Blogg

Regnskapsprogram

Ny MVA-rapport lanseres

Om kort tid lanserer 24SevenOffice en flunkende ny MVA-rapport – med et helt nytt grensesnitt.

Som orientert om tidligere vil omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 01.01.2017 – og omsetningsoppgaven erstattes av «skattemeldingen for merverdiavgift» (mva-meldingen).

Sniktitt på den nye løsningen

24SevenOffice startet planleggingen knyttet til disse endringene allerede i slutten av 2015 i vårt regnskapsprogram, og vi mener vi nå har kommet frem til en brukervennlig løsning, som er meget smidig og effektiv å jobbe i. Vi vil faktisk driste oss til å si at vi lanserer noe mer enn en rapport, da vi har bakt inn ny smart funksjonalitet i løsningen. Vi har gjennom hele prosessen hatt tett kontakt med en rekke regnskapspartnere og Skatteetaten, noe som har vært meget nyttig – og satt sitt positive preg på sluttresultatet.

Her følger en sniktitt på prototypen vi jobber med å ferdigstille og implementere i systemet. Det kan vel å merke komme enkelte endringer før lansering.
mva-rapport-24sevenoffice

Smidig overgang

Det som er hovedfokus for oss akkurat nå, er å få til en så smidig overgang som mulig for våre kunder. Denne bloggposten vil gi dere noen smakebiter, som vi håper vil senke mva-pulsen.

Overordnet vil endringene som kommer innebære at den nye mva-oppgaven øker fra 11 til 19 punkter – og 24SevenOffice har derfor foretatt enkelte endringer.

Kort oppsummert :

 • Nye mva-koder
 • Nye balansekontoer
 • Ny mva-oppgave
 • Ny Altinn-integrasjon
 • Forenklet overgang til nytt mva-system
Informasjon i forbindelse med overgangen
 • Selskap som etableres fra 01.01.2017 vil automatisk få det nye mva-oppsettet.
 • Eksisterende selskaper vil få mulighet til å aktivere nytt mva-oppsett ved å trykke på «aktiver»-knappen i den nye mva-rapporten. Denne rapporten vil ligge inne under «rapporter/journaler» fra 01.01.2017.
 • Eksisterende selskaper må aktivere nytt mva-oppsett for å få bokført innførsels-mva (innførsel av varer fra utlandet) i 2017.
 • Aktivering innebærer at systemet legger til flere balansekontoer, som har en link mot de nye mva-kodene, samt de gamle mva-kodene blir erstattet med nye, i henhold til Skatteetatens anbefalinger.
 • Hvis en ikke aktiverer, kan en fortsatt benytte gamle mva-koder i 2017, men en må aktivere for at ny rapport skal linkes korrekt ut ifra bokført. Altså før levering av 1. termin 2017.
 • Standardkonto for varekost innførsel utland vil ikke bli lagt til automatisk, men må etableres og lenkes mot korrekt mva-kode. Det vil komme et mer detaljert skriv som forklarer fremgangsmåte per mva-kode. Denne informasjonen vil også bli lagt ut på vårt Hjelpesenter.
 • Etter aktivering kan en fortsatt benytte de nye mva-kodene i 2016 og tidligere, disse vil da fremkomme i gammel mva-rapport.
 • Ny mva-rapport hensyntar kun føringer fra 2017 og fremover.
 • Føringene i 2017 vil også fremkomme i gammel mva-rapport, men siden denne ikke har 19 punkter, så se bort fra gammel mva-rapport fra 2017 og fremover.
Kontoer
Kontonr. Navn
2700 Utgående merverdiavgift, høy sats 25%
2701 Utgående merverdiavgift, middels sats 15% (+ rå fisk 11,11%)
2702 Utgående merverdiavgift, lav sats 10%
2703 Utgående merverdiavgift, høy sats – tjenester utland 25%
2704 Utgående merverdiavgift, lav sats – tjenester utland 10%
2705 Utgående merverdiavgift, høy sats – innførsel utland 25%
2706 Utgående merverdiavgift, middels sats – innførsel utland 15%
2707 Utgående merverdiavgift, høy sats – klimakvoter 25%
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats 25%
2711 Inngående merverdiavgift, middels sats 15% (+rå fisk 11,11%)
2712 Inngående merverdiavgift, høy sats – tjenester utland 25%
2713 Inngående merverdiavgift, lav sats 10%
2714 Inngående merverdiavgift, lav sats – tjenester utland 10%
2715 Inngående merverdiavgift, høy sats – innførsel utland 25%
2716 Inngående merverdiavgift, middels sats – innførsel utland 15%
2717 Inngående merverdiavgift, høy sats – klimakvoter 25%
MVA-koder
MVA-koder Navn
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
1 Inngående mva høy sats – 25%
11 Inngående mva middels sats – 15%
12 Inngående mva rå fisk sats – 11,11%
13 Inngående mva lav sats – 10%
21 Grunnlag ved innførsel av varer, høy sats 25%
22 Grunnlag ved innførsel av varer, middel sats 15%
23 Grunnlag ved innførsel av varer, avgiftsfritt
3 Utgående mva høy sats – 25%
31 Utgående mva middels sats – 15%
32 Utgående mva rå fisk sats – 11,11%
33 Utgående mva lav sats – 10%
5 Avgiftsfritt salg, innenfor
51 Innenlands omsetning med omvendt avg.plikt
52 Utførsel av varer og tjenester
6 Omsetning utenfor mva.loven
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
81 Innførsel av varer med fradrag høy sats – 25%
82 Innførsel av varer høy, null fradrag
83 Innførsel av varer med middels sats – 15%
84 Innførsel av varer middels, null fradrag
85 Innførsel av varer, avgiftsfritt
86 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva – 25%
87 Tjenester kjøpt fra utlandet høy, null fradrag
88 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva – 10%
89 Tjenester kjøpt fra utlandet lav, null fradrag
91 Kjøp av klimakvoter med fradrag – 25%
92 Kjøp av klimakvoter uten fradrag
Mer informasjon kommer

Det vil komme mer info fra oss i løpet den nærmeste tiden, blant annet sortert info om hva som bør leses av artikler og en Q&A.

Senere vil vi på vårt Hjelpesenter legge ut en oppdatert veiledning for hvordan en benytter vårt nye kodesystem. Det vil ikke være så veldig annerledes, sammenlignet med tidligere, men det er viktig at alle regnskapsførere leser nyhetsbrev og viktig info som blir delt i perioden fremover.

Systemet legger til rette for korrekt bruk og rapportering, men det er opp til den enkelte regnskapsfører å vite hvordan det skal føres og beregnes.

Fortsett å følge med på vår blogg, for oppdateringer vedrørende nytt mva-system.