Blogg
Integrasjoner

Digital fakturahåndtering – Integrasjon mellom Ibistic og 24SevenOffice

Gjennom integrasjonen mellom 24SevenOffice og Ibistic får du tilgang til:

Et av markedets mest avanserte systemer for elektronisk fakturabehandling

 • Prisgunstig og enkel for den enkle bruker.
 • Fullt kompatibel med konteringsreglene i 24SevenOffice.
 • Automatisert kontering og arbeidsflyt.
 • Mulighet for matching mellom innkjøpsordre og fakturaer.
 • Prisgunstig og fleksibel for den mer krevende bruker.
 • Dekker alt fra store bedrifter som den Danske stat til mindre virksomheter

Standardisert høykvalitets innsamling av fakturaer

 • Via papir eller mail leveres fakturaer ferdig tolket med 99,8 prosent korrekt kvalitetsgaranti.
 • EHF (elektronisk faktura) alltid kompatibelt med siste versjon og alle gjeldende versjoner.
 • EHF er en del av den europeiske standarden som både definerer dokumentformater og infrastruktur (ELMA) som administreres gjennom PEPPOL-prosjektet (Pan European Public Procurement OnLine). Med Ibistic kan du motta fakturaer fra hele Europa dersom leverandørene er aktiverte. Hele PEPPOL-nettverket utenom ELMA samt Nemhandel i Danmark.
 • Svært gunstige priser.

Avansert utleggsbehandling

 • Moderne grensesnitt med responsive Web-teknologi, tilgjengelig på alle plattformer.
 • Registrer, fotografer, distribuér og godkjenn utlegg med mobilen.
 • Fullt kompatibel med kontoplan og konteringsregler i 24SevenOffice.
 • Automatisk kontering bl.a. basert på hvem du er og hvor du jobber (avdeling, prosjekt etc.), hvilken type utgift du registrerer, Merchant Category fra kredittkort frie dimensjoner etc.
 • Fullt integrert med kredittkortselskapet ditt og automatisk oppdatering av kredittkorttransaksjoner

Samarbeidet mellom 24SevenOffice og Ibistic

24SevenOffice og Ibistic har vært samarbeidspartnere i en årrekke. Felles for begge er at de er blant Nordens mest moderne løsninger innenfor sine segmenter, utviklet som Software as a Service (SaaS). Begge er stabile systemer med en stabil og fornøyd kundemasse. Virksomhetene har et sterkt faglig fokus og holder seg kontinuerlig oppdatert på teknologiske muligheter som bidrar til å forenkle og effektivisere prosesser.

Med denne integrasjonen vil du oppnå:

 • Mer effektivitet gjennom automatisering og tilleggstjenester.
 • Enklere og mer automatisert og parallell behandling av fakturaer og utlegg.

Integrasjonens funksjon

I integrasjonen overføres alle konti og kontodimensjoner som prosjekt og avdeling med momssatser, leverandører etc. samt konteringsregler. Alle fakturaer og utlegg blir attestert og godkjent, og om ønskelig av flere parallelt. Etter ferdig godkjennelsesprosess valideres bilagene i forhold til gjeldende konteringsregler fra 24SevenOffice, og overføres som
bunter til 24SevenOffice.

Både 24SevenOffice og Ibistic har modeller for å motta og behandle fakturaer, så hvorfor er dette partnerskapet relevant? Der hvor kundene til 24SevenOffice har et mer avansert behov for behandling av fakturaer og utlegg med hensyn til:

 1. Parallell behandling av fakturaelementer
 2. Beløpsgrensestyring
 3. Hierarkisk arbeidsflyt, eller
 4. Arbeidsflyt på tvers av organisasjonshierarkiet, basert på avdeling, prosjekt, andre dimensjoner

For de som ønsker å hoppe over noen behandlingsledd, kan de la de faste regningene gå til den riktige mottaker med automatisk distribusjon til saksbehandler for attestasjon og godkjenning. Her kan du lese mer om hvorfor det er smart.

Fakturamottak med høy kvalitet (99,8 %) på tolking og verifisering av bokføringsdata fra fakturaer sendt:

 1. Med epost som PDF eller TIFF
 2. Som papirfaktura

Finn løsningen som passer din virksomhet

Det er viktig at kunden selv vurderer hvilken løsning som vil tjene dere best mht. funksjonalitet, arbeidsinnsats, oversikt og pris for fakturabehandling. Les mer om 24SevenOffice sin løsning her.

I tillegg til den utvidede funksjonaliteten med Ibistic Invoice System (IIS), tilbyr integrasjonen også tilgang til Ibistic Travel and Expense (utleggsbehandling), samt matchingmodul for matching av innkjøpsordre med fakturaer (inkludert i IIS).

Priser

 • Fri etablering av integrasjonen
 • Fritt antall brukere
 • Fri support og brukerforum
 • Fri arkivering av bilag i hht. lovens krav
 • Fri backup
 • Fri tilgang til generelle oppgraderinger i forhold til avtalt system.

Vil du komme i gang med digital fakturahåndtering?

Du kan lese mer om Ibistic her eller besøke vår integrasjonsside og komme i gang i dag.