Blogg

Nyheter

24SevenOffice passerte 70 milliarder kroner i årlige banktransaksjoner i januar

24SevenOffice alene, passerte 6 milliarder kroner i banktransaksjoner, gjennomført direkte gjennom 24SevenOffice i januar i år.

Dette gir en takt på minimum 70 milliarder kroner i årlige transaksjoner. Med dagens kundevekst på nærmere 30%, vil dette tallet nærme seg 100 milliarder om et snaut år.

«Fintech» er hot

Finansteknologi er et hett tema om dagen. «PSD2», en EU-regulering som trer i kraft fra 2018, vil dramatisk endre spillereglene for bank- og finansnæringen. Vi ser allerede store konsolideringer innen betalingsløsninger, med flere nye aktører innenfor privatmarkedet. Et godt eksempel på dette er Vipps, som 24SevenOffice selvfølgelig ble integrert mot, som det første ERP-systemet i markedet.

fintech

For 24SevenOffice åpner PSD2 for mange spennende muligheter for å utvikle nytenkende og effektiviserende løsninger innenfor betalingsmarkedet. Vi har flere områder, hvor vi fremover skal utfordre de etablerte industriene til våre kunders beste.

Først ute med integrerte banktransaksjoner i ERP-systemet

24SevenOffice var det første skybaserte systemet med integrerte banktransaksjoner. Ved å benytte bankmodulen i systemet, kan våre kunder betale sine fakturaer direkte med et klikk i 24SevenOffice, med automatisk bokføring i reskontroen. På samme måte oppdateres innbetalinger automatisk inn i 24SevenOffice, med tilsvarende automatisk bokføring.

Bedriftene som benytter vår løsning, sparer den tungvinte jobben med å taste betalingene inn i nettbanken, eller å drive med manuell ned- og opplasting av filer. Dette medfører betydelige besparelser knyttet til både tid og ressurser – i forbindelse med betalinger, samtidig som at sjansen for feilutbetalinger reduseres vesentlig.

Bedriften sparer også store kostnader forbindelse med bokføring og avstemming av regnskapet.

Vil effektivisere bedriftene

24SevenOffice skal fremover lansere tjenester og løsninger som skal kombinere og automatisere regnskaps- og bankinformasjon. Med enklere og mer standardisert datautveksling mellom bank og bedrift, vil vi kunne sørge for betydelige effektivitetsgevinster for bedriftene.

Avstemming og sammenslåing av bank- og regnskapsdata, vil medføre automatisering av en rekke prosesser, som igjen vil føre til at bedrifter vil få tilgang på rikere informasjon i sanntid. Noe som vil gi viktig styringsinformasjon for beslutningstagere hos våre kunder.

Et ledende Fintech-selskap

24SevenOffice er et ledende Fintech-selskap, som utfordrer den gammeldagse nettbanken, tradisjonell betalingsformidling – og tungvinte finansieringsløsninger for bedrifter.

Et eksempel på dette er 24SevenFinans, som redefinerer spillereglene for factoring og fakturakjøp. Med løsningen, som er helintegrert i 24SevenOffice, fakturer du på vanlig måte – og selger fakturaer med ett klikk. Fakturaer blir automatisk kredittvurdert og solgt – og du får penger på konto i løpet av 24 timer. Bokføringen går også automatisk. Løsninger som dette er vi alene om blant ERP-systemene i Norge.

Gjennom vårt samarbeid med Level39 i London, vil vi også ha nærhet til den nyskapningen som skjer innenfor Fintech-området – og kunne lansere mange spennende nyheter i årene som kommer.