Blogg

Regnskapsprogram

Ny runde med effektivisering for revisorer

Nå er årsoppgjøret rett rundt hjørnet og det er viktig at regnskapsføreren og revisoren jobber sammen for å avslutte året på en mest mulig effektiv måte. Revisorer er nødt til å forholde seg til mange systemer og det er ikke alltid like lett å navigere i et system man ikke er kjent med. Derfor ønsker vi å tilby alle revisorer en introduksjonskurs i 24sevenoffice.

Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på de webinarene vi gjennomførte i 2017 og hadde så mange som 100 deltagere på noen. Dette indikerer i at effektivisering av arbeidsoppgave er ønsket og at folk setter pris på gratis kurs.

Mal på frontsiden til revisor

Mal for revisorer kan legges inn ved å trykke på “avansert”, “maler” og “sett inn”.

Mal for revisorer kan legges inn ved å trykke på “avansert”, “maler” og “sett inn”.
Denne vil inneholde viktige widgets for en revisor som: tilgang til filer, snarveier til rapportene, sjekkliste, firmavegg for kommunikasjon med regnskapsfører og noe om EBIT og faktureringsgrad gjennom en bestemt periode.

Malnøkkel for revisorer: 3d0bafdc-b83b-4d9f-bee1-0a45d14e88a9
mal revisorer
Rutiner for regnskapsførere

Det er viktig at regnskapsfører følger en rutine for lagring av informasjon som dere utarbeider sammen og blir enige om å bruke. Dette kan f.eks. innebære:

Lagring av filer – Hvor skal disse lagres (hoved filmodulen, CRM eller prosjekt)?
Bruk av kommentar – Kommentarer er viktig ettersom de er søkbare. Bilagene som er mest aktuelle for en revisor kan merkes med f.eks. «rev2016» bakerst i kommentarfeltet.
Vedlegg til utgående faktura – Den nye fakturamodulen tillater vedlegg direkte på faktura. Det er mulig å bruke dette for å legge inn fakturagrunnlag eller underliggende kontrakter uten å sende dette til kunden.

Interne rutiner – Regnskapsfører kan legge opp informasjon om interne rutiner, f.eks. attestasjonsrutiner, noe som er enkelt for revisor å sjekke via logg som følger hvert stempelnummer.
Dokumentasjon – Viktig at regnskapsførere fører minst mulig uten stempelnummer (uten innskannet dokumentasjon).
Kontoutskrifter – Det er mulig for regnskapsfører å legge inn kontoutskriften på f.eks. bankgebyret den aktuelle måneden. På den måten er det enkelt for revisor å finne frem til informasjonen år etter år.

Introduksjon til rapporter

Det er viktig å få en generell oversikt over alle de rapportene man har tilgang til. Med tilgang til de ulike rapportene har man f.eks. flere lagringsmuligheter ved å laste dem ned lokalt.

MVA-rapport og aktivering

Videre går vi nærmere inn på MVA-rapporter hvor du blant annet kan se ulike perioder som er bokført. Du vil også få en innføring av hvordan en kan aktivere en ny MVA-rapport for 2017.

Flere gratis webinarer

For å lære mer om hvordan du som revisor kan jobbe mer effektivt med revisjon ved bruk av ledende teknologi kan vi anbefale flere av våre gratis webinarer.

14.03.2018 kl 1000-1100
10.04.2018 kl 1000-1100

Vi gir deg en grundig gjennomgang av hvordan 24SevenOffice som system, gjør det mulig for revisorer å gjennomføre revisjonen på en intuitiv og enkel måte.

Meld deg på webinar via vårt Hjelpesenter.