Blogg

Nyheter

24SevenOffice henter inn 40 millioner kroner i ny kapital og noteres i Sverige

24SevenOffice vokser med over 40% i abonnementsinntekter i Norge og skal nå ekspandere til Sverige.

For å finansiere den svenske satsningen og styrke balansen henter 24SevenOffice inn 40 millioner svenske kroner i ny kapital og noterer selskapet på AktieTorget i Sverige. Emisjonskursen er 6,50 svenske kroner, noe som priser selskapet til 307 millioner svenske kroner før pengene. Tegningsperioden avsluttes den 6. desember og første handelsdag vil være 21. desember.

Reinvestere i vekst og innovasjon

Selv om 24SevenOffice nå skal ekspandere til Sverige skal dette ikke gå utover den norske driften. Vi står fortsatt fast ved våre kundeløfter om å reinvestere i vekst og innovasjon, samt at vi skal utvikle mer de neste 5 årene enn vi har gjort siden starten. Dette er innovasjon og teknologiutvikling som vil komme alle våre kunder til gode, uavhengig om dere holder til i Norge eller Sverige.

Så enten du er norsk eller svensk, investor eller bare har et ønske om å eie aksjer i selskapet som leverer deres forretningssystem, så er det mulig å tegne seg i emisjonen innen 6. desember 2017.