I juni inviterte vi til paneldebatt med tre fremoverlente regnskapsbyråer for å diskutere fremtidens forretningsmodeller og regnskapstjenester. Vi spurte våre debattanter: Finnes det en optimal forretningsmodell for fremtidens regnskapsbyråer? Det ble en svært spennende samtale med mange interessante diskusjoner og betraktninger!

Ønsker du å se hele webinaret?

Se opptaket her

Øverst til venstre: Jarl Holst (daglig leder og co-founder) og Axel Brynjulfsen (regnskapssjef og co-founder) fra Askeladdens nysatsning Randi Regnskap, Siri Albertsen, daglig leder i Acceptor Accounting og Anita Baade Tryggestad, daglig leder i Flytsona. Nederst til venstre: våre webinar-hosts Morten Solberg og Amalie Iversen.

Samme utfordring, ulike tilnærminger

Det er mye snakk om fremtidens forretningsmodeller og regnskapshus knyttet til teknologi og automatisering. I dette CAMP.CLOUD-webinaret ønsket vi å grave dypere i materiet og ikke minst høre hvordan tre ulike byråer angriper disse spørsmålene som en mulighet fremfor en utfordring, med sine ulike tilnærminger.

Ikke gå glipp av neste CAMP.CLOUD-event!

Meld deg på CAMP.CLOUD-nyhetsbrevet

De spennende gjestene vi inviterte til paneldebatten var Jarl Holst (daglig leder og co-founder) og Axel Brynjulfsen (regnskapssjef og co-founder) fra Askeladden´s nysatsning Randi Regnskap,  Siri Albertsen, daglig leder i Acceptor Accounting og Anita Baade Tryggestad, daglig leder i Flytsona.

For å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen må regnskapsbyråer utvikle seg, og da er spørsmålet hvordan og i hvilken retning? 

Teknologi og kunden i sentrum

Første del av webinaret rettet fokus på omstilling og endringsvilje opp mot forretningsmodell. Det kom tidlig frem at regnskapsbyråene og regnskapsførerens rolle vil i større og større grad fremover være i harmoni med teknologien, og bli mer kundesentrert:

- Med den teknologiutviklingen som er nå, og som vil fortsette å skje, er det mye nytt. Vi ønsker å vise at vi er med på den utviklingen og det fordrer at regnskapsføreren tilpasser seg en litt ny rolle. Det hjelper ikke bare å følge med på lovoppdateringer som Regnskap Norge kommer med, eller hva Skatteetaten har av nyheter. Her må vi følge med på system, integrasjoner, muligheter og på teknologi. Så vi har på en måte fått en ny plattform å stå på. Nå skal vi være faglig gode innenfor regnskap, men óg være gode på system og teknologi. Da er et samarbeid med systemleverandører som det vi har med 24SevenOffice enormt viktig i vår hverdag. For vi utvikler ikke regnskapssystem, det er vi avhengige av at andre gjør. Vi er avhengig av partnere som følger med på den teknologiutviklingen, hvordan bransjen endres og hvordan kunders behov endres. Så det er spennende tider foran oss, sier Siri Albertsen.

Jarl Holst i Randi Regnskap er helt enig i at teknologi og kunde står helt sentralt fremover:

- Når vi skal revolusjonere regnskapsbransjen har vi et konkret fokus, og det er kunden. Hva er det kunden vil ha? Hva er det vi vet de ikke vil ha? Hvordan kan vi imøtekomme kundens behov med teknologi og forretningsmodell? I den forbindelse har vi valgt en forretningsmodell med der vi leverer en fastpris på regnskap, mener Holst.

Flere forretningsområder og mer bransjefokus

Flytsona er sikre på at det å kunne bistå kunder på flere områder er en vinneroppskrift i tiden fremover.

- Vi har veldig forskjellig kunnskap blant våre ansatte. Vi har regnskapsførere, men også dyktige folk med annen kompetanse innen ledelse, styrearbeid og det å bygge opp bedrifter. Vi selger inn et bredt spekter av tjenester, og tror at det er konkurransefortrinn for å vinne kunder når de skal velge regnskapspartner. Da får de alle tjenester hos oss, fremfor å måtte forholde seg til en rekke eksterne partnere. Hos oss får du hjelp til tjenestene du trenger for å drive et selskap eller for å  bygge opp et selskap, og all rådgivning og bistand rundt det, sier Anita Baade Tryggestad.

Flytsona er ser ikke på automatisering som en trussel.

- Vi er avhengig å følge utviklingen og automatiseringen som skjer hele veien. Automatisering frigjør uten tvil tid, til å kunne hjelpe kunder med andre tjenester og oppgaver. Dette med automatisering ser vi på som bare positivt; jobben blir enklere og risikoen for manuelle feil blir redusert, du kan nevne mange ting, fortsetter Anita.

Randi Regnskap løfter også frem dette med forretningsutvikling samt det å tørre å satse på spesifikk bransjer som et konkurransefortrinn fremover:

- Godt perspektiv, dette med å skulle hjelpe kunder med mer en bare regnskap. For en kunde er regnskapet bare noe som skal være i orden. Men om du som regnskapsfører også har mer fokus på forretningsutvikling, hvordan kunden driver selskapet, hvilke smarte systemer som finnes der ute, utover regnskapssystemet - så åpner det seg mange muligheter. I Randi Regnskap satser vi på noen veldig spesifikke bransjer, som Askeladden befinner seg i, der vi har spisskompetanse på hvordan for eksempel du kan optimalisere ditt legekontor eller din frisørsalong, og tenke helt annerledes på betaling og kundeflyt, og så videre. Det blir mer og mer teknologi- og kundedrevet, og da må vi være der med de beste løsningene og gå utover regnskapet, sier Jarl Holst.

Siri Albertsen i Acceptor løfter frem dette med å være en viktig støttespiller for kunden:

- Det er ikke bare for regnskapsbransjen ting går fort, det gjelder også kundene våre. De trenger ofte å ha fokus på sin drift, og kunne følge med på egen teknologituvikling, og trenger da annen bistand fra oss som regnskapsfører nå og fremover. For å kunne ta for gitt at regnskapet er korrekt trenger vi som regnskapsførere gode støttesystemer, for nettopp å levere høy kvalitet. Da kan vi ha mer fokus på å effektivisere, ta i bruk nye muligheter, og være den partneren kundene våre trenger innen for eksempel bedriftsledelse og teknologi. Vi blir en annen type partner, ikke bare regnskapsfører, men en viktig støttespiller for våre kunder og da er systemene alfa omega i vår hverdag, forteller hun.

Randi Regnskap er fremhever at det er svært høy kompetanse i regnskapsbransjen i Norge:

- Jeg som kommer litt utenfra opplever og ser en kolossal kompentanse i regnskapsbransjen i Norge, som kan brukes til mye mer enn å bare overholde regelverket og rapportering. Det ligger en stor verdi hos regnskapsførere, de har enormt mye å tilføre bedrifter. Ikke minst de små og mellomstore, som ikke har økonomi til å ansatte en CFO eller en profesjonell økonomifunksjon «in-house». Så hvis regnskapsfører kan utfylle den rollen i samspill med rådgivning og teknologi for å tilføre ytterligere merverdi til kundene, kan man virkelig utgjøre en forskjell, sier Holst.

Anita i Flytsona opplever at kunden får større eierskap til regnskapet gjennom å skreddersy arbeidsflyt mellom regnskapsfører og kunde:

- Vi opplever også en trend med at flere og flere kunder ønsker å løse de enkle oppgavene selv. Og det er klart at med teknologituviklingen og automatiseringen så er dette enklere for kunden. Med god teknologi og god avstemming blir vår rolle rundt regnskapsføringen i større grad å være controller - den som tar kontrollsjekken. Det er mye å hente på veiledning, i samspill mellom å kunde og regnskapsførere. Vi må ikke eie alt fra A-Å, men kommer inn der kunden trenger hjelp. Da får kunden også et større eierskap til tallene sine, sier hun.

Kundehistorie: KPMG Accounting

Timepris VS. fastpris

Når det kommer til prismodell kommer ulikhetene tydeligere frem:

- Vi har foreløpig valgt en kombinasjon. Et nøkkelord her er kundens behov. Du har kunder som kun trenger og er interessert i ordinær regnskapsføring, og som ønsker en fastpris og forutsigbarhet på det. Da vet de hva de får og hvilken pris de betaler for tjenesten. Så har du kunder som trenger og vil har mer bistand, og som ønsker at vi skal se på regnskapet deres til enhver tid. De vil hele tiden ta tak i ny muligheter og derfor trenger mer fleksibel regnskapsføring, både i form av tjenester og bruk av tid. Da er gjerne timepris en mer fleksibel løsning, men det er naturligvis ikke til hinder for å se på effektivisering. Så vi velger å tilby begge alternativer, både timepris og fastpris, for at vi skal kunne være tilpasningsdyktige utifra kundens behov, sier Siri .Flytsona opererer også med flere ulike varianter.

- Vi har både fastpris og timepris eller en hydridmodell, der vi for eksempel tar fastpris for bokføringsdelen. Vi opplever at det er viktig å tilby begge deler, men den største andelen er på timepris. Vi er opptatt av å møte kundenes behov og tilpasser oss deretter, sier Albertsen.Randi Regnskap satser derimot 100% på fastpris:- Vi har satt vår prismodell utifra det vi opplever at kundene ønsker seg og er opptatt av. Og utifra den researchen vi har gjort; er det er fastpris. De ønsker at regnskapstjenestene leveres til en forutsigbar pris, rett og slett. Derfor har vi valgt å gjøre dette 100% på tvers av våre selskaper. Det gjør at vi er bundet til masten sammen med kunden; der vi velger å kun se på kundens omsetning opp mot en fastpris, og binder oss til en pris for ett år. Dvs. at om kundes omsetning faller, så er vi sammen med kunden om det, og om kundens omsetning øker, tilsvarende andre veien. Vi mener det er det som skal til for å spille kunden god, og at vi som en konsekvens av dette er nødt til å sørge for at prosessene er gode, at vi er godt organisert, for samspille optimalt med kunde. Vi leverer en totalpakke og kommer tett på kunden, uten behov for skreddersøm, og da opplever vi ikke at risikoen er så stor med fastpris, forteller Axel Brynjulfsen.

- Regnskapsbransjen snakker om automatisering, bedre kundereise og bedre effektivitet, og vi føler at om vi skal stå inne for det så må vi også tilby en prismodell som følger det, tilføyer Jarl Holst.

Ny rolle - som kunden allerede har behov for 

Acceptor Accounting opplever at kunder har hatt behov for den moderne regnskapfsføereren i lang tid allerede:

- Et av det første spørsmålene som kom opp når automatisering av regnskap ble aktuelt var; Hva skal regnskapsføreren gjøre fremover? Hva blir regnskapsførerens rolle? Det var et veldig stort fokus på hvordan vi som regnskapsførere kunne finne nye arbeidsoppgaver, samt finne nye måter å hjelpe kundene våre på. Men for vår del har det nesten vært omvendt. Vi har egentlig ikke trengt å lete etter potensielt nye fagområder, eller nye måter å hjelpe kundene våre på. Det har rett og slett blitt et krav. Spørsmål fra kunder om hva vi kan gjøre og hva vi kan bidra med har kommet i forkant av at vi har trengt å finne merarbeid. Så der vi er nå er vi avhengige av at teknologien fungerer, så vi kan frigjøre den tiden vi trenger til å faktisk kunne bistå kundene på områder de etterspør. Så det er nesten slik at det ble en omvendt effekt av det vi forventet; vi føler ikke at vi effektiviserer oss selv bort, men vi effektiviserer oss selv inn i en ny rolle, som det viser seg at kunden allerede har hatt behov for, forteller Siri Albertsen.

Jarl Holst i Randi legger til:

- Det er viktig å utnytte verdien av regnskapsførere. Det gir ikke så mye mening å snakke om teknologi isolert sett, det er mer verktøykassen. Det dreier seg om hva du bruker teknologien til, og hvordan du kan løse problemer for kunder på en supersmart måte. Teknologien er ikke noe som “stjeler” fra regnskapsføreren, vi snakker heller om et stort mulighetsrom, sier han.

- Teknologien åpner opp for å kunne gjøre nye ting, muligheter vi ikke hadde for 10 år siden. De mulighetene har vi nå, og vi kan dermed bistå kundene på en annen måte, fortsetter Anita i Flytsona.

- For 10 år siden hadde du kanskje svaret på et kundespørsmål, men du hadde ikke det fokuset og sendte gjerne spørsmålet videre. Men nå går vi i en retning, der vi går fra detaljer til innsikt. Arbeidsmengden er den samme, men vi ser et skifte der arbeidsoppgavene og fokus endres, sier Axel Brynjulfsen.

Rektruttering og kompetanse

Byråene opplever et skifte knyttet til rekruttering og kompetansebehov fremover:

- Jeg tror vi går i retning av å ansette flere typer forskjellige profiler med ulik utdanning og erfaringsområder. Også når det kommer til dette med data og system, det vi si på teknologiområdet. Selv om vi har systempartnere her, skal vi ha folk som er gode på det i byrået også. Dette med ren faglig kompetanse på regnskap, må man naturligvis ha, men jeg tror man i større grad trenger flere ben å stå på fremover i regnskapsbransjen, forteller Anita.

- Man skal være flink med kunder, rimelig god i regnskap, være god i system og på teknologi… At én og samme person skal fylle alle disse fagområdenen fra A til Å er en ganske “tall order”. Så det å kunne dele dette litt opp og se på hva hver enkelt er best på, tror vi at er essensielt fremover. Det vil si å spille folk gode, og ikke kreve alt av alle, sier Axel Brynjulfsen i Randi Regnskap.

Ikke gå glipp av neste CAMP.CLOUD-event!

Meld deg på CAMP.CLOUD-nyhetsbrevet

Finnes det egentlig en optimal forretnings- og prismodell i fremtiden?

Du kan se opptaket av webinaret for å se hva deltakerne svarte på dette.

Under live-webinaret satt vi opp en uformell spørreundersøkelse om fremtidens prismodell. Kun 1,5% svarte at de trodde at fremtidens prismodell utelukkende vil være basert på timepris, mens hele 82,1% trodde på en kombinasjon. 16,4% hadde ståltro på en fastprismodell.

For alle oss som er engasjert i regnskapsbransjen blir dette uhyre spennende å følge med på fremover!

Forfatter:

Øystein Roti, CMO i 24SevenOffice

Sist oppdatert Tuesday, March 29, 2022