Blogg

Regnskapsprogram

Oppgradering av Økonomi- og Regnskapssystemet

Vi har i dag gleden av å lansere flere oppgraderinger på tvers av Økonomi- og Regnskapssystemet. I tillegg legger vi fortløpende ut nye versjoner av den nye Bankmodulen. Mer informasjon om dette og planene fremover, kommer i nær fremtid.

Dimensjonsvelger

Da stadig flere har fått øynene opp for at man kan definere sine egne dimensjoner i systemet, legger vi nå til muligheten for å spesifisere disse både i «Mottak» og «Godkjenning» i Regnskapssystemet.
Dimensjonsvelger regnskapssystem
Egendefinerte dimensjoner som er opprettet, kommer automatisk opp i listen over tilgjengelige dimensjoner. På sikt vil vi gjøre det mulig å velge hvilke dimensjoner man ønsker skal vises i Mottak, Godkjenning og Bilagsregistrering.

Administrasjon av egendefinerte dimensjoner

For å kunne vedlikeholde de egendefinerte dimensjonene, utover mulighetene som nå ligger for å kunne importere, har vi laget et eget administrasjonsgrensesnitt. Ta kontakt med Kundeservice dersom du ønsker tilgang til denne funksjonen.
Dimensjonsadmin

Min historikk

Mange brukere har behov for å se bilag de tidligere har godkjent, på en mer effektiv måte enn via «Søk bilag» – eller andre funksjoner i systemet. Vi har derfor lagt til funksjonen «Min historikk» i Godkjenningsmodulen, slik at man enkelt kan finne frem til fakturaer man tidligere har jobbet med.
min historikk

Utskrift av bilag fra «Søk bilag»

I enkelte tilfeller kan det være nyttig å kunne se eller skrive ut mange stempelnummer på en gang. Vi har derfor lagt til en funksjon i «Søk bilag», som vil åpne alle bilag man har søkt frem.
Vis stempelnummer

Diverse oppdateringer og nyheter

Feilmeldinger ved bruk av snudd avregning
Ved bokføring av bilag der man benytter snudd avregning får man nå ikke en feilmelding ved bokføring som sier at man mangler MVA-grunnlag

Feil på sortering av bilag

I enkelte tilfeller kunne bilag, og da spesielt periodiseringer, vises i en tilfeldig rekkefølge når man søkte frem bilaget i systemet. Dette er nå korrigert, slik at de vises i kronologisk rekkefølge.

Automatisk balansering av bilag ved benyttelse av periodisering

I noen særdeles spesielle tilfeller, kan periodiserte bilag inneholde en differanse som gjør at man må korrigere før man bokfører. Systemet håndterer nå dette automatisk, og vil plassere en eventuell differanse på den siste posteringen.

Feil ved reversering

Ved reversering av bilag, kunne man under spesielle omstendigheter oppleve at koblingen av bilag ikke ble gjort korrekt – og at en inngående faktura derfor ble stående som åpen. Dette er nå korrigert, slik at koblingen blir gjort korrekt – og postene derfor blir lukket som de skal.

Kontantfakturert i fakturalisten

Enkelte, og da spesielt de som benytter andre systemer til å håndtere fakturaer, benytter seg av statusen kontaktfakturert. Disse er nå søkbare i fakturalisten.