Blogg

Regnskapsprogram

Skal du fortsette å fakturere timer?

Nå er det viktigere enn på lenge å ha en plan for bedriften din, et tydelig formål, en strategisk intensjon – noe som gjør at du som leder i enhver sammenheng formidler hvorfor dere eksisterer.

Du må løfte blikket. Og, det er som vi har skrevet flere ganger, viktig at du tenker på den teknologiske utviklingen som nå skjer, at du følger med i tiden, engasjerer deg i hvordan det påvirker din bedrift – og hvilke krav det stiller til omstilling hos dere. Ny teknologi endrer forretningsmodellene både for den enkelte bedrift og for regnskapsbyråene. Sistnevnte må være særdeles obs.

Nye spilleregler. Nye forretningsmodeller

Inntektssiden i et regnskapsbyrå består i utgangspunktet av timeføring og fakturering av kundetimer. Slik har det vært lenge. Men dette må sees på med nye briller. For eksempel kan avtalen du har med systemleverandøren din være en kilde til nye inntekter, utover vanlig timeregistrering. Oppgrader måter din å tenke på. En strategi på prising vil lære deg hva et tilbud kan inneholde – i en mix av timepris, stykkpris, pakkepris, mengdepris og engangsbeløp.

Det er nettopp dette som er en del av endringsprosessen som nå pågår – og som gjør av vi snakker om at leveransemodellene eller inntektsmodellene endres. Sammensetningen av elementene som inngår i en faktura har endret seg, og vil endre seg enda mer i takt med den teknologiske utviklingen.

Farvel tikk takk blogg

I tillegg vil kompetansen som trengs for å utføre forskjellige oppgaver utvikles. Regnskapet vil bli ført automatisk, kundene får real-time informasjon, og vil etterspørre analysekapasitet av tallene som de ønsker å styre etter. Det vil bli viktigere å vurdere «riktig» timepris, alt etter hvilken medarbeider som løser hvilken oppgave. Rett kompetanse, på rett sted i leveransemodellen og differensiert prising av kompetanse vil også bli viktigere. Hvem leverer for eksempel rådgiving, hva koster denne personen og hva må disse timene prises til? Er ikke kunden villig til å betale det? Vel da må en gå i kundedialog og finne ut hva kunden ønsker – og hvor smerteterskelen på prising er. Og ikke minst, se på hvor egen smertegrense ligger.

Kundeforståelse – og nye inntektsstrømmer

Og kundeservice, har vi det, hva koster det for oss, skal det prises – og skal det prises med en engangspris pr år eller pr oppdrag eller en mix? Eller skal ikke det prises i det hele tatt? Kanskje det er riktig å se på kundeservice som viktig relasjonsbygging og salgsarbeid. Vurder det. Uansett, det blir en produkt-mix i leveransen som vil variere fra kunde til kunde, alt etter hva som leveres og hvem kunden er. Kanskje noe er standard på alle kunder, men noe vil variere? Kanskje noen av kundene dine er a-kunder og andre har noe lavere prioritet? Dette må du vite noe om. Kunden, og det som gjerne beskrives som kundereisen, blir viktigere og viktigere i kjølvannet av at mer og mer automatiseres og gjøres av maskiner.

Kundeforståelsen, relasjonene og kontrakten, er en viktig link inn mot kunden. Omsetningen vil være satt sammen av en blanding av fakturerte timer og inntekter på brukere, integrasjoner og annet som er knyttet til system. Omsetningen vil speile det som står i tilbudet og grunnlaget for avtalen. Oppdragsavtalen.

Inntekter på system kan opptre i forskjellige former, alt etter hvor langt du og kundene dine er ajour med digitalisering og muligheter som finnes. Kontraktene som er inngått mellom deg og dine kunder variere sannsynligvis fra kunde til kunde. Kravet fra kunder om modernisering og utvikling også. Det er derfor viktig å trene medarbeiderne på at kontrakten med kunden er et verktøy som skal brukes, at det er et utgangspunkt for hva som legges ned av arbeid mot den enkelte kunde – og som sjekkes ved fakturering. Kontraktsgrunnlaget må også følges opp årlige. Denne typen oppfølging er en ny og viktig øvelse i fremtidens regnskapskontorer. Men her er det kun muligheter – og vi inviterer deg til å gripe dem.

Kunsten å prise sine tjenester

Dersom en kunde for eksempel oppgir at de har 50.000 inngående fakturaer per år som grunnlag for prisestimat, er det viktig å sjekke året etter hvor mange inngående fakturaer det faktisk var. Kanskje var det dobbelt så mange? Dette gir nyttig informasjon du trenger i videre prising. Dersom kunden benytter EHF-faktura, vil prisen være satt sammen av en fee for EHF, samt tid per bilag. Allerede her endres prisingen noe fra metoden regnskapsbyråer vanligvis har anvendt – og dere må oppdatere faktureringen i lys av det.

Eksempelvis vil anvendt tid i en EHF-løsning være noe kortere, enn den tradisjonelle tiden en ville lagt til grunn ved prising. EHF, eller elektronisk faktura, vil effektivisere arbeidsprosessen og leveransemodellen. Sånn er det. Men samtidig er det en oppside ved EHF-løsningen, og du må følge med i utviklingen og tenke prisingsstrategi.

Samarbeider du med leverandøren av det skybaserte økonomisystemet, vil du være på sporet av noe som støtter oppunder businessen din inn i fremtiden. Det er med andre ord viktig å understreke at moderne og fremtidige regnskapskontorer ikke bare vil få inntektene sine fra timer, men fra flere andre elementer. Blant annet vil videreformidling og fakturering av tilganger, lisenser eller brukere, EHF-faktura – og generelt et aktivt forhold til leverandør av skybaserte løsninger, være en sentral del av endringen i hva du fakturerer: Prisingsstrategi.

Vi er her for å bistå deg gjennom omstillingen

24SevenOffice samarbeider med våre partnere om omstillingsprosesser. Vi kan teknologi. Dere kan regnskapsføring. Sammen har vi ved flere anledninger etablert strategiske omstillingsprosesser, der alt handler om at vi løser utfordringer for kundene.

Denne tematikken har vi stort fokus på, nettopp derfor er temaet for årets CloudCamp: Kunde og regnskapsfører – samhandling i en ny teknologisk virkelighet

Meld deg på her.