Blogg

Nyheter

Hvordan kapre de beste talentene i fremtiden?

I følge Ernst & Young vil 75% av den globale arbeidsstyrken i 2025 bestå av «millennials». Hva betyr dette for selskaper som er avhengige av å tiltrekke seg denne gruppen fremover, beholde dem – samt hjelpe dem til å maksimere deres prestasjoner på arbeidsplassen?

Millennials er ofte en benevning som brukes om generasjonen som var ungdommer rundt år 2000. Denne generasjonen fikk ofte av media påklistret merkelapper som «slackers» og «uselvstendige», myter som i seinere tid har blitt avkreftet i studie etter studie. Rapporten «Global generations – A global study on work-life challenges across generations» fra EY, viser faktisk at millennials setter karriere vel så høyt som tidligere generasjoner, men deres prioriteter og tilnærming til jobbhverdagen er definitivt annerledes. I denne bloggposten deler vi noen «key findings» fra undersøkelsen.

Millennials

Begge foreldre jobber oftere fulltid

En utvikling som mange nok får til å stemme overens med sitt virkelighetsbilde, er at flere foreldrepar blant millennials jobber fulltid, sammenlignet med «Generasjon X» (født på 60- og 70-tallet). Om en ser på generasjonen før dette igjen (boomers) – er forskjellen enda større.

Mer enn en av fire millennials (26%) oppgir i undersøkelsen at tiden de bruker på jobb har økt etter at de fikk barn, sammenlignet med 13% for Gen X. I tillegg viser tall fra USA at det er langt mindre sannsynlig at millennials tar en karrierepause etter at de har fått barn, sammenlignet med tidligere generasjoner.

Fleksibilitet settes høyt

Rapporten viser at millennials er sterkt forpliktet til sine karrierer. Mange blir også ledere samtidig som de blir foreldre, noe som gjerne medfører at totalbelastningen øker. Dette er en av flere faktorer det pekes på – i forhold til at denne generasjonen setter fleksibilitet tilknyttet jobbhverdagen svært høyt.

EY kaller også disse årskullene for «Generation Go» – og belyser viktigheten av at bedrifter tilpasser seg den nye virkeligheten for å vinne kampen om de beste talentene; fra en generasjon som gjerne vil kombinere karriere – med høy livskvalitet.

Fleksibel arbeidsplass

Ikke helt overraskende svarte majoriteten av de 9.700 personene som deltok i undersøkelsen, at deres øverste grunn til å bli i en jobb, var konkurransedyktig lønn og fordeler (80%). Men at tre av «Top 6 grunner til å slutte i jobben» var relatert til fleksibel arbeidstid, overrasker kanskje noen. Uten solide muligheter for å klatre på karrierestigen, og samtidig dra nytte av fleksibel arbeidstid, viser undersøkelsen at sannsynligheten for å bytte jobb øker.

Nesten tre fjerdedeler av alle millennials ønsker muligheten til å jobbe fleksibelt – uten at dette skal slå ut negativt i forhold til karrieresteg eller forfremmelse på arbeidsplassen. I tillegg svarer 74% av denne gruppen, at de ønsker kolleger og ledere – som støtter denne måten å jobbe på.

Hvordan tilrettelegge for fleksibilitet?

En helt sentral del av 24SevenOffice sin forretningsmodell, er nettopp fleksibilitet. Blant annet gjennom å tilrettelegge for at kunder og brukere skal kunne jobbe uavhengig av lokasjon og device.

Det hjelper lite om en bedrift har et ønske om å tilby ansatte en mer fleksibel hverdag, dersom en ikke har verktøy som åpner for dette.

Våre partnere og kunder nevner stadig oftere valg av teknologi som en sentral suksessfaktor – i forbindelse med rekruttering av de nye talenter. Å jobbe på systemer som legger til rette for fleksibilitet, samt mer effektive rutiner og prosesser, er da et viktig aspekt.

Under har vi basert på egne erfaringer, og EY sin undersøkelse, samlet noen tips til hvordan bedrifter kan legge til rette for en mer fleksibel hverdag for sine ansatte – og ikke minst gjøre seg attraktive som arbeidsgiver, for millennials:

  • Benytt skybasert teknologi som legger til rette for å samle de sentrale prosessene i ett ERP-system – slik at alle ansatte kan jobbe og samarbeide effektivt i sanntid, uavhengig av lokasjon og device.
  • Benytt et system som er tilrettelagt for sømløse integrasjoner mot andre systemer, for å skreddersy arbeidsflyt.
  • Få plass gode rutiner og kjøreregler – og definer hva fleksibilitet innebærer i din bedrift. Er hjemmekontor begrenset til et visst antall dager per uke? Må alle være fysisk tilstede i møter, eller kan de fleste møter kjøres over konferansetelefon eller som videokonferanse? Fokus på produktivitet og måloppnåelse, eller antall timer hver ansatt sitter på kontoret?
  • Forankre en kultur og et gjensidig tillitsforhold mellom ansatte og ledelse – i forhold frihet og fleksibilitet på arbeidsplassen.
  • Jobbreiser. Vær tilpasningsdyktige der det lar seg gjøre – i forhold ansattes livssituasjon.
  • Få på plass et godt ressurs- og planleggingsverktøy.
  • Sett alltid klare deadliner på når viktige oppgaver skal være løst.

Våre erfaringer

24SevenOffice har selv bare gode erfaringer med å gi våre ansatte mer fleksibilitet. Teknologien vi selger og brenner for, hadde sitt utspring i en grunnleggende ide om at bedrifter skulle kunne jobbe mer fleksibelt og effektivt – og som et resultat oppnå bedre produktivitet – samt finne nye og smartere måter å jobbe på.

Å ferdigstille prosjekter med høy kvalitet – til rett tid, er for vårt selskap langt viktigere enn hvor mange timer hver enkelt jobber per uke, eller hvor ansatte logger seg inn og ut fra jobb. Vi ønsker ansatte som er happy både på jobb og hjemmebane, som står på, utvikler seg, får ting gjort – og som gir det lille ekstra når det trengs.

Derfor er det svært gledelig å lese undersøkelser som «Global generations – A global study on work-life challenges across generations» – som understøtter mange av våre grunnprinsipper, både i forhold til hvordan 24SevenOffice er utviklet som system – og hvordan vi tenker rundt jobbhverdagen til våre ansatte.

Vi har allerede ansatt flere millennials – og ser frem til å ønske mange flere velkommen i årene fremover:-)