Blogg

Integrasjoner

V Reporting® integrert mot 24SevenOffice

24SevenOffice tilbyr et bredt utvalg av standardrapporter, samt en rekke oversiktsbilder fra Dashboard. Dette er mer enn tilstrekkelig for de fleste av våre kunder, men det er naturligvis ikke mulig å lage standardrapporter som dekker alle behov.

V Reporting® er nå integrert mot 24SevenOffice. Dette åpner for sømløs tilgang til deres live økonomi- og ledelsesrapporter uavhengig av device via V Reporting®. Løsningen er like effektiv for selskaper som benytter 24SevenOffice selv – så vel som via regnskapsfører.

Slik fungerer det

I denne bloggposten viser vi et eksempel på flyt mellom V Reporting® og 24SevenOffice – og hvordan integrasjonen fungerer:
V reporting mobil
Selve motoren i V Reporting®, er integrasjonen mot 24SevenOffice – hvor du enkelt kan hente oppdatert regnskapsinformasjon. Bilagene bokføres på vanlig måte i regnskapsmodulen i 24SevenOffice.
2 Bokforing 24SevenOffice
Så snart transaksjonene er bokført er de tilgjengelige i V Reporting®.
3 login V Reporting
Umiddelbart etter du er logget inn via i V Repoting® har du tilgang til de nye dataene ved å velge «Hent saldobalanse».
4 hent saldobalanse

Resultatprognose

Under valget for «Bearbeid prognose» får du automatisk opp en resultatprognose for inneværende år – eller neste år. Prognosen baserer seg på enten budsjett, eller fjorårstall fra 24SevenOffice.

Du kan enkelt hente ut data fra budsjettmodulen i 24SevenOffice. Hvis du ikke har budsjett, benyttes fjorårstallene automatisk som grunnlag for prognosene.
5 budsjettering 24SevenOffice

Likviditetsprognose

Basert på en kombinasjon av innleste data vil du også finne en 12 måneders rullerende likviditetsprognose i V Reporting®. Dette gir meget god styringsinformasjon knyttet til likviditetssituasjonen i selskapet.

Blant annet kan dette gi deg verdifull informasjon om når selskapet er i stand til å gjøre ekspansjoner, investere i nye driftsmidler, om det er behov for å øke kassekreditt – eller om eksempelvis selskapet vil være i stand til å utbetale utbytte det kommende året.
6 likviditetsprognose
Skulle du i tillegg ønske ytterligere informasjon ut over det som genereres automatisk basert på regnskapstallene, er det enkelt å legge til denne informasjonen. Vil det komme en ny kontrakt som det ikke er tatt høyde for i budsjettet, eller har du ansatt flere medarbeidere? Å oppdatere prognosene tar kun et par klikk eller tastetrykk.

Ledelsesrapporter

Resultatet finner du under «Send rapporter». Her kan du velge mellom PowerPoint, Word, Excel eller PDF. Tidligere kjørte rapporter er også lett tilgjengelige.
7 rapporter
Rapportene åpnes i det aktuelle programmet fra enheten du åpner rapporten. På denne måten er det lett å endre innhold eller legge til kommentarer hvis man ønsker, eller å tilpasse med selskapets egne farge- og logomaler.
8 ledelsesrapporter kopi

Hvordan komme i gang med V Reporting®?

Alt du trenger for å komme i gang er en fullversjon av 24SevenOffice, samt å bestille tilgang til V Reporting®.

Tilgang bestiller du på www.v-reporting.no ved å klikke på «Ny bruker» og deretter fylle ut et enkelt registreringsskjema. V Reporting® oppretter integrasjonen for deg. Så snart du har mottatt brukernavn og passord så har du tilgang på ledelsesrapporter via systemet.