Blogg

Regnskapsfører

Regnskapsbyråets nye rolle: Fra puncher til cruncher

Red.anm: Innlegget er skrevet av regnskapspartner Bård Hansen i Value Group. 


Automatisering har snudd opp ned på regnskapsbyråets rolle: Fra manuell databehandler til en sparringspartner som virkelig kan (din) økonomi.

Noen hevder at automatisering er en trussel for regnskapsbyråene. Vi ser det heller som en mulighet.

For det første sørger automatisering for at datahåndteringen går kjappere og at den holder høyere kvalitet. For det andre: Når vi nå bruker kortere tid på et bedre regnskap, frigjøres tid til å gi deg rådgivning med utgangspunkt i regnskapet.

I tabloide termer kan du si at vi går fra å punche til å crunche. Og hvorfor ikke – vi er spesialister på bedriftsøkonomi, og kjenner økonomien din bedre enn noen andre. Det skulle bare mangle at vi hjelper deg med det vi kan best.

Et regnskapsbyrå som tilpasser seg løsningene dine

Hadde det ikke vært fint å få datadrevet innsikt på dine egne premisser – helt automatisk? Dere har sannsynligvis en rekke hendige verktøy som hjelper dere med den daglige driften. Apper for timelister, lønnskjøring, logistikk, salg og markedsføring, kundeservice og banktjenester – små og mellomstore bedrifter kan fort knytte seg til et titalls ulike tjenester.

I disse ligger det et vell av data som har relevans for regnskapet. Styringsdata, kalles det ofte.

Du bør kreve at regnskapsbyrået ditt integrerer systemene dine mot regnskapssystemet eller i et kubeverktøy som samler all data. Det er to grunner til at det er viktig:

  1. Du slipper å dobbeltregistrere data
  2. Det lar deg kombinere styringsdata med regnskapsdata 

    Særlig i punkt nummer 2 ligger det mye uforløst verdi.

«Regnskapsleverandøren må være den som tar opp problemstillinger og viser muligheter, og hva de kan bidra med i verdiskapningen for sine kunder. Her kan regnskapsfører bl.a. utnytte sin kjernekompetanse innen datainnsamling, bearbeiding og rapportering til å levere utvidet innsikt som  kompletterer regnskapsrapporteringen.»
Kilde: Regnskap Norge, 2019

Helt konkret vil det for eksempel være naturlig at en bedrift som selger timer vurderer ulike driftsdata, for eksempel inntjening eller sykefravær, i lys av timelistene. Andre interessante KPIer kan være salg som funksjon av markedsføringstiltak, omløpshastighet på varelager eller kredittid for kunder og leverandører.

Hva enn dere ønsker å fokusere på: Halvparten av Regnskap Norges medlemmer forventer at automatisering kommer til å frigjøre 40–70 prosent av tiden deres i løpet av de nærmeste årene. Det betyr at du heller kan få hjelp til datainnsamling, bearbeiding og analyse.

Det er mye å vinne på å automatisere prosessene dine

I Value Group er vi mer enn gjennomsnittlig opptatt av å bruke teknologi for å automatisere prosessene dine. Et typisk kundecase hos oss dreier seg ikke om antall bilag til debet og kredit, men derimot om hvordan vi kan analysere flere titalls tusen transaksjoner som blir overført til 24SevenOffice daglig.

Dette stiller andre typer krav og utfordringer til oss som regnskapsfører; vi må ikke bare sette oss inn i og forstå de interne prosessene dine, men også hvordan dataflyten fungerer mellom de ulike systemene du bruker.

Mandatet vårt er å gjøre hverdagen din enklere, slik at du kan bruke minst mulig tid på støttefunksjoner. Fremgangsmåten vår er som følger:

  • Vi kartlegger og setter oss inn i de sentrale prosessene dine.
  • Deretter vurderer vi hvordan automatisering og integrasjoner kan bidra til bedre styringsdata og en enklere, mer effektiv hverdag.

Integrasjoner er ikke forbeholdt de store (lenger)

Integrering av systemer pleide å være en kostbar affære, men slik er det heldigvis ikke lenger. Nøkkelen til god regnskapsføring er nemlig å integrere alle systemene dine, slik at data flyter sømløst mellom dem – i sanntid.

For eksempel bruker vi 24SevenOffice til regnskapsføring for nesten alle våre kunder. 24SevenOffice er allerede integrert med 60 av de vanligste applikasjonene for det norske bedriftsmarkedet – i tillegg har vi selv utarbeidet flere tilpassede integrasjoner for våre kunder, samt sørget for å bake inn effektiv metodikk i integrasjonen. Fleksibiliteten i systemet gjør at det fungerer utmerket for både store og små kunder.

Frigjort kapasitet gir mer innsikt

Hvis du automatiserer regnskapsprosessene dine, frigjør du kapasitet hos regnskapsføreren din. Dermed kan vi hente ut mer innsikt fra datagrunnlaget, og i neste omgang gi deg beslutningsstøtte. For eksempel kan vi gi deg bedre og hyppigere rapportering, topplinjeanalyse av de ulike segmentene dine eller andre tiltak for kostnadskontroll.

Datamaskiner er overlegne når det gjelder å håndtere store datamengder, mens vi mennesker (enn så lenge) er bedre rustet til å trekke ut nyttig innsikt. I 2019 bør du bruke en regnskapsfører som har et bevisst forhold til dette samspillet.

Red.anm: Innlegget er skrevet av regnskapspartner Bård Hansen i Value Group.