Blogg

Regnskapsfører

4 egenskaper en virkelig god regnskapsfører bør ha

Det er uten tvil en rekke egenskaper en god og moderne regnskapsfører bør ha. Vi har fokusert på fire egenskaper vi mener er et minimum for å kunne “knuse” jobben og levere over forventning til kunden.


I det digitale skiftet kan vi trygt si at regnskapsbransjen utfordres, og kundene forventer mer. Så hvordan sørger du for å imøtekomme kundens forventninger i din rolle som regnskapsfører?

4 egenskaper en virkelig god regnskapsfører bør ha

Her er fire egenskaper som vil bidra til at kundeforholdet blir lønnsomt for begge parter.

1. Vær en rådgiver og sparringspartner

En god regnskapsfører vet å rådgi kunden i hvordan de beste verktøyene kan tilpasses kundens behov, og tilføre full automatisering i arbeidsflyt og forretningsprosessene. Med regnskapet og rapporter som et viktig styringsverktøy, kan du bli kundens viktigste rådgiver og sparringspartner gjennom å blant annet stille følgende spørsmål:

  • Hva har kunden i dag – og hva kan gjøres bedre?
  • Hvilke unødvendige manuelle prosesser kan erstattes ved hjelp av teknologi
  • Hvordan kan vi kontinuerlig sørge for at kunden er «hands on» – og forstår sine økonomiske tall og utvikling?

Les også: Slik kan integrasjoner hjelpe deg som regnskapsfører

2. Gi trygg beslutningsstøtte

Som regnskapsfører har du tilgang til omfattende informasjon om kundens økonomi. Det gir deg et solid grunnlag til å utføre analyser og rapporter. På den måten kan du sørge for å gi god og trygg belsutningsstøtte i kundens forretningsprosess.

Husk, en god regnskapsfører er en som evner å gi merverdi til kunden. Det handler ikke bare om å punche bilag, men også å ha god samhandling med kunden, og sette seg inn i deres virksomhet.

  • Hva er virksomhetens ambisjonsnivå for de neste tre til fem årene.
  • Finn ut hva de ønsker basert på behov og mål.
  • Foreta en strukturert behovskartlegging basert på virksomhetens rutiner, slik at dere sammen kan finne den rette og beste forretningsdriften. 
  • Ikke vær redd for å utfordre dem.

3. Følg med på utviklingen

En av de viktigste driverne for lønnsomhet i en digital hverdag er kunnskap! Kunnskap må utvikles og systematiseres. Jo mer kunnskap du innehar, og jo mer oppdatert du er på teknologiens utvikling, jo bedre rustet er du til å finne løsninger som er verdiskapende for kunden.

Jeg ønsker påfyll av kunnskap – meld meg på gratis webinar!

Ta i bruk ny teknologi slik at du kan legge til rette for et tettere samarbeid med kunden, og ikke minst, slik at rapportering kan bli en ferskvare. Henger du med i utviklingen vil du også i større grad kunne synliggjøre kompetansen og verdiskapningen regnskapsførerrollen har for kunden.

4. Endringsvillig

Og helt til slutt, vær fremoverlent og nysgjerrig. Så enkelt, men så viktig. Utnytt mulighetene gjennom kompetanseheving hos systemleverandørene. Mange av de beste skybaserte systemene består av solid internkompetanse, som hjelper å spille deg god. Så sørg for å ha tett dialog med systemleverandør, og en god dose endringsvilje!

En god regnskapsfører må ha gode verktøy. Som systemleverandør ønsker vi å by på vår internkompetanse i et bredt utvalg av webinarer. Finn et tidspunkt som passer deg og meld deg på!

Meld meg på gratis webinar!