– TUNGVINT –

Bli kvitt tungvint-ene på arbeidsplassen!

Husker du den tiden, da mye var papirbasert, arbeidsoppgaver bestod av unødvendige manuelle prosesser, datasystemer ikke snakket sammen eller at du ikke fikk jobbe fra hjemmekontoret, fordi sjefen din ikke hadde lagt til rette for det? Eller har du det fortsatt slik?

Om ja, så er det på tide å ta opp kampen mot tungvint-ene på arbeidsplassen.

Besøk Tungvint siden

Er du en sjef som ikke ser verdien av å kontinuerlig forbedre måten bedriften jobber på, å utnytte teknologi som et konkurransefortrinn eller å gjøre hverdagen til dine ansatte enklere og mer fleksibel? Da er det på tide å bli kvitt tungvintene.

IT-sjefen og hans crew, som ofte driver med drift på skift, er ikke nødvendigvis «it-folka» i bedriftene lenger. For med alt i skyen trenger du...

Å bli kvitt siloene og unødvendige manuelle prosesser er forbausende vanskelig for mange bedrifter. Å bytte fra tungvinte systemer til ledende teknologi er enkelt, og om motivasjonen for endring ligger i bunn, er det kort vei til mer effektive prosesser og frigjort tid til kjerneoppgaver. For hvor nydelig hadde det ikke vært å ha tilgang til alt fra ett sted?

Å velge et ERP-system bør ikke kun dreie seg om sky eller ikke sky. Akkurat som «bodybuilder ikke er bodybuilder», er ikke alle sky-systemer like, eller tilrettelagt for integrasjoner. For integrasjoner skal ikke være tungvint og dyrt. Det skal være enkelt å sende og å ta i mot, om du skjønner oss rett.