24SevenOffice

Påmelding for kurs våren 2018

Kursdatoer for våren 2018 er nå klare – og ligger ute på våre nye kursside. Vi har også egne webinars med fokus på hvordan det er mulig å utnytte systemet enda bedre. I tillegg er det mulig å melde seg på andre kurs i regi av partnere og kunder. Vi arrangerer fire halvdagskurs og et heldagskurs samlet over tre dager mellom 5 – 7. mars.

På kurssiden finner du til enhver tid oversikt over planlagte heldags- og halvdagskursene som arrangeres i Oslo – i tillegg til våre webinars og andre diverse kurs.

Halvdagskurs 5. og 7. mars

Halvdagskursene er mer spisset, går mer i dybden og tar for seg ulike deler av systemet. Her går vi i detalj på ulike funksjoner, viser praktiske eksempler, tips til god arbeidsflyt, samtidig som det blir lagt opp til flere spørsmålsrunder i løpet av dagen. Det vil også være god tid til å prate med andre kursdeltakere – og til å dele erfaringer. Det blir servert lunch, samt pausemat i noen av de mindre pausene.

Den 5. mars starter det med Kurs i CRM på dagen og det avsluttes med Prosjekt & Timer. Regnskap og Fakturering går som to separate kurs den 7. mars. Hvert kurs varer 3,5 timer inkludert en lunsjpause. Kursene som starter kl. 08.30 avsluttes med lunsj, mens ettermiddagskursene starter med lunsj og avsluttes kl. 15.15. Lunsj vil være fra kl. 11.30-12.15.

Du finner mer detaljert informasjon om halvdagskursene her.

For mer informasjon om vårt totale kurstilbud, besøk våre kurssider.

Heldagskurs 6. mars

Kurset tar for seg endringene i regnskapsførerens rolle og det faktum at digitalisering vil vri fokus fra produksjon til kontroll og mulig initiativ til tettere samspill med kundene i deres virksomhetsstyring. Mulighetene teknologisk utvikling skaper og hindringene som oppstår endrer forretningsmodeller og business-rytme. Vi ønsker å bidra til at du blir en del av løsningen ikke en del av fortiden. Automatiseringen fører til at regnskapet vil være oppdatert ‘real-time’. Denne prosessen er det viktig å ta del i. Det menneskelige aspektet vil være sentralt fremover. Det er menneskene som kan ta ut potensialet og benytte nyvinninger til fremdeles å levere. Til å se og gripe muligheter. Du finner mer detaljert informasjon om heldagskurset her.

 

Webinar – Generell innføring

Våre gratis webinars er innføringskurs som kjøres over nett, og holdes flere ganger i måneden. Disse kursene er spesielt tilrettelagt for nye kunder, men passer også for eksisterende kunder som ønsker å få en oppfriskning – eller å bli bedre kjent med funksjoner som gjør arbeidet smidigere, lettere og raskere. Dette webinaret gir en kort innføring i dashboard, epost, CRM, prosjekt, faktura og regnskap, og er rettet mot nye kunder eller kunder som trenger en oppfriskning rundt funksjoner og innstillinger i nevnte moduler. Det vil bli åpnet for spørsmål underveis i webinaret, samt en spørsmålsrunde til slutt når gjennomgangen er ferdig. Meld deg på her!

Webinar – Innføring i Økonomi og regnskap

Vi kjører også egne webinar for regnskapsførere. Dette er primært myntet på regnskapsførere som har brukt systemet en stund, der vi ønsker å gi tips og triks for hvordan en kan utnytte systemet enda bedre. Vi starter med å se litt smått i CRM-modulen, på blant annet reskontro og innstillinger. Vi går så videre til regnskaps-, bank-, og fakturamodulen. Til slutt ser vi litt på de ulike rapportene i systemet. Det vil bli åpnet for spørsmål underveis i webinaret, samt en spørsmålsrunde til slutt når gjennomgangen er ferdig. Meld deg på her!

Andre kurs, skreddersydde kurs og opplæring

På våre nye kurssider har vi lagt opp en seksjon for kurs i regi av partnere eller kunder av 24SevenOffice. NettLønn har en del introkurs som blant annet tar for seg lønn og teori, reise og diett,  A-melding og GDPR.

Dersom noen ønsker spesialtilpassede kurs for sin bedrift, så tilbyr vi også dette. Kontakt vår konsulentavdeling på konsulent@24SevenOffice.com – for mer informasjon rundt hvordan dette kan legges opp for din bedrift.

Relaterte poster