Blogg

Regnskapsfører

MVA-endringer fra 01.01.2017

Over 360.000 virksomheter fikk i uke 38 et brev fra Skatteetaten vedrørende endringene i merverdiavgift-rapporteringen.

Endringene vil gjelde alle transaksjoner fra og med 01.01.2017 – og vil for det meste berøre innrapporteringen av omsetningen og innførselsmerverdiavgiften.
mva 24sevenoffice
Grunnet disse endringene er det ekstremt viktig for regnskapsførere å bruke et regnskapssystem som er tilpasset det nye reglementet. 24SevenOffice startet planleggingen knyttet til disse endringen allerede i slutten av 2015 – og har siden da deltatt på informasjonsmøter og samlingen arrangert av Skatteetatens ODIN-prosjekt, angående dette temaet.

Oppsummering av endringene
  • Fra 01. januar 2017 vil omsetningsoppgaven erstattes av «skattemeldingen for merverdiavgift». Den nye MVA-meldingen vil ha 19 underposter fordelt på avgiftsposter A-H, mot 11 poster på dagens omsetningsoppgave, samt ny terminologi.
  • All import fra utlandet, inkludert enkeltkjøp, vil medføre innførselsmerverdiavgift for virksomheten. Innførselsmerverdiavgiften vil ikke lenger oppgis sammen med avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen.
  • Virksomheten vil heller ikke lenger få faktura inkludert innførselsmerverdiavgiften – og må istedet beregne grunnlaget selv ut ifra tolldeklarasjonen, noe som vil være positivt likviditetsmessig, ettersom en slipper å forhåndsbetale avgiften, for så å søke fradrag.
  • Avgiftsbeløpet skal innberettes via avgiftspost G17-18 i MVA-meldingen for 15 og 25 %, hvor fradraget er allerede tatt hensyn til. Posten som omhandler avgiftsfritt salg vil splittes i to, hvor en har mulighet til å skille mellom innenlands avgiftsfri omsetning – og avgiftsfritt salg grunnet utførsel.
  • Funksjonaliteten i Altinn, for den nye rapporten for Toll, vil i utgangspunktet støtte innlevering i PDF-format, men vil ikke kunne lenke direkte til tolldeklarasjonen.
Hva gjør 24SevenOffice for å møte disse endringene?

Som et minimum ser vi at vi er nødt til å sette inn nye MVA-koder og tilsvarende nye standardkonti som er tilknyttet disse. Kontoene skal speile den nye foreslåtte standard i Norge.

Utarbeidelsen av en ny MVA-rapport er godt i gang – og denne kommer med en mer detaljert grunnlagsrapport, for å gjøre det enklere å definere avgiftsgrunnlagene. Den nye rapporten vil også ha drill down-funksjon på lik linje med de andre rapportene i systemet. Samtidig jobber vi med å fornye og forbedre vår integrasjon mot Altinn, tilpasset de nye formatkravene.

Grunnet behovet for å kunne føre bilag på fjoråret i årsskiftet, vil MVA-koder, satser og oppgjør basere seg på bilagsdato. Det gjør det mulig å bruke gamle koder og eksisterende MVA-rapport, helt frem til frist for siste termin i 2016: 10. februar 2017 – og års-termin 10. mars – uten å måtte styre med innstillinger.

Fremover blir det enklere for brukerne, ettersom en ikke lenger trenger å huske MVA-koder fra et år til et annet. Bilaget blir automatisk ført med de MVA-kodene som følger bilagsdato.

I forbindelse med endringen planlegger vi også å gjøre noen ytterligere forbedringer i MVA-håndtering, som for eksempel bedre håndtering av forholdsmessig fradrag.