Blogg

Nyheter

5 tips til å lykkes med å få fornøyde verdifulle kunder – som blir

De aller fleste har hørt at det er mye rimeligere å beholde en eksisterende kunde enn å skaffe en ny. Og rimeligere eller ei, det er også meget fornuftig på mange ulike arenaer å sikre at man har fornøyde, verdifulle kunder som blir værende.

Til nå i regnskapsbransjen har kanskje ikke kundeavgang og kunder som sier opp vært et stort problem, for de aller fleste selskaper. Men vil dette kunne endre seg med nye konstellasjoner i bransjen, lovgivning og regulering fra myndighetene, utvikling og bruk av ny teknologi – samt tilspisset konkurransesituasjon både lokalt og globalt?

Det stilles allerede helt nye krav, både fra kundene og i markedet generelt. Så om konkurranse og endringene i markedet ikke har blitt ansett som en utfordring fram til nå, vil sannsynligvis virkeligheten snart oppleves annerledes, fordi; Kundene krever at tradisjonelle regnskapstjenester skal utføres raskere, enklere og billigere.

Klare mål og strukturerte tiltak

De selskapene som har klart seg best og utviklet seg mest de siste årene, er de som har hatt klare mål og gjennomført strukturerte tiltak. Det er de selskapene som har levert det kundene faktisk vil ha og trenger, samtidig som byråene faktisk har turt å ta seg betalt for dette.

Og det mange kanskje finner paradoksalt, er at de som er best på dette, også har de mest fornøyde kundene, selv om de kanskje tar mer betalt enn konkurrentene.

Hva vil kundene dine egentlig ha?

Noen tror kanskje at det i stor grad handler om pris, men det er faktisk svært sjelden at det er timeprisen alene som avgjør valget av regnskapsfører – eller hvor fornøyd kunden er/blir. Om så er tilfellet, vil det uansett aldri bli et verdifullt kunderesultat.

Kundene vil ha en kunnskapsrik leverandør som forstår og ser behovene, som hjelper til med å løse disse på en effektiv måte, kanskje til og med uten at kunden selv har tatt inititativ og bedt om det!

Hva må man gjøre for å sikre verdifulle og fornøyde kunder som blir? Her er fem tips:

  1. Sikre at man kjenner, ser og forstår alle kundens behov og ønsker
  2. Proaktiv. Være i forkant av kunden og komme med forslag til bistand.
  3. Tilby tjenester langt utover bilagsføring og tradisjonell regnskapsføring.
  4. Kommunisere med kunden på hensiktsmessig måte, i hensiktsmessige kanaler og med hensiktsmessig frekvens.
  5. Være oppriktig interessert i og ta initiativ overfor kunden.

Mye av dette høres kanskje ut som selvfølgeligheter, mens andre ting høres mer uangripelig eller utfordrende å lykkes med. Men ikke bare er det mulig å få til, det er faktisk helt nødvendig, for å sikre fornøyde, verdifulle kunder – som blir.

(Innlegget ble først publisert i april 2017).