Blogg

Nyheter

Meget gode erfaringer med konverteringen til 24SevenOffice

KPMG Accounting inngikk tidligere i år en utvidet avtale med 24SevenOffice som en del av deres storsatsning på systemet – og nettbasert teknologi. Selskapet er godt i gang med å bygge et eget 24SevenOffice-miljø innen regnskap.

– Som et ledende, globalt rådgivingsfirma er det viktig for KPMG å benytte ledende teknologi innen våre forretningsområder. Vi skanner derfor markedet kontinuerlig for å kunne tilby den beste løsningen til våre kunder, sier Torbjørn Amundsen, Partner i KPMG Accounting.

Har overført en rekke oppdrag fra Visma – helt uten hiccups

Mange regnskapsbyråer anser det å bytte system som en omfattende og kostbar prosess. KPMG Accounting har imidlertid meget gode erfaringer med konverteringen og implementeringen så langt, og mener frykten er overdreven. I forbindelse med avtalen har KPMG overført en rekke kunder fra Visma – til nettskyen og 24SevenOffice.

– Vi har så langt overført i overkant av 200 pågående oppdrag fra Visma til 24SevenOffice i løpet av én termin, uten «hiccups». Dette har vært mulig med god planlegging, et tilrettelagt system og involvering fra alle parter, forteller Amundsen.

Fra venstre: Ståle Risa (Daglig leder i 24SevenOffice), Torbjørn Amundsen (Partner i KPMG Accounting) og Chris Pedersen (Partner Manager Accounting)

Kunder stiller større krav

Amundsen mener moderne teknologi gjør kunder mer bevisste rundt nye muligheter – samt hva et økonomihus og regnskapssystem skal kunne løse for kunden.

– Bransjen og verden er i endring. Kunden er mer og mer opptatt av teknologi – og hvordan den kan gjøre deres hverdag enklere og mer effektiv. Tiden da regnskapsførers leveranse bestod i et avstemt regnskap og en momsoppgave hver annen måned er snart over, sier Amundsen.

– Vi opplever 24SevenOffice som et funksjonsrikt, effektivt og fleksibelt system. Blant annet setter vi pris på å kunne skreddersy arbeidsflyt, tilpasset både kunde og regnskapsførers behov, samt alle integrasjonsmulighetene mot systemet. Dette er viktige faktorer for at et forretningssystem skal kunne imøtekomme kundens behov og krav i framtiden.

Kvalitet, kompetanse og teknologi

KPMG har som mål å være på shortlisten til alle større selskaper som vurderer outsourcing av sin regnskaps- og/eller lønnsfunksjon, eller vurderer et nytt regnskapsbyrå i Norge.

– Vi ønsker KPMG-kvalitet,- kompetanse og – kultur på arbeidet vi gjør. Vi skal være en betydelig aktør i markedet gjennom målrettet rekruttering og utvikling av kompetente medarbeidere. Samtidig skal vi være framtidsrettet, gjennom å satse på teknologi og ta i bruk de mulighetene og fordelene dette gir våre kunder, avslutter Amundsen.