Blogg

Regnskapsprogram

Slik hjelper 24SevenOffice regnskapsbyråer med å bli heldigitale

Digital transformasjon krever innsats med et nytt blikk, og det vil åpenbare nye muligheter.

Vi har skrevet en rekke bloggposter om endring og digitalisering som skjer i bransjen. Senest for en måned siden skrev vi en blogg om 15 gode grunner for bedrifter til å jobbe i samme system som regnskapsfører. I forlengelse av dette arbeider vi helt konkret med våre partnere i omstillingsprosesser.
Bli heldigital
For å lykkes med omstilling er det viktig at motivasjonen for endring er reell, samt at den gjøres i faser, der samhandling og tett oppfølging er viktige suksessfaktorer. Vi har med vår lange erfaring med regnskapsbedrifter og teknologi, utviklet vår egen metodikk for å hjelpe regnskapspartnere til å lykkes med dette; fra implementering, økt systemkompetanse, forbedring av prosesser internt og mot kunde – til å se på nye forretningsmuligheter.

Det digitale skiftet

Slaget i det digitale skriftet står på gjennomføringskraft. Vår ambisjon er å bidra med å gå fra ord til handling. Vi vet det er vanskelig å være den som driver endringsprosesser gjennom for eget selskap, når en egentlig ikke vet sikkert hvordan en gjør det – samtidig som den daglige driften skal opprettholdes. Noen hevder at digital transformasjon er den tøffeste formen for endring. Nettopp derfor er det en god idé å starte mens selskapet går bra (eller så det suser), selv om det er fristende å fortsette i samme spor.

Og, det er en god idé å koble forskjellig kompetanse; regnskapskompetanse, kundens kompetanse og vår teknologikompetanse. Vi har erfaring med hvilke grep som er bra å ta for regnskapsbyråer, fra et teknologisk perspektiv. Vi har jobbet sammen med en rekke partnere i slike prosesser allerede – og kjenner arbeidsprosessene i regnskapsførerens hverdag. Og, vi vet en god del om hva som må tas tak i for å vri inntektene over til løsninger som gir fortsatt god drift. Det handler om at vi vet hvor konsekvensene av digitaliseringen vil slå inn.

Færre timer å fakturere

For hvert år som går er det stadig færre timer igjen å fakturere på regnskapsføring. Derfor er det viktig å sammen se på løsninger og finne inntektsmodeller, også etter digitaliseringen. Kompetanse vil fremdeles bli fakturert som timer, men vi bygger samtidig stadig nye forretningsmodeller sammen med partnere og deres kunder, der fakturering handler om system og andre elementer, satt sammen med timer på kompetanse. På denne måten bidrar vi med å posisjonere våre partnere for fremtidens kunder, med utgangspunkt i det dere kan om regnskapsføring og økonomistyring – og det vi kan om teknologiske digitale prosesser. Vinn-vinn.

Vis at kunden trenger deg

Kundene til våre partnere er helt sentrale for å få til gode resultater. Vi jobber derfor også med dem, slik at de ser fordelene med å ta i bruk mulighetene i moderne teknologi. Vi motivere gjennom teknologi og systemkompetanse, slik at rutiner forbedres. Og, vi utvikler oss selv og egne rutiner. Det handler derfor ikke bare om regnskapstjenester, men om det totale bildet der systemet brukes på en god måte også fra kundens perspektiv. Suksesskriteriet for oss alle, er at både kundene og regnskapsbyrået bruker systemet og integrasjoner optimalt. Om regnskapsføreren skal være viktig for kunden i fremtiden, må en vise at kunden trenger kompetansen og løsningene en tilbyr, samt være i stand til å se kundens forretningsprosess som en helhet.

Vi får stadig henvendelser fra bedrifter som henvender seg til oss – og sier de vil bli satt i kontakt med en regnskapsfører som er oppdatert på teknologi – og som er heldigitale. Ingenting er mer gledelig enn å kunne foreslå en lang rekke alternativer. Men det uansett viktig å fortsette å ha fokus på digitalisering, fornying og muligheter, da teknologien aldri har utviklet seg raskere enn nå.

Nettopp derfor er årets tema for CloudCamp: Kunde og regnskapsfører – samhandling i en ny teknologisk virkelighet. Meld deg på her.

Teknologiske troll kan temmes. Vi gir deg teknologisk kontroll.

Ta kontakt med partner@24SevenOffice.com om du vil ta en prat med oss rundt hvordan vi kan hjelpe din regnskapsbedrift på veien mot en heldigital hverdag.