Blogg

Integrasjoner

Slik kan integrasjoner hjelpe deg som regnskapsfører

Det digitale skiftet er ikke lenger et nytt begrep for regnskapsbransjen. Regnskapsførere leser stadig om hvordan digitaliseringen byr på både utfordringer og nye muligheter i måten å jobbe på. Og systemleverandørene tilbyr skybasert teknologi med funksjonalitet som bidrar til forenkling og automatisering av manuelle prosesser.

Mange byråer har allerede tatt steget opp i skyen, og tror automatisk at de jobber moderne og effektivt. Men spørsmålet er, utnytter de teknologien og verktøyene fullt ut?

Effektiviser dine prosesser med integrasjoner

Å se verdien av moderne teknologi handler i stor grad om å forstå hvordan teknologi kan gjøre regnskapsproduksjonen mer effektivt – deriblant forstå hvordan integrasjoner kan hjelpe regnskapsføreren. Vi vet at mange opplever integrasjoner som kompliserte, og tenker at det krever en større jobb for å komme i gang. Realiteten er at integrasjoner er et hjelpemiddel for å effektivisere prosessene – internt for regnskapsbyrået, og også for kunden.

Bli en “teknolog” og rådgiver

Byråene som vil lykkes best i fremtiden er de som opptrer som “teknologer” – de som forstår seg på teknologi, og ser hvilke muligheter som finnes. Kombinasjonen av solid kompetanse innen regnskap, og forståelse for hvordan teknologiske løsninger vil være verdiskapende for begge parter, er en suksessoppskrift for vekst – både for byrå og kunde.

Integrasjoner er et inntektspotensiale

Integrasjoner som hjelpemiddel bidrar til effektiv samhandling, og regnskapsfører vil kunne være en konsulent for kunden når det gjelder å få løsninger til å spille sammen. Målet er hele tiden at data kun skal legges inn én gang, ett sted og gjenbrukes.

Ved å ta i bruk integrasjoner effektiviseres ikke bare egen tid, slik at du kan håndtere flere kunder, men kundene blir også mer fornøyd med tanke på å få regnskapet i sanntid, og høyere kvalitet på data da det er automatisert. Samtidig åpner man for mulighetene til å ha detaljene som kreves for god rapportering. Tidligere var det lett å bortprioritere dette grunnet mye manuell punching, men ved hjelp av integrasjoner frigjør man tid, slik at regnskapsføreren kan bruke mer tid på rådgivning sammen med kunden.

Hvordan kan 24SevenOffice hjelpe deg?

Vår visjon er å bidra til å flytte grenser i samspillet mellom mennesker og teknologi. Vi jobber for å sette brukeren i sentrum og integrere alle sentrale prosesser i ett økosystem, og derfor spiller integrasjoner en stor og viktig rolle.

Sentralt i dette står fleksibiliteten til å kunne gjøre tilpasninger skreddersydd ditt behov som regnskapsfører, slik at vi kan løse dine og kundens behov på en effektiv måte. For å vise deg hvordan integrasjoner kan hjelpe deg som regnskapsfører og dine kunder, så tar vi et lite dypdykk i hvordan 24SevenOffice tilrettelegger for dette.

 • Bank

  Den mest naturlige integrasjonen å starte med er bank. 24SevenOffice har integrasjoner mot alle norske banker, og våre kunder kan selv sette opp dette med BankID via systemet. Her vil man også kunne sette opp automatikk som går på automatisk bokføring av inn- og utgående betalinger. Dette er med på å effektivisere håndtering av likviditet og purrerutiner.

 • Avstemming

  Når man fører regnskapet i 24SevenOffice, og er integrert med bank, har du som regnskapsfører og kunde et godt utgangspunkt for å automatisere bankavstemmingen. Via modul for bankavstemming blir både alle transaksjoner som er bokført, i tillegg til informasjon fra bank, synlig. Det som kan avstemmes blir auto-avstemt, og unntakene håndterer du i en effektiv oversikt.

 • Nettbutikk

  Har du kunder som selger tjenester over nett, er det smart å undersøke om det finnes en integrasjon med nettbutikken. 24SevenOffice har integrasjoner mot de store plattformene som f.eks Magento og WooCommerce. Det å sette opp en slik integrasjon vil bidra til at salgsordre automatisk registreres i systemet, samt at betalingsmåten registreres systematisk. Dette vil si at du kan enkelt sette opp den betalingsmåten som tilbys; som for eksempel Klarna eller PayEx. Disse vil da kobles mot reskontro eller balansekonto for forenklet avstemming.

 • Kasse

  Hvis du har kunder med fysisk butikk er en integrasjon med kasse å anbefale. Da vil du spare mye tid og manuell håndtering av prosesser. De fleste kassasystemer har i dag en konfigurasjonsside som regnskapsfører setter opp sammen med kunden. Her vil man enkelt kunne definere hvor ofte man ønsker at et dagsoppgjør skal sendes over til 24SevenOffice, og hvilke konti som benyttes mot reskontro og hovedbok.

 • Rapportering

  Når det kommer til standard rapportering som blant annet salg, reskontro, resultat og balanse, rapporteres dette enkelt via systemet. I de tilfellene der det er behov for mer omfattende rapportering tilbys dette via integrerte løsninger. Et eksempel på dette er for eksempel konsernrapportering mellom klienter med elimineringer, og mellomværende eller spesifikke rapporter som automatisk sendes til nøkkelpersoner på en gitt frekvens.

 • Årsoppgjør

  24SevenOffice er integrert med de beste systemene rundt årsoppgjør. Sørg for at du utnytter dette slik at du kan automatisere så mye som mulig, og frigjøre tid. Systemet er blant annet integrert med Finale, Maestro og Total.

 • Lønn – Nettlønn

  Ved å se på rutinene rundt lønnskjøring kan det være mye tid å spare. De som jobber mest effektivt her, utnytter kundens timer som ligger registrert i 24SevenOffice som utgangspunkt, eller importerer timer fra eksterne systemer. Løsningen via Nettlønn er en av de mest effektive her.

 • Import i stedet for å punche

  Tenk over hvorvidt data som du puncher er en gjentagende prosess? Hvis du kjenner deg igjen i dette, så tilbyr 24SevenOffice gode muligheter til å lage gode maler slik at du enkelt og effektivt kan importere direkte til bilagsjournalen. Dette kan enten gjøres fra eksterne systemer, eller direkte i systemet. Dette er dog ingen integrasjon, men viktigheten av å opplyse om dette er verdiskapende, da det vil spare deg for mye tid.

Trenger du hjelp med en integrasjon?

Enten du er bruker av 24SevenOffice eller bruker av et annet system, så tilbyr vi en rekke integrasjoner. Trenger du hjelp til å komme i gang med en integrasjon, eller ønsker å diskutere muligheten for å få laget en integrasjon? Da er vi klare til å hjelpe deg.  Klikk på linken under – vi ser frem til å effektivisere hverdagen din.

Kom i gang med integrasjoner!