Blogg

Integrasjoner

Årsoppgjør og skatt: Wolters Kluwer integrert mot 24SevenOffice

De fleste bedrifter må foreta en årsavslutning og sende inn selvangivelse, enten man gjør det selv, via regnskapsbyrå eller revisor. Wolters Kluwer (tidligere Akelius) er nå integrert sømløst mot 24SevenOffice, noe som legger til rette for å effektivisere tidsbruken, og ikke minst sikrer kvaliteten på tallene – i forbindelse med årsavslutning.

La oss vise hvordan integrasjonen fungerer.

Kom i gang

Det er enkelt for 24SevenOffice-kunder å komme i gang med Wolters Kluwer. Det første du gjør er å sette opp en profil i Wolters Kluwer Årsoppgjør. Der etter velger du «Fil/Import/Import fra eksternt regnskapssystem» – og logger deg inn med ditt brukernavn og passord fra 24SevenOffice.

24SevenOffice Akelius Import og login

Velg «Fil/Import/Import fra eksternt regnskapssystem.»

Slik fungerer det

Så fort du har knyttet 24SevenOffice til Wolters Kluwer Årsoppgjør, har du tilgang til samtlige klienter og regnskapsår som ligger i 24SevenOffice.
Sammenligning av saldobalanse
Alt du trenger å gjøre for å overføre saldobalanse og transaksjoner fra 24SevenOffice til Wolters Kluwer finner du via menyen. Her velger du klient og hvilke regnskapsår du vil overføre – og all data blir tilgjengelig umiddelbart. Du har her blant annet mulighet for å drille deg ned på tall og se grafiske presentasjoner.

Årsavslutning og skatt

Gjennom integrasjonen mellom Wolters Kluwer og 24SevenOffice har du en enkel og strukturert arbeidsgang, som hjelper deg gjennom hele prosessen – og en sikker og pålitelig dokumentasjon. Benytter du Skattemodulen til Wolters Kluwer blir du raskt og effektivt ferdig med årsavslutning, næringsoppgave, skattenote, aksjonærnote og egenkapitalnote. Disponering blir automatisk utfylt.

Systemet har en rekke funksjoner som forenkler jobben i forbindelse med årsoppgjør. Løsningen tilbyr blant annet svært praktiske maler for noteopplysninger som er i henhold til kravene for små, mellomstore og store foretak. Ettersom alle transaksjonene er hentet direkte fra 24SevenOffice, gir dette deg store muligheter til blant annet kontantstrømoppstilling – og ikke minst, effektiv avstemming.

For bestilling og for å høre mer om Wolters Kluwer sine kampanjetilbud mot 24SevenOffice-kunder, ta kontakt med Fredrik Markhus på mail: markhus@akelius.no eller mobil: 92 24 64 24.