Blogg

Kostnadskutt? Her er våre beste (konkrete) tips

Her får du våre beste, konkrete tips til smarte kostnadskutt og bedre likviditet for din bedrift.

I trange tider er det viktig å både gjøre de riktige tingene, og gjøre tingene riktig! 

Generell styring

 • Tenk gjennom kvaliteten på alle analyser og beslutninger som har økonomiske konsekvenser. Kan/bør noe gjøres annerledes?
 • Har du et effektivt økonomisystem med nødvendige integrasjoner, i samarbeid med bank, regnskapsfører, revisor?
 • Sjekk bedriftens regnskap for å få oversikt over de ulike kostnadskontoene, inntektskontoene, eiendelskontoene og gjeldskontoene
 • Sett opp likviditetsbudsjett: Likviditet er viktigere enn lønnsomhet i disse tider! 
 • Lag en plan, følg planen, involvér alle så godt du kan og ikke minst; kommunisér
 • Husk at det er en avveining mellom kort og lang sikt; Å kutte et kurs betyr bedre likviditet på kort sikt, men tap av kompetanse på lengre sikt

Meld deg på gratis webinar om likviditet, fakturasalg og kostnadskutt!

Fjerne/redusere/utsette kostnader

 • Skaff deg oversikt over tilgjengelige offentlige hjelpepakker, og finn ut hvordan de kan passe for din bedrift 
 • Hva er helt nødvendige kostnader og hva er mindre nødvendige kostnader?
 • Hva må kjøpes nå, hva kan utsettes til senere og hva kan kuttes? 
 • Kan noen oppgaver in-sources (altså gjøres internt)?
 • Kan vedlikehold, kurs og reiser utsettes?
 • Kan lønninger forhandles ned midlertidig?
 • Kan noen permitteres?
 • Kan noen lokaler/arealer sies opp?
 • Kan man forhandle ned prisene på kjøp av varer og tjenester bedriften er avhengig av?
 • Kan man forhandle ned lavere renter på banklån?
 • Kan man lease/leie istedenfor å kjøpe/eie?
 • Kan gamle krav kreves inn evt. med avslag?
  Her får du våre beste, konkrete tips til smarte kostnadskutt og bedre likviditet for din bedrift.

Redusér kapitalbehov/-binding

 • Kan du selge fakturakravene dine? 
 • Kan du ha lavere varebeholdning, mindre utstyr og driftsmidler, redusere arealet og/eller forlenge kredittiden hos leverandører?

Øk inntektene

 • Finnes det potensiale hos nye kundegrupper? 
 • Kan du leie ut lokaler? 
 • Kan du få høyere renter på innskudd? 
 • Kan nye produkter/tjenester utvikles?

Meld deg på gratis webinar om likviditet, fakturasalg og kostnadskutt!