Blogg

Integrasjoner

OneStop Reporting tilbyr nå resultatbudsjett i 24SevenOffice

24SevenOffice tilbyr et bredt utvalg av standardrapporter, samt en rekke oversiktsbilder fra Dashboard. Dette er mer enn tilstrekkelig for de fleste av våre kunder, men det er naturligvis vanskelig å lage standardrapporter som dekker alle behov.

OneStop Reporting er sømløst integrert med 24SevenOffice, og tilbyr mange standardrapporter og rapportpakker. Rapportene finnes i OSR Portal, som er tilgjengelig direkte fra menyen i 24SevenOffice, under arkfanen «Administrasjon» og «Ekstern rapportering». Det jobbes kontinuerlig med å utvikle standardrapporter som tilgjengeliggjøres direkte i 24SevenOffice.

Med OneStop Reporting kan du også få skreddersydd akkurat de rapportene du måtte ønske, og dermed få dekket dine spesifikke rapporteringsbehov.

Resultatbudsjett pr måned i 24SevenOffice med OneStop Reporting

OneStop Reporting lanserte nylig muligheten for budsjettinnlegging via resultatbudsjettet; «Resultatbudsjett – Selskap – Konfigurarbar». I tillegg er det opprettet et bibliotek av rapportpakker som er klare til bruk.

Budsjettformularet «Resultatbudsjett – Selskap – Konfigurarbar» gir deg muligheten til å lagre ned budsjettall per konto for ditt selskap. Du velger fritt hvilke kontoer du ønsker å vise her. Dermed kan budsjettformularet tilpasses dine behov, og kun vise de kontoene som er aktuelle å budsjettere for deg.

Fordi OneStop Reporting er fullt integrert med 24SevenOffice, er budsjettformularet direkte koblet opp mot din kontoplan. Du velger hvilke kontoer som skal vises i parameterområdet oppe til høyre i skjermbildet under.
resultatbudsjett OSR
Ved å trykke på forstørrelsesglasset (vist under) foretar du dine kontoseleksjoner.
kontoseleksjoner
Det må for øvrig velges et budsjett hvor budsjettall kan lagres tilbake til, samt første perioden i budsjettåret.

Budsjettall skrives direkte inn i de «gule cellene». Underveis i budsjettprosessen tilbyr OneStop Reporting ulike hjelpefunksjoner, som blant annet fordelingsnøkler, med ulike spredningsmetoder for budsjettall, samt muligheten for å underspesifisere budsjettlinjer per kontoer. Faktiske historiske tall er også tilgjengelige som grunnlag for budsjettinnleggingen.

Et ekstra bibliotek med OSR rapportpakker for 24SevenOffice

rapportpakker
Det finnes pr i dag 5 ulike rapportpakker i mappen Rapportpakker. Pakkene inneholder 9 ulike arkfaner med hyperlinker mellom hvert ark. Pakkenes innehold:

  • Balansen hittil i år
  • Resultat med budsjett for en måned/to måneder/kvartal
  • Resultat per måned/to måneder/kvartal
  • Åpne poster kunder
  • Åpne poster leverandører
  • Salg per produktkategori (hittil i år)
  • Topp 25 største produkter (hittil i år)
  • Topp 25 største kunder (hittil i år)

NB. Kun for rapportpakker med tilbakelagring.

I rapportpakker med tilbakelagring er det mulig å skrive inn manuelle kommentarer som lagres ned.

Månedlig rapportpakke, med visning av arkfanen «Resultat med budsjett»:
resultatrapport

Gratis prøveperiode

Alle 24SevenOffice-brukere med tilgang til økonomiske rapporter kan teste løsningen gratis i 30 dager. Alt du trenger å gjøre er å aktivere tjenesten via menyen i 24SevenOffice, under «Administrasjon» og «Ekstern rapportering», og så er du i gang.