Blogg

Regnskapsfører

Endring og nye spilleregler

Vi går spennende tider i møte ved overgangen til 2017. De siste årene har vi sett flere eksempler på hvordan disruptive teknologier har endret spillereglene i en rekke bransjer – innen alt fra musikk, film, taxinæring til overnatting.

I 2016 har Tesla endelig introdusert selvstyrt bil, «virtual reality» og artificial intelligence (AI) har begynt å ta fart, mens delingsøkonomien og «the stay-at-home consumer» har gitt grobunn for nye spennende tjenester og produkter.
artificial-intelligence
At skybaserte systemer i større og større grad erstatter tradisjonelle systemer, og på denne måten tilrettelegger for en mer fleksibel, personlig tilpasset og effektiv arbeidsdag for bedriftens ansatte, er ikke lenger bare en trend eller en påstand, men et faktum.

I et noe ustabilt arbeidsmarked er høstens store «snakkis»: organisasjoner i endring. I år har jeg hatt gleden av å delta på flere forumer og seminarer. I den forbindelse vil jeg løfte frem to fantastiske forumer som tok for seg endringsledelse på litt forskjellige måter: Oslo Business Forum 2016 og BizTech Academy.

Evnen til å endre seg selv

Oslo Business Forum ble avholdt i november i Oslo Konserthus.

«Rundt 80% av alle endringsprosesser feiler på første forsøk.»

«Rundt 89% av nye selskaper avvikles innen to år, enten gjennom fusjon eller konkurs.»

Dette var blant flere harde fakta som ble nevnt under årets arrangement. Rhode, Grønbech og Spetalen, ledere med svært forskjellig bakgrunn, snakket med en stemme.

For hvorfor opplever vi plutselige tilbakefall for store selskaper? Eller hvorfor lykkes ikke nye, spennende selskaper med tilsynelatende svært gode ideer? Hvor feiler det? Er det mangler i planleggingen? Er det mangel på ressurser? Svaret er egentlig ganske enkelt; til syvende og sist går dette på ledelse, evnen til å endre seg selv – og å evaluere sine medarbeidere på en god måte, samt tilpasse prosesser til deres forventning.

Tre nøkkelfunn å ta med seg fra Oslo Business Forum, rundt de vanligste feilene ledere gjør i endringsprosesser:

  • Ledelsen overestimerer sine ansatte og deres vilje til å endre seg
  • Ledelsen er ikke tilstede nok under gjennomføringen – og i ettertid
  • Ledelsen innfører endringstiltak, men endrer ikke tankemåten
Digitalisering og automatisering

Endring er ubehagelig for veldig mange. Teknologisk innovasjon gjør at våre handlinger blir mer sporbare – og våre feil blir mer synlige. Dette kan gjøre mange ukomfortable, spesielt på lavere og mellom-nivå i et selskap, der en ofte måles kontinuerlig på prestasjon og presisjon.

Vi ser ofte at de bransjene som er eldst, er de som sliter mest med endring. Mye av dette stammer fra det faktumet at de trenger å avlæres gamle vaner, før de kan tilegne seg nye. I 2013 utga C. Frey og M. Osbourne en rapport over bransjer som med stor sannsynlighet ville oppleve store endringer i forbindelse med digitalisering de nærmeste årene. Rapporten konkluderer med at en tredjedel av den norske sysselsettingen i stor grad vil bli utsatt for digitalisering og automatisering i løpet av de to neste tiårene.

Det er i følge rapporten kun fire yrker i Norge som har høyere sannsynlighet for å bli utsatt for digitalisering enn regnskapsførere og revisjon.

Vi ser allerede flere tegn på at endringene har startet i alt fra transport- og bilbransjen, distribusjon – til innen salg- og kundebehandling. Eksempler er selvbetjente kassesystemer, automatiserte biler og tog, robotstyrte lagersystemer, for å nevne noe.

Kunnskap versus Teknologi?

Det nyeste eksemplet på at menneskets natur er å motsette seg endring, er streiken blant lokførere. Lokførerne ville beholde kontroll med utdanning og kompetanse hos lokførere. De ville også ha tariffestet en streikerett rundt evt. endringer av krav til lokførere, som skal kjøre tog i Norge.

Under Oslo Business Forum tok Google-sjef i Norge, Jan Grønbech, opp et punkt som få eller ingen hadde drøftet i denne konflikten: hvorfor sikre kvaliteten på ansatte tilknyttet en bransje, som er i ferd med å fases ut grunnet teknologisk utvikling?

Mange næringer er under konstant endring. Det er derfor i følge Grønbech viktig å vite forskjellen på «innovation» og «disruption». I noen bransjer vil innovasjon skape nye og mer effektive måter å gjøre ting på. Her vil ansatte kunne tilpasse seg til å bruke nye verktøy – for å gjøre samme oppgaver raskere og bedre.

I lokførernes tilfelle vil vi mest sannsynlig se en disrupsjon, der nye teknologiske løsninger erstatter eksisterende kunnskap og prosesser. Uavhengig av hvor mye en måtte ønske at ting stod stille, kan en aldri regulere seg ut av disse endringene, i hvertfall ikke på langt sikt.

Nye forretningsmodeller i regnskapsbransjen

Lignende endringer skjer i regnskapsbransjen, hvor en gjerne bruker ressurser på å detaljstyre eldre prosesser, som er i ferd med å fases ut, fremfor å se verdien i å finne nye måter å tjene penger.
trend-regnskapstjenester
I regnskapsbransjen er det fremdeles overraskende mange som fører regnskapet til sine kunder manuelt – og konsekvensen er gjerne at kunder ikke ser den store sammenhengen i et regnskap og verdien av regnskapet som et styringsverktøy.

Mange regnskapsbyråer går på autopilot, men mangler forståelse for bedriftsutvikling og effektivisering av prosesser – med kunden i sentrum. For hvorfor skal en bransje som har mye kompetanse å bidra med i en rådgiverrolle, kun tilby disse tjenestene som tilleggstjeneste? Og hvorfor finner ofte regnskapsfører det vanskelig å ta betalt for sin kunnskap, men enklere å ta betalt for de rent tekniske tingene som bokføring og fakturering, som i større og større grad vil bli digitalisert og automatisert i fremtiden?

24SevenOffice gjennomførte i desemeber BizTech Academy hvor den tidligere leder i PwC, Kristijane Cook, tok for seg utfordringene innen endringsledelse i regnskapsbransjen.

I neste bloggpost vil jeg gå dypere og mer konkret inn i hva regnskapsførere og ledere innen regnskapsbransjen kan gjøre, for å sikre kvaliteten og gjennomføringen av endringsprosessen. Og husk; ja, endring kan tilsynelatende virke skummelt, men det kan faktisk føre til fantastiske ting. Hopp i det!