– <<InPrice>> Inpris
– <<BatchNo>> Batchnummer
– <<ProductDescription>> Beskrivelse (kort) fra produktkortet
– <<SumDiscount>> Sum rabatt for hele ordren
– <<SumDiscount>> Sum rabatt per varelinje i <<repeat:invoicelines>> tabellen
– Hele <<repeat:BasisHours>> timeoversikten fra faktura
– Hele <<repeat:BasisCosts>> kostnadsoversikten fra faktura
– Hele <<repeat:BasisHoursAggregatedContact>> fra faktura
– Hele <<repeat:BasisHoursAggregatedWorkType>> fra faktura
– Hele <<repeat:BasisMergedOrders>> fra faktura
– Hele <<repeat:BasisProductCategory>> fra faktura