Blogg

Integrasjoner

BRAVO Logistikk integrert mot 24SevenOffice

Emma EDB AS har laget en sømløs integrasjon mellom BRAVO Logistikk og 24SevenOffice. Dette betyr at kunder kan håndtere større og mer komplekse logistikk-oppgaver – med fortløpende oppdatert reskontro og regnskap i 24SevenOffice.

I denne bloggen viser vi hvordan flyten mellom systemene fungerer fra et prospekt får status «kunde» i 24SevenOffice, til ordre- og lagerhåndtering – og frem til en ordre blir fakturert.

Slik fungerer integrasjonen

Når et lead eller prospekt får status «kunde» i 24SevenOffice, blir kunden automatisk opprettet i BRAVO.
kundekort CRM
All håndtering av nye ordrer og leveranser skjer i BRAVO Logistikk. Dette være seg alt fra ordreregistrering mot kunde, bestilling av skaffevarer fra leverandør eller mot egenproduksjon – til varemottak fra leverandør.

Under følger noen eksempler:

Flerlager

Flerlager
Under «Lager» i BRAVO Logistikk har kunden blant annet mulighet for å se en samlet oversikt over alle sine lagersteder med lokasjon, fysisk saldo, bestilt antall, reservert på kundeordre, restet kundeordre og disponibelt antall pr lagersted.

Et lagersted kan også defineres til å være der deler eller de ulike artiklene befinner seg i til en hver tid, eksempelvis alle service-bilene i en bedrift.

Artiklene kan flyttes mellom de ulike lagerstedene – og gir kunden en god oversikt over den totale beholdningen pr. artikkel.

Partistyring på lageret

Partistyring på lageret
«Partistyring på lageret» gir kunde mulighet for å plassere samme type artikkel på flere steder pr. lager. Hvert parti har sin egen identitet som følger varen fra varemottak – og frem til kundelevering, med sporing.

Varen kan i ettertid spores på parti, der en kan spørre hvilke(n) leveranse/fakturaer et parti er levert til, eller hvilken leveranse fakturaen er plukket fra. Hvert parti har mulighet for styring på inn- og holdbarhetsdato samt lokalisering.

Serienummer

Serienummer
I systemet er det også lagt til rette for å knytte serienummer til solgte artikler. For brukerne av systemet vil en eksempelvis ved reklamasjoner lett kunne spore opp når artikkelen er fakturert, hvem som har kjøpt artikkelen – eller kalle tilbake artikler for utbedringer pålagt av produsent.

Strukturer

Strukturer
I BRAVO Logistikk kan brukeren selv definere hvilke delkomponenter som skal inngå i hovedartikkelen, med mulighet for full lagerstyring ned på hver delkomponent.

Dette kan være faste strukturer (for eksempel bordplate med 4 ben) eller åpne strukturer (eksempelvis stol med 4 ben og rød pute), der en under ordreregistrering velger hvilke delkomponenter og varianter artikkelen består av.

Plukkliste viser detaljert hvilke komponenter som inngår i leveransen.

Priser

Skjerm5
Det er i systemet mulig å bygge opp omfattende prisstrukturer. I tillegg til generelle rabatter, kan du legge inn spesifikke priser pr. artikkel, pr. leveringsadresse.

Prisene kan datostyres, slik at du i forkant kan forberede prisendring fra en gitt dato – eller eksempelvis i en kampanjeperiode.

eButikk

Skjerm6
BRAVO Logistikk tilbyr eButikk-løsning integrert i ett og samme system. Ergo slipper en unna dobbelt-registrering i flere systemer. Så fort kunde har fullført bestilling i nettbutikk, blir som ordre genert – og går automatisk videre inn i definert ordre- og logistikkløp.

Fra eButikk kan en kjøre fakturering av kunden gjennom BRAVO eller 24SevenOffice, eller benytte en av de integrerte betalingsløsningene mot kredittkort.

Regnskap og reskontro oppdateres automatisk

Bokfort drilldown
Så fort en ordre er generert og levert fra BRAVO Logistikk, oppdateres regnskap og reskontro automatisk i 24SevenOffice. Faktura kan kjøres ut fra begge systemene – og er tilgjengelig for oppslag fra både BRAVO og 24SevenOffice.

24SevenOffice-kunder har som alltid full sporing med drilldown ned på bilagsnivå.