Blogg

Integrasjoner

Integrasjonen mellom Tidsbanken og 24SevenOffice

Hva om timeføring og fakturering gikk som en lek?

Manuelt administrativt arbeid kan være både ineffektivt og tidkrevende. Om du har mange slike tidsslukere i arbeidshverdagen, kan integrasjonen mellom Tidsbanken og 24SevenOffice være en god løsning for deg og din bedrift.

Tidsbanken hjelper deg med å digitalisere og effektivisere virksomheten, og har i samarbeid med 24SevenOffice utviklet en sømløs integrasjon som synkroniserer prosjekter, kunder og timer mellom systemene. Synkroniseringen skjer automatisk, slik at medarbeidere enkelt kan føre timer mot prosjekt i sanntid. Dermed har du full kontroll på tidsbruk, slik at fakturering alltid blir korrekt.

Integrasjonen mellom Tidsbanken og 24SevenOffice

Automatiser faktureringen og reduser risiko for manuelle feil

Det er ingen grunn til å tviholde på tidsslukere når du har en integrasjon som tilrettelegger for effektivitet. Med integrasjonen på plass, kan du enkelt opprette et prosjekt i 24SevenOffice, foreta effektiv timeregistrering i Tidsbanken – og vipps så har du grunnlaget for faktura og etterkalkyle.

Kort fortalt, vil store deler av fakturering av timer automatiseres, slik at du minimerer risikoen for manuelle feil, samt tid og kostnader hos regnskapsfører.

Er det virkelig så enkelt?

Svaret er ja. Alle prosjekter som opprettes i 24SevenOffice, blir overført til Tidsbanken innen fem minutter. Om prosjektet avsluttes i 24SevenOffice vil det også bli avsluttet i Tidsbanken, slik at det aldri blir ført timer på ferdigstilte prosjekter.

Alle timer som er godkjent i Tidsbanken overføres automatisk til 24SevenOffice innen fem minutter for klargjøring.

Vi kan forklare arbeidsflyten med fire enkel steg:

  1. Leder oppretter nye prosjekter i 24SevenOffice
  2. Ansatte fører timer i sanntid direkte på aktive prosjekter i Tidsbanken
  3. Leder godkjenner og klargjør timer i Tidsbanken
  4. Leder kan nå fakturere timer direkte i 24SevenOffice

Integrasjonen sørger for at du får oversikten du trenger i sanntid, slik at du kan unngå tidstyver og bruke tiden på det som er viktig.

Har du lyst til å komme i gang?

Tidsbanken er ferdig integrert mot 24SevenOffice. Kontakt oss ved å fylle ut skjemaet på denne siden, enten du har spørsmål eller ønsker å komme i gang med integrasjonen.