Blogg
Timer

8 viktige elementer for smart timeregistrering

Smart og fleksibel timeregistrering er noe både ledere og ansatte har stor fordel av. I denne bloggposten får du en oversikt over hva som kjennetegner et enkelt og effektivt timeregistreringssystem!

8 viktige elementer for smart timeregistrering

En skybasert og brukervennlig løsning for timeregistrering gjør det enkelt for ansatte å registrere timer fortløpende, uavhengig av hvor de befinner seg. Som leder/mellomleder vil du alltid ha full kontroll på timeforbruk, samt muligheten til å godkjenne timer fortløpende. En bonus er også at registrerte timer kan enkelt benyttes som videre lønns- og fakturagrunnlag.

Prøv vårt smarte timeregistreringsverktøy - Busy - helt gratis!


8 viktige elementer for smart timeregistrering – dette bør systemet du velger innfri;

1. Mulighet for å kunne registrere fortløpende – fra mobil
Dette er viktig for at ansatte enkelt skal kunne føre timer på farten, og gjør at leder får dermed full kontroll på registrerte timer i sanntid.

2. Enkelt å loggføre overtid
Å registrere overtid knyttet til prosjekter og oppdrag gir full kontroll på alle kostnader.

3. Innsikt i overtid, fleksitid, ferie og fravær
Automatisert beregning av overtid, samt håndtering av fleksitid, permisjon og fravær er viktige funksjoner. Om løsningen i tillegg er bygget på norske helligdager, arbeidsmiljøloven og kan tilpasses hver enkelt ansattes arbeidsforhold, er du sikret optimal arbeidsflyt.

4. Budsjettfunksjonalitet og planlegging
Smart funksjonalitet for planlegging av tid som gir kontroll på timebudsjettene for hvert enkelt prosjekt.

5. Oversiktlige rapporter
Du bør enkelt kunne trekke ut skreddersydde rapporter for registrerte timer, knyttet til f.eks. prosjekt, avdeling, oppgave og type arbeid

6. Godkjenning av timer på farten
Leder bør enkelt kunne godkjenne timer fra mobil eller desktop

7. Timekobling mot prosjekt, oppgave eller type arbeid
For å alltid kunne ha god dokumentasjon på anvendt tid, bør man kunne koble timer til gjeldende oppdrag.

8. Automatisk kobling mellom timeregistrering og lønssystem
Timeregistreringssystemet bør la deg benytte registrerte timer som lønnsgrunnlag uten manuell overføring

Med disse 8 punktene kommer du langt på vei til å få en enklere, mer effektiv og mer oversiktlig hverdag. 

Ved å registrere timer, forbruk av materiale, inntekter og utgifter i samme skybaserte system – on the go, vil det spare bedriften både tidsbruk og risiko for manuelle feil. 

Se hvordan nytt timeregistreringssystem forenklet hverdagen til ledere og ansatte i Varp Entreprenør

Prøv vårt smarte timeregistreringsverktøy - Busy - helt gratis!