Blogg

Hvordan få bedre likviditet i en virksomhet?

For en liten stund tilbake skrev vi om våre beste tips til kutt i kostnader og kapitalbinding. Her kommer noen konkrete eksempler på sistnevnte, pluss et eksempel på konflikt mellom lønnsomhet og likviditet.

Våre beste tips til kutt i kostnader og kapitalbinding
  •  Reduser varebeholdningen

Tenk deg en virksomhet som har en gjennomsnittlig lagerbeholdning på 2 millioner kroner og at varene ligger gjennomsnittlig 2 måneder på lager.

Hvis man klarer å rasjonalisere logistikken – blant annet ved å tenke “just in time” som prinsipp; ved at varene ankommer like før behovet – binder man mye mindre kapital i varebeholdningen.

Klarer man å få gjennomsnittlig lagringstid ned fra 2 til 1,5 måneder, betyr det 1/2 millioner kroner i lavere kapitalbinding. Og hvis man klarer å gå fra 2 til 1 måned i lagringstid, reduseres kapitalbindingen med 1 million. Med andre ord bedres likviditeten med 1 million.

  • Reduser kundefordringer

For enkelhets skyld brukes samme tallmateriale. Tenk at kundene gjennomsnittlig skylder virksomheten 2 millioner kroner og at dette tilsvarer 2 måneders kredittid. 

Hvis man klarer å få ned kundenes kredittid fra 2 måneder til 1,5 måned, betyr det at kapitalbindingen reduseres med 1/2 million kroner; altså at kundefordringene utgjør kr 1,5 millioner istedenfor kr 2 millioner. Og klarer man å få kundene til å betale innen 1 måned, reduseres kapitalbindingen i kundefordringer fra kr 2 millioner til 1 million kroner. Med andre ord bedres likviditeten med 1 million.

Hvordan klarer man så å redusere kundenes kredittid? Det gjøres gjerne ved å tilby en rabatt ved rask betaling eller ved å skaffe seg fleksibel finansiering. Den mest nærliggende måten å få ned kapitalbindingen i kundefordringer er fakturasalg, som vi kommer tilbake til lenger ned i artikkelen.

Meld deg på gratis webinar om likviditet

  • Øk leverandørgjelden 

Igjen benyttes samme tallmateriale. Hvis netto kapitalbinding skal reduseres, kan virksomheten forsøke å forlenge sin kredittid hos leverandørene; altså øke gjennomsnittlig leverandørgjeld; med andre ord bedre virksomhetens likviditet.

Tenk deg at man skylder leverandørene gjennomsnittlig kr 2 millioner og det tilsvarer 2 måneders kredittid. Hvis man klarer å øke kredittiden hos leverandørene fra 2 måneder til 2,5 måneder, betyr det en økning i gjelden kr 2 millioner til kr 2,5 millioner. Og hvis man klarer å øke fra 2 måneder til 3 måneder, øker leverandørgjelden fra kr 2 til kr 3 millioner. Med andre bedres likviditeten med henholdsvis 1/2 og 1 million kroner.

  • Skaff deg fleksibel finansieringsløsning

Ikke alle kan bygge ned lageret eller reforhandle betalingsbetingelser med kunder eller leverandører, men mange kan skaffe seg en finansieringsløsning. Du kan ikke styre når dine kunder betaler eller når regninger har forfall, men du kan bruke en fleksibel finansieringsløsning når du ønsker det.

  • Skaff likviditet gjennom bedriftslån eller fakturasalg

Få penger raskt inn på konto med et digitalt bedriftslån, en enkel, rask og heldigital søknadsprosess uten tidkrevende administrasjon. En annen snarvei til bedre likviditet er fakturasalg, som lar deg selge bedriftens fakturaer og få pengene på konto innen 24 timer, uavhengig av forfallsdato.

  • Vurder betalingsvilkår (likviditet vs. lønnsomhet)

Tenk deg et betalingsvilkår som lyder: 

Kontant – 2 % eller 1 måned kreditt

Umiddelbart tenker man at 2 % ikke er så mye å bry seg om; å endre likviditeten eller kapitalbindingen må jo koste noe – enten man møter betalingsvilkåret som kunde eller som leverandør.

Det man må tenke på er at 1 måned koster 2 %, ikke 2 % per anno/per år. Omregnet utgjør 2 % på 1 måned hele 24 % per år.

Med tanke på lønnsomhet, må man derfor sjekke om man kan låne penger annetsteds til lavere rentesats enn 24 % per anno.

 

Meld deg på gratis webinar om likviditet