Blogg

Nyheter

Et tilbakeblikk på 2015, et fantastisk år

Hver nyttårsaften legger jeg ut en oppsummering av året som har gått på vårt interne nettverk – der jeg også tillater meg å se litt inn i glasskula med tanke på året som kommer. Men hvorfor ikke også dele dette med alle våre partnere, kunder og følgere.


24SevenOffice ERP

25 prosent vekst

2015 er første hele driftsår siden 2005 hvor gründere, ledelse og ansatte i 24SevenOffice igjen har full kontroll over selskapet – i kraft av å eie 2/3 av aksjene. Videre har selskapet for første gang et samlet styre som har en omforent strategi, verdisett og kultur – i tråd med denne grupperingen.

Den omforente strategien har allerede gitt god uttelling på mange områder som vi internt merker godt, mens det mest målbare resultatet er nok at 24SevenOffice nå vokser med fantastiske 25% årlig.

Fem viktige milepæler oppnådd i 2015

    • Selskapet har med god margin passert 50 MNOK i repeterende softwareinntekter på ERP-abonnement. Vi solgte faktisk mer siste kvartal 2015 – enn vi gjorde hele det året hvor vi ble børsnotert.
    • Selskapet hadde positivt driftsresultat i 2015. Selskapet har til informasjon fortsatt en strategi der vi fremover reinvesterer alt vi tjener i ny teknologi – til det beste for våre kunder og videre kundevekst.
    • Vi passerte 10.000 bedrifter som bruker 24SevenOffice – til å føre regnskapet eller styre sin bedrift.
  • CloudCamp ble arrangert på Rockefeller i Oslo – med fullt hus og nærmere 400 påmeldte blant våre regnskaps- og integrasjonspartnere.
  • Omskriving av kjerneteknologi som legger til rette for en nærmest uendelig skalerbarhet. 24SevenOffice benytter nå en avansert minnedatabase til autentisering – og samme database som Facebook benytter til autorisering.

Sistnevnte punkt hadde ikke vært mulig uten våre ekstremt dyktige utviklere som har løst dette på en utmerket måte, uten at kundene har vært skadelidende de siste årene på noen som helst måte.

Dyktige folk på laget

Alle avdelinger i 24SevenOffice har gjort en utmerket jobb i 2015.

Utviklingsavdelingen
Utviklingsavdelingen har som nevnt gjennomført første fase i introduksjonen av ny teknologi, utviklingsmetodikk, nye verktøy – for å nevne noe. Dette vil vi se resultatet av i 2016 ved raskere utvikling av ny funksjonalitet og grensesnitt, og ikke minst gjennom økt sikkerhet og skalerbarhet.

Det forplikter å være et av de første skybaserte ERP-systemene i verden – og 24SevenOffice beholder på denne måten sitt teknologiske forsprang.

Partneravdelingen
Partneravdelingen i 24SevenOffice setter stadig nye rekorder, gjennom sterk partnervekst og antall salg per partner. Vi har nå passert 200 partnere – og utsiktene for videre og kraftig vekst på partnersiden i 2016, har aldri sett bedre ut.

Vi har i 2015 styrket partneravdelingen med flere nye dyktige folk – som skal sørge for å ta godt vare på våre eksisterende og nye partnere, gjennom å være løsnings- og serviceorienterte.

Markedsavdelingen
Markedsavdelingen har gjort en utmerket jobb med å skaffe leads kostnadseffektivt og i stort kvantum – fra stadig flere kanaler. Det er gjort mye på mange områder, men særlig har satsningen på innhold gitt meget gode resultater. Vi vil nok også se mye nytt fremover, som vil øke leadsmengden ytterligere i 2016.

Salgsavdelingen
Salgsavdelingen i 24SevenOffice har også satt nye rekorder i år. Samlet nysalg i 2015 beløper seg til ca. 10,5 MNOK, som er 2,6 MNOK over fjoråret. Senest i desember ble det «all time high»-salgsrekord.

Vi etablerte på senhøsten et salgskontor i Skien – og håper nå at flere bedrifter i Grenland og områdene rundt vil benytte seg av alle fordelene et skybasert system gir.

Kundeservice
Vår kundeserviceavdeling behandler veldig mange saker per person – og er meget effektive. Avdelingen jobber også kontinuerlig med å øke kvaliteten på svarene sine, noe som har gitt gode resultater i 2015.

24SevenOffice har en liten supportavdeling sammenlignet med antall kunder – og samtidig en raskere responstid enn snittet i bransjen. Dette betyr selvfølgelig både at vi har dyktige og arbeidsomme folk på kundeservice, men også at vi har et meget stabilt og godt system for våre kunder.

Konsulentavdelingen
Sist men ikke minst har konsulentavdelingen gjort en meget god jobb med implementering av nye kunder – og ikke minst gjennomført store endrings- og effektiviseringsprosesser hos eksisterende kunder.

Casene i 24SevenOffice blir stadig større og mer avanserte, gjennom blant annet flere internasjonale kunder, med flere datterselskaper og sammensatte utfordringer og problemstillinger.

Konsulentavdelingen har på sin side utviklet seg i takt med denne utviklingen – og beholdt kvaliteten på leveransen.

2016 – la oss gjøre mer av det vi er gode på

I 2016 skal vi ha fokus på å gjøre mer av det vi er gode på; mer utvikling, mer salg & markedsføring – og få flere partnere på laget. Vi vil også ansette folk innenfor de fleste avdelinger i 2016, samt utvide satsningen vår i utlandet.

Jeg vil med dette takke både våre kunder, partnere og ansatte for et fantastisk givende og spennende år. Vi gleder oss stort til alle de nye mulighetene vi skal omfavne i 2016.

Godt nytt år til dere alle sammen!