Blogg
Regnskapsfører

5 viktige trender for regnskapsbransjen i 2020 du må vite

Sørger ditt byrå for å holde seg oppdatert på trendene i regnskapsbransjen? Vi har gjort litt av jobben for deg og summert opp de fem viktigste tingene du må vite om for 2020. Du visste det kanskje allerede, men det skader aldri med litt påminnelser inn i det nye året.

Er du oppdatert på trender i regnskapsbransjen for 2020?

Hyperautomasjon

Hyperautomasjon handler om å bruke avansert teknologi, som for eksempel kunstig intelligens og maskinlæring, til å automatisere en rekke oppgaver som vanligvis utføres av mennesker. Gjennom å bruke avansert teknologi kan virksomheter enklere analysere, automatisere, måle og overvåke en rekke prosesser.

Skyteknologi

Vi kan aldri snakke nok om fordelene ved å bevege seg fra tradisjonelle serverbaserte systemer til skyteknologien. Muligheten til å lagre og få tilgang til all data i skyen – hvor som helst, når som helst er en enorm fordel for både virksomhet og kunde. Dette gjør det enklere for virksomheten og kunde å jobbe sømløst og effektivt, og ikke minst – virksomheten kan si farvel til vedlikeholdskostnader som påløper ved serverbasert system.

AI-sikkerhet

Det er ingen tvil om at teknologi som AI gjør prosesser raskere, bedre og mer effektivt. Men ved å få tilgang til enorme datamengder, hviler et større ansvar hos virksomheter i å behandle og oppbevare slik data med sikkerhet. Derfor er det viktig at virksomheter som tar i bruk AI har kunnskap om hvor data kommer fra, evner å identifisere potensielle angrep, og er rustet til å forsvare seg mot dem. Ikke minst så medfører utviklingen av slik teknologi en tillitsutfordring. Forbrukere har blitt mer bevisste rundt lagring av data og personopplysninger, og et større ansvar tillegges derfor virksomheter i å sørge for at data lagres på en sikker og forsvarlig måte. Derfor krever AI-teknologien at virksomheter har fokus på følgende seks viktige elementer; etikk, integritet, åpenhet, ansvarlighet, kompetanse og konsistens.

Automatisering – regnskapsførers nye rolle

Regnskapsfører, en gang en enkel rolle dedikert til prognoser, budsjettering og rapportering. En tid der regnskapsfører var ekspert på regnskap, lover og regler. Men ny teknologi fremtvinger nye måter å jobbe på, og automatisering sørger for at datahåndteringen går kjappere. Når det brukes kortere tid på et bedre regnskap, frigjøres tid til å kunne gi mer rådgivning til kundene. Regnskapsføreren er ikke lenger bare en manuell databehandler, men en sparringspartner som kan økonomi. Teknologiske fremskritt bidrar til å gjøre yrket mer presist, pålitelig, sikkert og ikke minst kostnadseffektivt.

Kundeinnsikt

Vet du hva kundene dine verdsetter, og hva de faktisk trenger? Brukeratferd og det å virkelig kjenne kunden vil være en viktig faktor for omsetningsvekst og lønnsomhet. Før var kundeinnsikt basert på undersøkelser og fokusgrupper. Men med tilgang til betydelig mer data om hva brukere gjør og ønsker, kan virksomheten tilby kunder mer personaliserte tjenester.

 

Vi i 24SevenOffice vektlegger disse trendene når det kommer til å bistå våre kunder med et komplett regnskaps- og forretningssystem.  Ønsker du å se hvordan vi løser dette, kan du prøve 24SevenOffice gratis – helt uforpliktende.

Prøv 24SevenOffice gratis i dag!