Blogg

Nyheter

Finansavisen: DnR og PwC går for 24SevenOffice

I Finansavisens nye bilag om regnskap & økonomistyring, var det i dag en sak over to sider med fokus på 24SevenOffice – og avtalene vi har inngått med Den norske Revisorforening og PwC. Saken satte lys på mange spennende poenger rundt hvorfor stadig flere store aktører går for løsninger i nettskyen.

Kristijane Cook, partner i PWC og Per Hanstad, adm. direktør i Den norske Revisorforening
Kristijane Cook, partner i PWC og Per Hanstad, adm. direktør i Den norske Revisorforening

24SevenOffice har gjennom en doblet vekst i antall kunder via regnskapsbyråer i 2011, opplevd at avvikling av revisjonsplikten for små AS har ført til et helt nytt konkurranseklima i regnskapsbransjen. I en bransje med økt fokus på lønnsomhet, ser man nå at mange store aktører går for – og anbefaler regnskapsløsninger i nettskyen.

Finansavisen setter i dagens sak fokus på nettopp dette. Bl.a sier adm. direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening følgende – om hvorfor de inngikk en rammeavtale med 24SevenOffice i september 2011:

Den Norske Revisorforening om 24SevenOffice
Den Norske Revisorforening om 24SevenOffice

– Vårt mål er at de av våre medlemmer som velger å satse på regnskapsføring skal ha tilgang på gode systemer som har fremtiden for seg, til en gunstig pris. Vi har særlig vektlagt å se på hvilke løsninger som har tilpasset seg de produktivitets- og effektivitetskrav, som vil forventes av et regnskapssystem i fremtiden.

PwC, som har et fremtidig omsetningsmål på 1 milliard kroner for sin regnskapssatsning i Norge, kommer også med svært positive tilbakemeldinger i saken. Partner i PwC, Kristijane Cook, sier følgende:

Kristijane Cook, Partner i PWC om 24SevenOffice
Kristijane Cook, Partner i PWC om 24SevenOffice

– Med lang erfaring fra mer tradisjonelle systemer, vet jeg at oppgraderinger, drift og vedlikehold medfører høye kostnader.

– I nettskyen skjer alle oppgraderinger automatisk – og alt er inkludert i prisen du betaler per bruker. I tillegg er integrasjoner mot bank, kredittsjekk, inkasso og en rekke andre tjenester ferdig integrert i systemet. Vi gleder oss til å samarbeide tett med 24SevenOffice i årene framover, sier hun til slutt.

Vi gleder oss til flere saker i media rundt dette temaet i tiden framover!