Blogg

Regnskapsprogram

Vil du levere regnskap til Telenor Smart Arbeidsdag sine kunder?

24SevenOffice åpner nå for at regnskapsførere med god kompetanse på regnskapssystemet skal kunne levere regnskapstjenester til kunder av Telenor som har valgt Smart Arbeidsdag som løsning.

Telenor lanserer i disse dager konseptet Smart Arbeidsdag. Dette er Telenor sin løsning for håndverkere og servicebedrifter, der hovedfokus er på å bruke mobilen som et sentralt verktøy. Målet med Smart Arbeidsdag er å gi brukerne en enklere og mer effektiv hverdag og arbeidsflyt, der de kan løse oppgaver fortløpende, uansett om en er på kontoret eller ute hos kunder.

Helautomatisk fakturering. Raskere innbetalinger

Helt sentralt i dette konseptet står Økonomi og Regnskap, da mange bedrifter i denne kategorien har utfordringer med å håndtere prosesser rundt fakturering og regnskap på en effektiv måte. Telenor har valgt 24SevenOffice som sin samarbeidspartner og leverandør av tjenester på dette området, og løsningen har fått navnet, Smart Økonomi.

Smart Økonomi legger blant annet til rette for at fakturering skal gå helautomatisk fra mobilen, effektiv godkjenning av inngående fakturaer, betalinger direkte fra mobilen, samt raskere innbetalinger fra kundene. Det meste skal kunne håndteres direkte fra mobilen, uten å ta bort fokus fra kjernevirksomheten til arbeideren.

Regnskapsfører er en viktig del av prosessen

Blant gruppen håndverkere og servicebedrifter er det utstrakt bruk av tjenester fra regnskapsbedrifter. Smart Økonomi tar hensyn til dette og inkluderer en løsning som skal gi enda bedre samhandling mellom regnskapsbedrifter og kunder. I løsningen er det enkelt å inkludere regnskapsfører, uten tidkrevende prosesser.

Med Smart Økonomi, skal både kunde og regnskapsfører være ferdig koblet opp innen 5 minutter fra løsningen tas i bruk. Faktureringen eller bokføringen kan starte umiddelbart.

Håndverkere og servicebedrifter velger i Smart Økonomi hvorvidt de ønsker å koble til sin eksisterende regnskapsfører til løsningen, eller om de ønsker å komme i kontakt med en ny regnskapsfører blant 24SevenOffice sine mange regnskapspartnere.

Ønsker du å tilby dine tjenester til bedrifter som tar i bruk Smart Økonomi? Ta kontakt med partner@24SevenOffice.com. Er du ikke 24SevenOffice-regnskapsfører i dag, men likevel ønsker å tilby dine tjenester er du også velkommen til å ta kontakt, så ser vi på mulighetene for dette.

Les mer om Smart Arbeidsdag her: telenor.no/bedrift/smartarbeidsdag