Blogg

Hva er fakturasalg?

Fakturasalg er en finansieringsløsning der bedriften selger fakturaen til en tredjepart, eksempelvis Collector Bank, som da overtar den fulle kredittrisikoen. Fakturasalg er en enkel og effektiv løsning, og ved å selge fakturaen mottar du oppgjøret for utestående fakturaer innen 24 timer, uavhengig av når fakturaen forfaller. Løsningen er også uforpliktende, og du kan selv velge hvilke faktura du ønsker å selge. 

Hvorfor bør din bedrift komme i gang med fakturasalg?

Frustrasjonen og risikoen ved å ikke motta oppgjøret fra kunden stjeler tid, og ikke minst penger. Når du håndterer fakturaløpet selv blir fordringene liggende i balansen uten at du vet når de vil bli betalt – en situasjon som fort påvirker bedriftens kontantstrøm negativt.

Dersom din bedrift ønsker en enklere likviditetsplanlegging, finansiell stabilitet og mindre økonomisk usikkerhet, er fakturasalg en god løsning. Gjennom fakturasalg kan du oppnå bedre nøkkeltall ved å flytte kundefordringene ut av balansen, samt at den tiden du vanligvis bruker på å følge opp ubetalte faktura, kan brukes på mer verdiskapende arbeid.

Fakturasalg gir bedre likviditet
Det er også verdt å nevne at dersom din bedrift er i en vekstfase, er fakturasalg er god måte å frigjøre midler til investeringer, større kjøp eller løpende utgifter. I tillegg, dersom bedriften er i en bransje bestående av raske endringer eller svingninger i salget iløpet av året, så kan fakturasalg bidra til å opprettholde en jevn kontantstrøm, og økonomisk balanse.

Kom i gang med fakturasalg i dag!

 

Hvilke fordeler har fakturasalg?

Er du fortsatt litt usikker på hvordan fakturasalg kan ha en positiv effekt på din bedrift, kan vi trekke frem fire hovedpunkter.

  • Bedre likviditet
   Jo lenger tid det tar fra et salg er gjennomført til kunden betaler fakturaen, jo dårlige likviditet får bedriften. Med fakturasalg sikrer du at pengene kommer inn på konto innen 24 timer, uavhengig av når fakturaen forfaller. Du velger også selv hvilke faktura du ønsker å selge. Salg av faktura frigjør kapital og forbedrer kontantstrømmen, noe som kan styrke en rekke nøkkeltall for bedriften og dermed medføre bedre kredittrating.
  • Redusert kredittrisiko
   Som leder har du sikkert opplevd flere ganger at kunden ikke betaler regningene i tide – og i verste tilfellet betaler de ikke i det hele tatt – noe bedriften svir for da du sitter med hele kredittrisikoen. Gjennom fakturasalg kan du redusere kredittrisikoen ved at banken overtar all risiko knyttet til for sene, og eventuelle uteblivende betalinger. På den måten reduseres risikoen for tap på fordringer.
   Mange bedrifter er heller ikke klar over sammenhengen mellom kreditt og lønnsomhet. Desto kortere tiden er mellom og fakturadato og innbetaling, desto mer påvirkning har dette på bedriftens lønnsomhet. Noe som kan føre til marginale forskjeller på det å lykkes, og det å gå konkurs.
  • Mindre administrasjon
   Som leder, har du tenkt over hvor mye tid du har brukt på administrasjonsarbeid, oppfølging av ubetalte faktura, purringer og kredittrisiko? Ved å selge faktura kan du overlate det fulle administrative arbeidet til en ekstern part, og frigjøre tid som kan brukes til mer verdiskapende arbeid i bedriften.  
  • Automatisert prosess
   Om du velger å benytte 24SevenOffice som tjenesteleverandør av fakturasalg, vil fakturasalg være ferdig integrert mot faktura- og regnskapssystemet i 24SevenOffice, slik at du kan automatisere hele prosessen og få alle solgte fakturaer bokført, helt automatisk
  • Større fleksibilitet
   Som nevnt kan du enkelt og fleksibelt tilpasse fakturasalg til din bedrift – enten det betyr å regelmessig selge faktura, eller kun selge noen ved behov. Men fakturasalg gir også større fleksibilitet når det kommer til konkurransedyktighet. Ofte er likviditet en viktig faktor når man blir utfordret av konkurrentene, både når det gjelder forretningsmuligheter og forhandlinger. Gjennom fakturasalg har du flere valg og alternativer til å utnytte mulighetene, fordi bedriften har tilgang til frie midler.
   Kort oppsummert, fakturasalg kan hjelpe din bedrift med å bli kvitt flaskehalser, slik at du heller kan utnytte salgsmulighetene og oppleve en positiv effekt på bedriftens profitt.

Er du oppstartsbedrift og trenger økonomisystem? Les mer her!

Er fakturasalg det samme som factoring?

Selv om fakturasalg og factoring bidrar til at bedriften sparer tid og penger, så er ikke fakturasalg det samme som factoring – det er én vesentlig forskjell. 

Er fakturasalg det samme som factoring?
   • Ved fakturasalg selger du fakturaen og får penger inn på konto innen 24 timer, og du er da ferdig med transaksjonen. Dersom kunden ikke betaler, er det banken som overtar kredittrisikoen – du får pengene uansett.
   • Ved factoring får du hoveddelen av pengene på konto med en gang, og det resterende når kunden betaler. Men i dette tilfellet tar ikke banken over eierskapet, så bedriften eier fortsatt fakturaen.
   • Med fakturasalg har du full fleksibilitet og velger selv hvilke fakturaer du vil selge. Med factoring er det krav til volum, og gjerne et krav at du må finansiere alle dine fakturaer.

Hva koster fakturasalg?

Først og fremst avhenger pris av leverandør og tjeneste. I tillegg vil det variere basert på avtalt kredittid og betalingsfrist – for eksempel 30, 45 eller 60 dager. Noen tjenester tar også en liten provisjon for finansiering av hele fakturaen, overtakelse av kredittrisiko, samt administrasjonsarbeid og oppfølging av innbetalingen.

Det handler uansett om å finne den løsningen som passer din bedrift best!

Hvordan kommer jeg i gang med fakturasalg?

Er du klar for å komme i gang med fakturasalg og få orden på bedriftens likviditet, da er vi klare til å hjelpe deg!

Kom i gang med fakturasalg i dag!