Blogg
Regnskapsprogram

11 gode grunner for bedriften til å jobbe i samme system som regnskapsfører

Fakturerer regnskapsfører på vegne av deg og din bedrift? Eller benytter dere kanskje et annet fakturasystem enn regnskapsfører – og stikker innom regnskapsfører med permer eller poser fulle med bilag en gang i blant? Og hvordan er det med rapportering?

Det er en rekke fordeler ved at kunde og regnskapsfører jobber i ett og samme system i nettskyen. Her får du 11 gode grunner for nettopp dette.

1. Logg deg inn i samme system som regnskapsfører i nettskyen

Ved at kunde og regnskapsfører jobber i et skybasert ERP-system kan dere jobbe transparent og på felles plattform i sanntid. Dette betyr at så fort regnskapsfører eller du som kunde har gjort en oppdatering eller endring i systemet, vil den andre parten automatisk være oppdatert.

2. Få unna ting fortløpende

Hva er vitsen med å la ting hope seg opp når du kan få det unna fortløpende? Det er ingen grunn til å motta og behandle fakturaer manuelt. Med et moderne system kan du få alt direkte inn i et fakturamottak. Ergo – full kontroll til enhver tid.

3. Ta hånd om flere oppgaver selv

At kunde og regnskapsfører jobber i samme system åpner for en rekke muligheter for å skreddersy en optimal arbeids- og bilagsflyt tilpasset ditt behov. For eksempel kan du som kunde ta hånd om flere oppgaver selv; som blant annet fakturering, godkjenningsrutiner, betaling av fakturaer og timeregistrering.

4. Helautomatisk distribusjon av fakturaer

Visste du at fakturering kan helautomatiseres? Nå trenger du ikke lenger å håndtere faktureringen manuelt. Gode systemer vil automatisk sjekke om fakturamottaker kan EHF, PDF-faktura, eller andre formater. enkelt for bedrifter å sende, enkelt og mer effektivt for kunder å betale.

5. Fortløpende fakturering – bedre likviditet

Månedlig og manuell fakturering med den god gamle papirfakturaen eller fakturaer på epost, kan ha en større negativ innvirkning på et selskaps likviditet enn det mange bedrifter er klar over. Fortløpende fakturering vil bidra til mer leveringssikre formater og du oppnår raskere innbetalinger fra kunder.

6. Regnskapet som styringsverktøy

At kunde og regnskapsfører jobber transparent i samme system i skyen legger til rette for at kunder løpende kan ha tilgang til oppdaterte regnskaper. Gjennom å benytte regnskapet og rapporter som et viktig styringsverktøy for virksomheten, har bedriften de beste forutsetninger for å fatte gode beslutninger med fokus på fremtiden, ikke fortiden. Tiden da du kun fikk tilsendt utdaterte rapporter en gang per måned på e-post kan altså være forbi.

Les også: Dette må du huske på når du skal bytte regnskapssystem

7. Bruk regnskapsfører på rådgivning og kvalitetssikring

En viktig forutsetning for at regnskapsfører skal kunne rådgi en kunde på en god måte, er at kunde har forståelse av bedriftens økonomiske situasjon og status. En daglig leder skal ikke måtte være økonom for å kunne benytte regnskapet som et styringsverktøy for virksomheten. Det skal være enkelt for regnskapsførere å spille sine kunder gode.

8. Jobb papirløst – bli kvitt regnskapspermene

Elektronisk lagring av regnskapsdata i nettskyen fra det offentlige likestilt med fysisk lagring av regnskapspapirer. Tiden da du måtte fylle opp hyller – eller regnskapsførers arkiv med rad på rad med bilagspermer, kan altså være forbi. Det er opp til deg.

9. Reiseregning og utlegg fra mobilen

Det er flere år siden Skattedirektoratet opphevet kravet om at virksomheter må oppbevare bilag og kvitteringer fysisk. Likevel er det fortsatt alt for mange arbeidstakere som må bruke unødvendig tid på å dekorere A4-ark med kvitteringer og bilag, akkompagnert av den tungvinte limstiften – og den lite lydhøre taperullen. Sett lokket på limstiften for godt, og registrer reiseregninger og utlegg på mobilen.

Reiseregning og utlegg fra mobilen

10. Sikkerhet

En av mange grunner til at stadig flere regnskapsførere velger skybaserte løsninger for seg og sine kunder, er sikkerhet. Det er langt sikrere å lagre data via en sertifisert og profesjonell aktør i skyen, sammenlignet med tradisjonelle IT-løsninger.

11. Velg regnskapsfører uavhengig av lokasjon

Ved å jobbe i samme skybaserte system som regnskapsfører forsvinner i stor grad behovet for geografisk nærhet til regnskapsføreren. Lokasjon er ingen hindring da tilgangen til data er tilgjengelig når som helst, hvor som helst.

Enklere å bytte enn du kanskje tror

Benytter du i dag en regnskapsfører som ikke henger helt med i tiden, har du flere valg. Du kan oppfordre din eksisterende regnskapsfører til å ta i bruk et system som gjør din hverdag enklere, mer effektiv og gir løpende økonomisk innsikt. Eller du kan rett og slett bytte til en regnskapsfører som benytter seg av ledende teknologi. Å bytte er faktisk enklere enn du tror.

Ønsker du å vite mer om fordelene ved å jobbe i samme system som regnskapsfører? Vi tar gjerne en uformell prat med deg!