Blogg
Regnskapsfører

Slik hjelper 24SevenOffice regnskapsbyråer å beholde posisjonen i markedet


Vi har tidligere skrevet en rekke bloggposter om endringer og digitaliseringsprosesser som skjer i bransjen, blant annet blogginnlegget  15 gode grunner for bedrifter til å jobbe i samme system som regnskapsfører. I forlengelse av dette arbeider vi kontinuerlig helt konkret med våre partnere i ulike omstillingsprosesser, og punktene under viser litt av hvordan vi griper an utfordringene.
Bli heldigital
For å lykkes med omstilling er det viktig at motivasjonen for endring er reell, samt at den gjøres i faser, der samhandling og tett oppfølging er viktige suksessfaktorer. Vi har med vår lange erfaring med regnskapsbyråer og teknologi, utviklet vår egen metodikk for å hjelpe regnskapspartnere til å lykkes med dette; fra implementering, økt systemkompetanse, forbedring av prosesser internt og mot kunde – til å se på nye forretningsmuligheter.

Book gratis demo i dag!

Mindre prat, mer gjennomføring

Vår ambisjon er å bidra med å gå fra ord til handling. Vi vet det er vanskelig å være den som driver endringsprosesser i eget selskap – samtidig som den daglige driften skal opprettholdes. Det er her vi kommer inn som en erfaren støttespiller, noe vi straks kommer tilbake til.

Noen hevder at digital transformasjon er den tøffeste formen for endring. Nettopp derfor er det en god idé å starte mens selskapet går bra, selv om det er fristende å fortsette i samme spor.

Les også: Slik kan integrasjoner hjelpe deg som regnskapsfører

Det er en svært god idé å koble sammen forskjellig kompetanse; regnskapskompetanse, kundens kompetanse og vår teknologikompetanse. Vi har erfaring med hvilke grep som er bra å ta for regnskapsbyråer fra et teknologisk perspektiv. Vi har jobbet sammen med en rekke partnere i slike prosesser – og kjenner arbeidsprosessene i regnskapsførerens hverdag. Vi vet en god del om hva som må tas tak i for å vri inntektene over til løsninger som gir fortsatt god drift. I byråmodellen vi tilbyr til regnskapsførere ligger det et stort potensiale for inntjening for byrået, ved å tilby kundene systemtilgang. Gode eksempler er blant annet faktura- og bankmodulen.

Posisjonere for framtidens kunder

For hvert år som går er det stadig færre timer igjen å fakturere på regnskapsføring. Kompetanse vil fremdeles bli fakturert som timer, men vi bygger samtidig stadig nye forretningsmodeller sammen med partnere og deres kunder, der fakturering handler om system og andre elementer, satt sammen med timer på kompetanse. På denne måten bidrar vi med å posisjonere våre partnere for fremtidens kunder,; med utgangspunkt i det de kan om regnskapsføring og økonomistyring – og det vi kan om teknologiske digitale prosesser. Vinn-vinn!

Fortsette å bevise behovet

Kundene til våre partnere er helt sentrale for å få til gode resultater. Vi jobber derfor også med dem, slik at de ser fordelene med å ta i bruk mulighetene i moderne teknologi. Vi motiverer gjennom teknologi og systemkompetanse, slik at rutiner forbedres. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å utvikle oss selv og våre rutiner. Det handler derfor ikke bare om regnskapstjenester, men om det totale bildet der systemet brukes på en god måte – også fra kundens perspektiv. Suksesskriteriet for oss alle, er at både kundene og regnskapsbyrået bruker systemet og integrasjoner optimalt. Om regnskapsføreren skal være viktig for kunden i fremtiden, må en vise at kunden trenger kompetansen og løsningene en tilbyr, samt være i stand til å se kundens forretningsprosess – som en helhet.

Nysgjerrig på hvordan 24SevenOffice kan hjelpe deg med å holde posisjonen i markedet?

Book gratis demo i dag!